logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for innlemmet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinnlemmet
engplaner [n]: incorporation, integration
spaplaner [n]: incorporación [f], integración [f]
sweplaner [n]: inlemmande
Example:
 1. Sannsynligvis blir den innlemmet i Småbrukarlaget med tiden, for flere og flere kvinner melder seg direkte inn i hovedlaget, mens vi i Kvinnegruppa holder oss rundt 1200 medlemmer.
 2. Alt ble innlemmet i SovjetUnionen.
 3. At Staten må yde tilskudd til driften, henger også sammen med at mens kommunene dannet egne pensjonsfond, har Staten innlemmet våre innskudd i statskassen.
 4. At orkestret Veslefrikk i sitt 35. år har innlemmet en håndfull voksne i medlemsstokken, beror slett ikke på sviktende rekruttering, slik man kunne være fristet til å tro i en tid med et stadig mer mangfoldig aktivitetstilbud blant barn og ungdom.
 5. Bildet ble ved en tilfeldighet funnet sammenrullet i hans atelier efter hans død, og Lord Clark innlemmet det senere i sin store kunstsamling.
 6. Ca. 550 Osloungdommer vil iår bli innlemmet i de voksnes rekker på denne måte, og det er en økning på over 50 prosent fra ifjor.
 7. Da de måtte avvikle, var det Gerd Kjølaas som klarte å bevare gruppen gjennom noen vanskelige år - til den omsider kunne bli innlemmet i Operaen og ble vår første norske ballett.
 8. De ber om å bli innlemmet i Høyre !
 9. De deler av NFMV og Moss Rosenberg som ikke blir innlemmet i det nye selskapet, kommer til å fortsette virksomheten som før.
 10. De siste par ukene før Regjeringens forslag til statsbudsjett for 1985 ble lagt frem, virket det som om Norges Idrettsforbund hadde innlemmet en ny idrettsgren i sin virksomhet, nemlig skyggeboksing.
 11. De var innlemmet i SovjetUnionen i 1940 og skulle inn igjen efter at de var gjenerobret av Den røde hær.
 12. Debatten viste at de nordiske politikerne spesielt er bekymret over at stadig yngre ungdommer blir innlemmet i narkotikamiljøet.
 13. Den sovjetiske regjering har strammet kraftig inn overfor kirken i Litauen siden landet ble innlemmet i SovjetUnionen i 1940.
 14. Der er de kalt reservetrøndere, og påpeker at de slett ikke har noe imot å bli innlemmet i SørTrøndelag.
 15. Det er SovjetUnionen, ikke USA som efter annen verdenskrig har innlemmet det ene land efter det andre i sin interessesfære.
 16. Det var Haile Selassie som klart i strid med et FNvedtak innlemmet den tidligere italienske koloni som provins i sitt rike i 1962.
 17. Det viktigste er imidlertid at de blir innlemmet i den gruppen som fordeler arbeidsoppgavene, for på den måten kan det også spares massevis av helsekroner.
 18. Det virkelige gjennombrudd kom imidlertid i 1979, da den bulgarske regjering ved et spesielt dekret innlemmet museet i sitt kulturprogram.
 19. Dette betyr at selv om Hongkong vil bli innlemmet i folkerepublikken, skal territoriet fortsatt kunne praktisere sin kapitalisme - idet minste i et halvt hundre år.
 20. Efter at Epcot - Center ble innlemmet i Disney - World, er tilbudet nå så veldig at man i hvert fall bør avsette tre dager til utflukten.
 21. Efter at Vesta innlemmet Nevi i konsernet, til en pris som av mange oppfattes som meget lav, har Vestagruppen også fått et stabiliserende element inn i systemet.
 22. Efterat Færøyene, Åland og Grønland også er blitt innlemmet i den nordiske familie, er Norden som et næringsøkonomisk fellesskap blitt ytterligere utvannet.
 23. Einar Wathne fra Sandnes går på husdyrbruklinjen og karakteriserer seg som både bygdeog bygutt, oppvokst i landlige omgivelser som efterhvert ble innlemmet i bysamfunnet.
 24. Finn Søhr rørinstallasjonsvirksomhet er innlemmet som et heleid datterselskap under Fjeldstad med navnet Søhr Piping A / S. Finn Søhrs VVSvirksomhet skal overtas av et nytt selskap under navnet Søhr VVS A / S.
 25. Fire år senere ble småflyselskapet Fjordfly A / S i Bergen innlemmet i selskapet, i takt med ekspansjonen av trafikken på kortbaneflyplassene.
 26. Formelt innlemmet i SovjetUnionen 3 / 8 1940.
 27. Formelt innlemmet i SovjetUnionen 5 / 8 1940.
 28. Formelt innlemmet i SovjetUnionen 6 / 8 1940.
 29. Fra 1939 til 1945 har SovjetUnionen annektert og innlemmet 44 158 kvkm. av Finland hvor det bodde 498 000 innbyggere.
 30. Han er da hele tiden innenfor samfunnet, på sett og vis innlemmet i et fellesskap, om enn på bunnen.
Similar words:
norinnlemme
enginclement
norinnhegnet
norinnklemt
norinnkomme
norinnlede
norinnlegge
Your last searches:
 1. innlemmetLast searches

# NAL Term
1 Flag tenke på noe
2 Flag knegå
3 Flag adultery
4 Flag corregir
5 Flag sujetar
6 Flag ockra
7 Flag utsöndring
8 Flag fremmed
9 Flag oformlig
10 Flag riva sönder
11 Flag astronomiskt
12 Flag strax
13 Flag högtidlighet
14 Flag hushållspengar
15 Flag dewdrop
16 Flag mesón
17 Flag ubendig
18 Flag internationalism

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1090 - seconds.

mobiltelefon