logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ikke notert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norikke notert
engbørs [a]: unlisted
spabørs [a]: no cotizado
swebørs [a]: inte noterad
Example:
 1. Dermed blir det ikke notert kurser på norske kroner.
 2. Herr Otten med familie hadde ikke notert seg de lave, svenske bensinprisene da de kjørte oppover, og hadde ikke fylt opp tanken før de passerte grensen.
 3. Som følge av at valutahandelen stopper opp, blir det ikke notert kurser på norske kroner.
 4. Vi beklager å måtte svare nei også på Deres neste spørsmål Bondeungdomslaget er ikke notert på Oslo Børs.
 5. Cappelens aksjer er ikke fritt omsatt og derfor heller ikke notert ved Oslo Børs.
 6. Det ble ikke notert noen omsetning på Oslo Børs.
 7. Faktisk hadde vi ikke notert en stor chanse da Petter Normann Hanssen midt i 1. omgang ga Ullevål ledelsen med et skudd fra kort hold.
 8. For fartsrekorden ble ikke notert med bil, men med en lær kule...
 9. Men opplysninger om hva trafikkovertredelsen gjelder, hvor og det konkrete tidspunkter blir ikke notert.
 10. Rekorder av noen art ble ikke notert for noen av nasjonene.
Similar words:
norikke noen
norikke annet
norikke betre
norikke dekt
norikke fordra
norikke her
norikke honorere
Your last searches:
 1. ikke notertLast searches

# NAL Term
1 Flag rock
2 Flag kriminell
3 Flag directora
4 Flag pecios
5 Flag outside the house
6 Flag dämpad
7 Flag smörj
8 Flag maisenna
9 Flag snakebite
10 Flag barbo
11 Flag befolke
12 Flag polla
13 Flag ecosystem
14 Flag låta tala ut
15 Flag plante med settepinne
16 Flag retiring
17 Flag ojust spel
18 Flag raquis

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1783 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6785 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1739 - seconds.

mobiltelefon