logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for immateriell:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norimmateriell
engemne [a]: incorporeal [formal], immaterial
spaemne [a]: incorpóreo, inmaterial
sweemne [a]: immateriell
Wiki:Immateriell er et latinsk ord som betyr det samme som ikke-materiell. I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål, etc. blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen identitet i språket.
Example:
  1. Livet har også en åndelig side - en indre virkelighet som altså er immateriell.
  2. Paradoksalt aksentueres da en koloristisk skarphet under pastos pensel samtidig med tingenes oppgåen i en immateriell farveharmoni.
  3. Dens verdi er mer immateriell, mer usynlig ved første øyekast enn en hesblesende piruett på et mediasirkus.
Results found in Swedish dictionary
sweimmateriell
engämne [a]: incorporeal [formal], immaterial
norämne [a]: immateriell
spaämne [a]: incorpóreo, inmaterial
Similar words:
engimmaterial
engimmature
engimmaturity
engimmemorial
engimmensely
engimmerged
engimmerse
Your last searches:
  1. immateriellLast searches

# NAL Term
1 Flag índice de mortalidad
2 Flag lonja
3 Flag oppslukende
4 Flag disillusionment
5 Flag charts
6 Flag regular
7 Flag testimoniar
8 Flag darrning
9 Flag dopa
10 Flag forehavende
11 Flag puchero
12 Flag i går natt
13 Flag skjermbilde
14 Flag apposite
15 Flag förklädnad
16 Flag avlysning
17 Flag interpellere
18 Flag navelsvin

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 150 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1470 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4158 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8497 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1952 - seconds.

mobiltelefon