logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for innhold:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinnhold
enggeneral [n]: contents
betydelse [n]: tenor [formal]
subjekt [n]: content
spageneral [n]: contenido [m]
betydelse [n]: tenor [m]
subjekt [n]: contenido [m]
swegeneral [n]: innehåll
Synonyms:
 1. begrensning, bredde, domensjon, format, grad, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum
 2. gjøremål, handleliste, hjelpeord, indeks, innholdsfortegnelse, oppslag, oppslagsord, oversikt, overskrift, punktliste, stikkord, stikkordsliste
Derived terms:gjerningsinnhold, hovedinnhold, innholdskode, innholdsfortegnelse, innholdsløs, saltinnhold, flateinnhold, innholdsrik, kloakkinnhold
Example:
 1. Aurora - Morgenrøden er en tekstlig vandring gjennom Salme 139s selvransakende innhold og sluttstrofene i Dantes Divina Comedia, som ender i erkjennelsen av den altomfattende kjærligheten som beveger solen og de andre stjernene.
 2. Både meldingens overskrift, innhold og bakgrunn og avisens håndtering av saken gjør det nødvendig med en kommentar.
 3. Dette er det knappe innhold i et felles brev fra VG og Dagbladet til Norsk Telegrambyrå fredag.
 4. Diskusjonen om parolen skal reises, dreier seg sjelden om dens saklige innhold.
 5. Her eter vi dem, blir det hevdet om slaktede dyr med formodet høyt innhold av de nevnte gifter.
 6. Hva gruer du deg mest til idag ?, Er du sikker på dere har smurt riktig ?, Hva tror du om NN og XX og den storformen de er i ?, Synes du ikke værforholdene er temmelig triste ?, og andre uttalelser med tilsvarende oppildnende innhold.
 7. Men det fatale er at man dermed tilslører det faktiske innhold i Hognestads forkynnelse vurdert opp mot Kirkens grunn - Bibelen og bekjennelsen.
 8. Redegjørelsen fra Bankforeningen glimrer ved sitt manglende innhold av tallmateriale, og bidrar til øket forvirring.
 9. Showboat - Jerome Kerns og Oscar Hammersteins udødelige musical fra Broadwaysesongen 1927, like aktuell i innhold og uttrykk idag - er på vei til Oslo og Konserthuset i en kjempemessig amerikansk oppsetning.
 10. Skolen 1983 har i likhet med årboken ifjor innhold som kan bidra til å fornye skoledebatten og gjøre den mer aktuell.
 11. Dykkere klarte torsdag å fjerne den første av de 30 beholderne med radioaktivt innhold fra det havarerte franske lasteskipet Mont Louis.
 12. Arafat har de senere år forsøkt å gjøre PLO til en organisasjon uten noe som helst politisk eller nasjonalistisk innhold.
 13. Det er en selvsagt ting med norske filmer på norske kinoer, uansett hva man måtte mene om filmenes innhold.
 14. Det er et faresignal når selv enkle bruksanvisninger nå kommer i form av bilder og symboler, fordi mange mennesker angivelig ikke er i stand til å oppfatte en skrevet tekst med samme innhold.
 15. Det er et nytt tegn i tiden at vi stadig ser flere artikler i amerikansk presse med proteksjonistisk innhold, og det ville ikke overraske meg om proteksjonisme vil få en sterkere betydning i den amerikanske valgkampen, sier Norges eksportutsending i USA, Per Hauge.
 16. Det vil bli et nytt sirkus med en masse propaganda og mye oppstyr, men uten noe politisk innhold, fremholder han.
 17. Det vil bli gitt generelle pensumrammer for innhold og arbeide i skolen.
 18. Dette svekker imidlertid ikke behovet for et sentralt ansvar for økonomi, rammer og informasjon, men også for utviklingens innhold og retning, mener Ingeborgrud.
 19. Disse barnehaver ønsker bare å fortsette sin ansettelsespolitikk og gi driften samme innhold som nå, og da er det urimelig at de mister den økonomiske støtte, fremholder stortingsgruppen.
 20. Generelt lå prøvenes innhold av bindevev og svor høyt.
 21. Gi signaler fra sentralt hold, men la institusjonene finne sitt eget innhold.
 22. Handelsstanden i Skedsmo bør slutte å selge eller leie ut blader, film og video med pornografisk innhold, mener Skedsmo kommunestyre.
 23. Hensikten er å tilfredsstille noen av de behovene vi har sett for å endre utdannelsens form og innhold, sier høyskolelektor Alv Tieg.
 24. Hensikten med brevet var å gi pasientene en orientering om ventetiden på poliklinikken, og jeg finner det beklagelig at legene ga orientering om egen privatpraksis og at sykehusets ledelse ikke var orientert om brevets innhold.
 25. I andre nordiske land er man bekymret for innhold av nitrogen i utslippene.
 26. I tillegg har vi lagret adskillige tonn med filmruller, som vi ennå ikke har rukket å undersøke, hverken når det gjelder innhold eller teknisk tilstand.
 27. Idag er det i bruk noen mansjetter som ved hjelp av et aggregat tømmer posens innhold.
 28. Jeg har ingen personlige erfaringer med negativt fortegn overfor pressen, men jeg har nok bemerket at overskrifter ikke alltid er helt i samsvar med kritikkens innhold.
 29. Jeg kan ikke nok få understreket hvor viktig det er at undervisningen, planene og alt materiell som benyttes må ha en slik form og et slikt innhold at det ikke virker støtende eller krenkende, eller som overgrep mot noen elevers identitet, sa Wenche Lowzow.
 30. Jeg ønsker ikke å kommentere dets innhold, men jeg er overbevist om at det i hvert fall aldri har vært Treholts mening at det skulle offentliggjøres.
Similar words:
norinneholde
norinnhul
norinnom
norinnland
norinndele
norinnbo
norinnfall
Your last searches:
 1. innholdLast searches

# NAL Term
1 Flag foreign countries
2 Flag amniotic fluid
3 Flag mummy
4 Flag seal
5 Flag krigersk
6 Flag calientapiés
7 Flag captive
8 Flag occurrence
9 Flag cadáver ambulante
10 Flag ildrake
11 Flag andar pavoneándose
12 Flag reiseveske
13 Flag stikkelsbær
14 Flag wheelchair
15 Flag amoratado
16 Flag cabellos de ángel
17 Flag square knot
18 Flag water parting

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2483 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3027 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3277 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2685 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3281 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5308 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3291 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3870 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6476 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5977 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1206 - seconds.

mobiltelefon