logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for imperium:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norimperium
engstort rike [ [n]: empire, large organization
spastort rike [ [n]: imperio [m], gran organización [f]
swestort rike [ [n]: imperium
Synonyms:keiserdømme, keiserrike, kolonirike, samvelde, stormakt, verdensmakt, verdensrike
Wiki:Imperium (avledet av det Latinske imperare, ""befale"") er en betegnelse på en politisk sammenslutning der et sentrum dominerer periferiene ved hjelp av direkte kontroll over fremmede territorier, eller ved hjelp av mer indirekte former for innflytelse. Ordet ble første gang benyttet i Romerriket som en selvbeskrivelse. Nettopp Romerriket har vært et ideal for senere imperier som Mongolriket, Det tysk-romerske riket og Det britiske imperiet.
Example:
 1. Skal man dømme efter de glimt av folkehumoren som nå og da når oss fra det enorme imperium, er folk ikke helt hjernevasket.
 2. 61 år gammel leder han et lite imperium.
 3. Astrid Bjønnes vil snakke om russisk kultur i opposisjon og emigrasjon og Jan Ivar Bjørnflaten går inn på den politiske situasjon i sitt foredrag SovjetUnionen et imperium i forfall ?.
 4. Begge nådde de tilslutt frem til Lord Chancellorship, det høyeste juridiske embede innen hele det britiske imperium.
 5. Britene kretser fortsatt om det tapte imperium, ikke minst i film og fjernsynsserier om India.
 6. Den britiske mediakongen Sir Lew Grades stolte imperium gikk omtrent til bunns for noen år siden, passende nok på grunn av en Titanicfilm som ble for dyr.
 7. Den muslimske periferi, Russisk kultur i opposisjon og emigrasjon og SovjetUnionen - et imperium i forfall ?.
 8. Det er i disse dager 38 år siden denne hjørnesten i det britiske imperium fikk sin uavhengighet.
 9. Det er ikke nødvendig å ta fantasien eller historiekunnskapene i bruk for å minnes at Wien frem til første verdenskrig var hovedstaden i et øst og sentraleuropeisk imperium med 50 millioner undersåtter.
 10. Dette er konklusjoner som særlig støtter seg på fremstillingen av de århundrer da MoskvaRussland vokste frem og grunnlaget ble lagt for det russiske imperium, dvs. 14001700tallet.
 11. Et blikk på globusen viser at det sovjetiske imperium strekker seg nesten halve kloden fra Beringstredet i øst til Berlin i vest.
 12. FORRETNINGSMANNEN tynges ikke av sitt imperium.
 13. Han er tilsynelatende uberørt av påstander om at hans imperium slår sprekker, skipsreder Parley Augustsson.
 14. Hva var det så keiser Augustus foretok seg som i løpet av 10 år gjorde det romerske imperium generelt og Italia i særdeleshet til et av de best administrerte, rikeste og kulturelt sterkeste områder i den kjente verden, og som i tillegg innledet den lengste sammenhengende fredsperiode, på nesten 50 år i Vestens historie ?
 15. I dronning Elizabeth Is tid - 1558 til 1603 - ble grunnlaget for Englands imperium lagt.
 16. I en alder av 61 år har han bygget opp et lite imperium.
 17. I løpet av 9 år har han bygget opp sitt imperium med stillfaren iherdighet fra en beskjeden årsomsetning på 2.7 millioner til 275 millioner.
 18. I sin tid lovet sovjetregjeringen at den skulle holde frie valg i alle de land den hadde erobret under krigen, slik at innbyggerne fritt kunne velge om de ville leve i frie stater eller tilhøre det sovjetiske imperium.
 19. Idag består det Spookske imperium av fem forretninger to egne og tre på lisens og et femtitalls salgssteder rundt om i Frankrike, Italia, Sveits og Belgia.
 20. Ifølge rapporten setter den sovjetiske kontroll over Afghanistans byer Moskva i stand til gradvis å trekke landet inn i det sovjetiske imperium.
 21. Men det er ingen lystelig tanke at Gadafi fritt skal få bygge seg et imperium i Afrika.
 22. Men tross alle forskjeller er det ikke vanskelig å se en viss likhet mellom kristendommen og bedriften på Røros og på flere punkter også med det romerske imperium selv om prinsippet om likeverd og gjensidig kjærlighet naturligvis ikke hadde de beste vilkår i det romerske klassesamfunn.
 23. Målsetningen er å integrere landet i det sovjetiske imperium.
 24. Og om der skulle være ubalanse, ville SovjetUnionen aldri - ble det hevdet - gå til angrep på VestEuropa, for da ville det sovjetiske imperium rakne.
 25. Olav Thon har lagt ytterligere fire serveringssteder til sitt hotell og restaurantimperium.
 26. Reagan har tidligere karakterisert Kreml som ondskapens imperium, med ledere som tyr både til løgn og bedrag.
 27. Selve det sosiale språket som nøden blir synlig i, og som de sosiale forandringene må tre frem gjennom, er det samme sosiale språket som sprer seg som et imperium over alle andre livsdimensjoner hvor det ikke har noe å gjøre.
 28. Storbritannia viser igjen en beundringsverdig evne og vilje til å avvikle restene av sitt imperium.
 29. Størst suksess på festivalen høstet den britiske serie Jewel in the Crown, som handler om Indias løsrivelse fra det britiske imperium.
 30. Tilsynelatende helt uberørt av påstander om at Parleykonglomeratet slår sprekker, at hans imperium raser sammen.
Results found in Swedish dictionary
sweimperium
engstort välde [n]: empire, large organization
norstort välde [n]: imperium
spastort välde [n]: imperio [m], gran organización [f]
Synonyms:
 1. styre, övertag, dominans
 2. kejsardöme, välde, kungadöme, land, kungarike
 3. regim, rike
Wiki:Imperium, syftar i allmänhet på en centraliserad stat som omfattar flera nationer eller folkslag. Ursprungligen användes begreppet inom romerska riket för höga befattningshavares myndighet, men genomgick en betydelseglidning och kom att syfta på rikets maktsfär. Ett imperium skiljer sig från federationen genom att inte erbjuda politisk representation till alla områden.
Similar words:
engimperial
spaimperial
engimperious
spaimperito
engimperil
spaimperio
spaimpedido
Your last searches:
 1. imperiumLast searches

# NAL Term
1 Flag utgifter
2 Flag pledd
3 Flag målepasser
4 Flag sprek
5 Flag be attracted to
6 Flag illudere
7 Flag newspaperman
8 Flag vinylskiva
9 Flag seguidamente
10 Flag frimerke
11 Flag wriggle out
12 Flag amass
13 Flag mujer desvergonzada
14 Flag ytterområden
15 Flag hallusinasjon
16 Flag baturro
17 Flag restriktion
18 Flag forelesningssal

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 515 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1429 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6411 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1452 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2105 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4983 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5830 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6263 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5275 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5799 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1653 - seconds.

mobiltelefon