logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for inblandning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweinblandning
engdispyt [n]: interference, interposition
diskussion [n]: interference
behavior [n]: interfering, meddling
nordispyt [n]: innblanding
spadispyt [n]: intervención [f], interposición [f]
diskussion [n]: interferencia [f]
behavior [n]: intromisión [f]
Synonyms:inbrytning
Example:Jag kan inte göra ett fall för inblandning.|Er inblandning har väl inget med planolyckan att göra|som utesluter mänsklig inblandning-|Eftersom jag är död, tror jag att min inblandning bör vara minimal.|Han är även misstänkt för möjlig inblandning i kidnappningen av-|Bara försöka undgå inblandning.|Utan någon dödlig inblandning.|De andra 39 såg det som onödig överstatlig inblandning.|Vad jag anser om USA:s inblandning i kriget?|Jag pratar med dem och ser till att de avbryter sin inblandning.
Similar words:
sweinandning
norinnblanding
sweinledning
norinnledning
norinnordning
enginclining
sweinbillning
Your last searches:
  1. inblandningLast searches

# NAL Term
1 Flag fattas
2 Flag nocturno
3 Flag prejudicial
4 Flag intruder
5 Flag treudd
6 Flag finance
7 Flag valgmann
8 Flag whimper
9 Flag mast
10 Flag legat
11 Flag civil war
12 Flag cockroach
13 Flag unfreeze
14 Flag caché
15 Flag astillar
16 Flag enviciarse
17 Flag juvenil
18 Flag demper

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 531 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3072 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 721 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1385 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4263 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5145 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5425 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4532 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5121 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9093 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0986 - seconds.

mobiltelefon