logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for inntektskilde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinntektskilde
engpenger [n]: source of income
spapenger [n]: fuente de ingresos [f]
swepenger [n]: inkomstkälla
Example:
 1. Reklame kan avskrives som viktig inntektskilde for nye media i bygdeNorge.
 2. At vi ikke får kjøre traktor i terrenget om sommeren stikker kjepper i hjulene for lavsankingen, som er en viktig inntektskilde for mange, sier Mathisen.
 3. De aller fleste har attføringstrygden som eneste inntektskilde, sier kontorsjef Inger Lorange Figved i Rikstrygdeverket til Aftenposten.
 4. Dersom hensikten med et utvidet tilbud skal være å realisere bestemte kulturpolitiske mål, må konsekvensen bli at man starter med å anslå utgiftene og derefter beregner om reklame vil være en nødvendig og / eller tilstrekkelig inntektskilde til å møte utgiftene.
 5. Er koblingstelefonen en god inntektskilde for Televerket ?
 6. 80 prosent av de som søker sosialhjelp er arbeidsledige, og nærmere fire av fem sosialhjelpmottagere har trygd og / eller sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde.
 7. Arbeidernes Pressekontor vet videre å fortelle at ingen ansvarlig politiker eller parti har tatt til orde for at boliger skal bli en ny og viktig inntektskilde for stat eller kommune.
 8. Bingoen har vært Ilseng idrettslags viktigste inntektskilde, fremgår det av lagets beretning.
 9. Blir kakelotterier nærradioenes nye inntektskilde ?
 10. Boligen regnes som en varig inntektskilde som skal beskattes, uansett om den utleies eller eieren bebor den selv.
 11. Ca. 4 av 5 sosialhjelpsmottagere har trygd og / eller sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde.
 12. Den innenlandske flyvningen er også Braathens SAFEs viktigste inntektskilde.
 13. Den skal bli en permanent inntektskilde som ikke er begrenset til å finansiere en grunnlinje / vannlinje.
 14. Den tredjestørste danske inntektskilde er turismen.
 15. Dernest må det være lov å gi uttrykk både for skuffelse og forbauselse over at ikke Regjeringen har spurt om idrettens mening før Lotto ble lansert som en eventuell inntektskilde i statsbudsjettet.
 16. Det er jo en inntektskilde.
 17. Det er naturlig nok fotballen som er klubbens største inntektskilde.
 18. Det tradisjonsrike selskapet i gruppen er Einar Staff Engros A / S, men nå er det Favør Holding A / S med sine supermarkeder på Østlandet som er største inntektskilde.
 19. Dette gjelder således når han reduserer Norges suverenitet over Svalbard til først og fremst en plikt til å administrere området i det internasjonale samfunns interesse - et forslag som positivt ble avvist da Svalbardtraktaten ble utarbeidet - og hevder at traktaten har sørget for at Svalbard ikke skal bli noen inntektskilde for den norske stat.
 20. Dette koster lite, og kan gi ungdom en ekstra inntektskilde.
 21. Dette tilsvarer inntektene fra statens største inntektskilde - penger som sendes hjem fra fem millioner egyptere som arbeider i utlandet.
 22. Eiendomssalg er blitt en ny inntektskilde for Oslo kommune.
 23. Ekofiskområdet i Nordsjøen og tilknyttet virksomhet er Norsk Agips eneste inntektskilde.
 24. En annen inntektskilde som er nevnt av kommunalråden er reklame, hvor han hevder at inntektene kan økes på Bislett.
 25. En forsker på området har sagt at vi i familieøkonomisk sammenheng har konstruert familien som en svart boks, hvor man antar at pengene flyter uproblematisk gjennom husholdet fra inntektskilde til forbruk.
 26. En rekke fiskere har gitt opp makrellen som inntektskilde.
 27. Et gårdsbruk er for eksempel en varig inntektskilde, og uttak til umiddelbar behovstilfredsstillelse regnes da som skattepliktig inntekt.
 28. Et ørkesløst tidsfordriv for de rike, og en viktig inntektskilde for Monacos ikke helt nøysomme fyrstehus.
 29. Folk strømmer hit - og all denne interesse er blitt til en sann glede for bystyret, som noterer at disse besøkende er byens beste inntektskilde, De som kommer, er opptatt av andre ting enn økonomi - en slik reise kan være realiseringen av en gammel drøm.
 30. For andre er narkotikasmugling og simpelt tyveri eneste inntektskilde.
Your last searches:
 1. inntektskildeLast searches

# NAL Term
1 Flag tomar
2 Flag synopsis
3 Flag dormirse
4 Flag blond
5 Flag ljusna
6 Flag dauntless
7 Flag grate
8 Flag have a good trip
9 Flag skadad man
10 Flag underkjenne
11 Flag slite
12 Flag bestir
13 Flag encauzar
14 Flag progression
15 Flag lesionar
16 Flag linjal
17 Flag purl
18 Flag format

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2664 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3322 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3500 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2856 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3459 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5676 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3461 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4066 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6685 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6145 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1298 - seconds.

mobiltelefon