logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for illustrering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norillustrering
engaction [n]: illustration
spaaction [n]: ilustración [f]
sweaction [n]: illustrering
Example:
  1. Det virker mer som en fiksering av klattepolitikken og en illustrering av det korte gangsynet som kjennetegner den norske regjering, som sitter på flere ressurser enn noen annen før den.
  2. Han var i gang med å skrive en rekke korte skuespill til illustrering og popularisering av de seks regler i Håndbok for skolebarn, og han hadde problemer med å finne på en egnet handling til regelen om hygiene.
  3. Vi på forlagssiden tenker naturligvis særlig på omslag, illustrering av barnebøker, som det er stort behov for, og likeledes i skoleboksektoren.
  4. Denne omvendte kronologi egnet seg imidlertid glimrende som gradvis illustrering ; ikke så meget av ekteskapet som børsinstitusjon, et tidsbestemt kvinnesyn, eller av kjærlighetens kranke kår, men av det anarkistiske grunnfjell i Ibsens diktning.
  5. Et av Olof Palmes favorittknep på alle valgmøter, er hans illustrering av hvor stort budsjettunderskudd de borgerlige efterlot seg.
Results found in Swedish dictionary
sweillustrering
engaction [n]: illustration
noraction [n]: illustrering
spaaction [n]: ilustración [f]
Similar words:
norillustrere
norillustrerende
sweillustrera
engillustration
engillustrative
norillustrativ
sweillustration
Your last searches:
  1. illustreringLast searches

# NAL Term
1 Flag grannlåts-
2 Flag skenhelig
3 Flag botón inteligente
4 Flag kultur
5 Flag figure skating
6 Flag lumbago
7 Flag särfall
8 Flag blinke med blinklys
9 Flag bun
10 Flag rimma
11 Flag felslut
12 Flag lakkere
13 Flag doctrinal
14 Flag fjärma
15 Flag uttalad
16 Flag underpaid
17 Flag aseptik
18 Flag vilja ha

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 385 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 535 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1178 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2432 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7894 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2158 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2745 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5675 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6491 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6999 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1767 - seconds.

mobiltelefon