logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for innbefattet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinnbefattet
enggeneral [n]: inclusion
spageneral [n]: inclusión [f]
swegeneral [n]: inbegripande
Example:
 1. Nei, de som har alvorlige overbevisningsgrunner, situasjonsbestemte politiske årsaker innbefattet, bør få slippe den tradisjonelle førstegangstjeneste.
 2. Selv om kommunen allerede har sitt informasjonssenter i Rådhuset, har bygningsetatene og de tekniske etater sett behovet for å samordne sine ekspedisjonstjenester, innbefattet informasjonsvirksomhet overfor publikum.
 3. Av årsberetningen fremgår det at foreningens totale forsikringssum innbefattet reassuranse økte fra 6,1 milliarder kroner til 6,2 milliarder kroner i løpet av 1983.
 4. Besøk på steder kjent for sin særpregede trearkitektur, er innbefattet i programmet.
 5. Brancusi advarer således mot å imitere negrene som på hans tid også innbefattet stillehavsfolkenes kunst.
 6. De 40 000 tilreisende fra utlandet som ventes - innbefattet idrettsfolk, funksjonærer og journalister - er for lenge siden sikret innkvartering, heter det i turistbyrået Zoitours.
 7. Den sosialistiske blokk - Arbeiderpartiet og SV med støtte av Venstre - styrker sin stilling både i forhold til regjeringskoalisjonen og til de borgerlige partier sett under ett, altså Fremskrittspartiet innbefattet.
 8. Den teknologiske fordel som NATO hittil har hatt er vesentlig redusert, og Warszawapaktstyrkene er blitt modernisert i alle viktige våpensystemer innbefattet helikoptere og fly, fremgår det av en styrkesammenligning av de to militærblokker utgitt av NATOs informasjonstjeneste i Brussel.
 9. Derfor er det trist at Eik blir innbefattet i streiken.
 10. Det er dessuten på sin plass å nevne at blant de funksjoner som sorterer under de væpnede meksikanske styrker - som bl.a. omfatter unnsetning av sivilbefolkningen i nødssituasjoner, bekjempelse av dyrkningen av og trafikken med narkotika og rusmidler, støtte til helsekampanjer, hjelp til turistnæringen i trafikken på veiene, m.m. - er også innbefattet unnsetning til grupper som er under forflytning innen nasjonalt territorium.
 11. Det er to av de tiltalte punkerne som er anklaget for å ha angrepet politiet med stikk og slagvåpen, deri innbefattet kjetting.
 12. Det foreslås videre at man forsøker å få i gang regionale fjernsynssendinger i Mjøsregionen, eventuelt innbefattet Gudbrandsdalen, i tillegg til drift av nærradio i Lillehammer og Gjøvik.
 13. Det innbefattet bl.a. samtidige kilder om medisinske eksperimenteringer med mennesker, ukjente sider vedrørende krigen og jødeforfølgelsene foruten politisk kontroversielt materiale generelt.
 14. Dette gjør dessuten at sel ikke er innbefattet i den nye viltloven for våre pattedyr.
 15. Distriktenes Utbyggingsfond la en av sine bedriftslederbefaringer til Risørdistriktet med kommunene Birkenes, Grimstad og Lillesand innbefattet.
 16. Dommen innbefattet også en rekke innbrudd og forsøk på innbrudd.
 17. Efter suksess hjemme innbefattet offentlige oppdrag, giftet hun seg svensk for fire år siden og flyttet til Sverige.
 18. Eksportverdien av dette - innbefattet et mindre parti sildefilet - utgjør 75 mill. kroner.
 19. En kunstner av intellektuell legning og med et sterkt uttrykksbehov står i stadig dialog med seg selv og sine omgivelser, innbefattet sine kritikere.
 20. En tur med Aftenpostens Nordsjøcruise, Stella Polaris fra Oslo til Ostende - tog til Paris - retur Ostende - Bergen, tog til Oslo, kostet 285 kr. innbefattet oppholdet i Paris.
 21. Hvor ville Norge ha stått i dag uten den militære styrke, innbefattet kjernevåpen, som USA representerer ?
 22. I rekken av Dahls øvrige skrifter må vel særlig nevnes læreboken Grunntrekk i historieforskningens metodelære, som har bidratt til å forme generasjoner av norske historikere - heri innbefattet de fleste nåværende universitetslærere i faget.
 23. Ikke minst når en tar hunden med i andres bil, innbefattet drosjer.
 24. Innbefattet i det er respekten for og kjærligheten til sannheten og mannen.
 25. Innbefattet i det ville være fire heltidsansatte forbundstrenere, opplyser Odd Bergh, styremedlem med ansvar for idrettslig aktivitet og trening.
 26. Ja, selv i disse økonomisk betrengte tider har Høyreformannen gjort det tindrende klart at helsevesenet, eldreomsorgen innbefattet, må ha ubetinget førsteprioritet.
 27. Jeg tenker på utnyttelse av lokalet, geografisk beliggenhet, som f.eks. nær trafikknutepunkt, tilgang på arbeidskraft, også innbefattet dem som ønsker deltids og / eller kveldsarbeide.
 28. Kirurgteamet innbefattet nemlig også plastikkkirurgen Roar Rindal.
 29. Klart er det imidlertid at samlingen blir inndelt i tre hovedområder : produksjon, lagervirksomhet innbefattet filtrering, tapping og korking, samt området omsetning / forbruk / lovgivning.
 30. Men de blir presset hardt av miljøverngrupper og noen andre land, innbefattet USA, for å trekke tilbake protestene.
Similar words:
norinnbefatte
norinnfattet
norinnberette
norinnberetter
norinnfatte
sweinnefatta
sweinnefattad
Your last searches:
 1. innbefattetLast searches

# NAL Term
1 Flag svev
2 Flag daska
3 Flag inkomplett
4 Flag resonador
5 Flag skamløs
6 Flag slå sig samman
7 Flag skitne ned
8 Flag försvarsanläggning
9 Flag romantiker
10 Flag klar för tryckning
11 Flag galerias
12 Flag supermarked
13 Flag constitute
14 Flag goof
15 Flag salig
16 Flag pinass
17 Flag kvinnelig jordbruksarbeider
18 Flag opprinnelig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 841 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 965 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1613 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2933 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8905 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2606 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3194 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6120 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6935 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7514 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1276 - seconds.

mobiltelefon