logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for infam:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norinfam
enggeneral [?]: proven
spageneral [?]: infame
swegeneral [?]: ökänd
Synonyms:avskyelig, daddelverdig, diabolsk, djevelsk, egoistisk, fordervelig, forferdelig, fryktelig, fæl, grusom, hjerteløs, hjerterå, horribel, lastefull, nederdrektig, nedrig, nådeløs, ond, ondskapsfull, sadistisk, samvittighetsløs, satanistisk, sjofel, slem, vemmelig
Derived terms:infamere, infamt, infamitet
Example:
 1. En slik uttalelse vitner om mangel på saklighet i argumentasjonen, og det er en antydning som i realiteten er like infam som innholdet i visse løpesedler som i disse dagene, før 17. mai, spres til skoler og i postkasser, sa hun.
 2. At han i enkelte av sine parodier kan bli litt vel infam, er synd.
 3. De har stemplet streiketaktikken som brutal, kynisk og infam og som et generalstabopplegg, og har truet med lock out blant de 680 000 bilarbeiderne i denne del av landet.
 4. Hun sitter nå i fengsel og er beskjeftiget med å sy dukker, men er infam nok til å brodere sitt navnetrekk på dukkene slik at disse naturlig nok ikke kan selges.
 5. I en herlig infam, men også hjertelig artikkel presenterer de Lørenskog videregående skoles reelle leder Ayatollah Iversen, kantinebestyrer og vaktmester på deltid.
 6. Og så kan man jo være litt infam og lure på hvorfor ikke f.eks. Norges Skiforbund søkte om Egebergs Ærespris til Oddvar Brå innen årets frist.
 7. Amerikansk og engelsk mentalitet kontrasteres med infam sikkerhet.
 8. Men Finn Graff blir for infam for meg i hans utvalg denne gang.
 9. Og hvorfor er Katharina så ondskapsfull og infam og kaster blomsterpotter og ølkrus i hodet på sine mange friere ?
 10. På scenen kan han være infam eller godlynt.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
norinfamt
spainfame
norinfo
norinfri
norinka
norinnom
spainfamar
Your last searches:
 1. infamLast searches

# NAL Term
1 Flag makadam
2 Flag viskös
3 Flag encuesta
4 Flag soldador
5 Flag hostia
6 Flag cocina
7 Flag stow
8 Flag contestador automático
9 Flag gjennomsnittsmann
10 Flag göra undantag för
11 Flag resonemang
12 Flag soiree
13 Flag sviktet
14 Flag totalizator
15 Flag undsättning
16 Flag med bakepulver blandet mel
17 Flag livslang
18 Flag vräkning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1367 - seconds.

mobiltelefon