logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for innvoller:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinnvoller
enganatomi - zoologi [n]: entrails, viscera, guts [informal]
anatomy [n]: viscera, intestines, guts [informal]
spaanatomi - zoologi [n]: entrañas [fp], tripas [fp], vísceras [fp]
anatomy [n]: entrañas [fp], tripas [fp], intestinos [mp]
sweanatomi - zoologi [n]: inälvor
Synonyms:fylling, innhold
Example:
 1. Da eierne kom for å se til de 11 dyrene de hadde på beite der, lå kvigens innvoller og en fullbåren kalv igjen i veien.
 2. Dernest løsner hun den første fileten med fingrene, skjærer den andre av på samme måte som den første, og sitter igjen med to vakre fileter og hode, ryggben og innvoller i en lang remse.
 3. Det er et problem som skyldes at mange batterier i den senere tid er blitt små, på størrelse med knapper, hvilket igjen har ført til at de ofte er blitt svelget av barn og derefter har forårsaket indre betennelser eller har brent hull på innvoller.
 4. Flåingen var unnagjort, fjerning av innvoller i gang.
 5. Også prestene blant de gamle etruskere spådde i innvoller og fikk derved makt.
 6. Vi overgir derfor våre innvoller til denne spise som skylles ned i lett, lokal hvitvin i iskalde mugger.
 7. Aldri har jeg glemt en inderlig skildring av fosteret som blod og slim i morens innvoller.
 8. Avdelingsveterinær Gunnar Holt ved Veterinærinstituttet understreker overfor Aftenposten at selv om det finnes skremmende høyt innhold av tungmetaller i dyrenes innvoller, betyr ikke dette at kjøttet på dyrene ikke bør spises.
 9. De spådde i innvoller og i fuglers flukt.
 10. Det er funnet betydelig høyere innhold av det giftige tungmetallet kadmium i innvoller på reinsdyr fra Hardangervidda enn tilsvarende i reinsdyr fra Finnmark.
 11. Det er også gjort tilsvarende undersøkelser av innvoller på 700 elg fra Sørlandet, Østlandet og Trøndelag.
 12. Det var så man mintes en gammel historieboks beskrivelse av de romerske embedsmenn som av offerdyrs innvoller og fuglenes flukt kunne tyde fremtidens tale.
Similar words:
norinnkalle
norinnhopper
norinnkople
norinnfalle
norinnfallen
norinnover
norinnbille
Your last searches:
 1. innvollerLast searches

# NAL Term
1 Flag pladdrande
2 Flag avsi dom
3 Flag amortiguar
4 Flag Caesarian
5 Flag flammesikker
6 Flag lustro
7 Flag ønsket
8 Flag emotional behavior
9 Flag pat
10 Flag intoxicating drink
11 Flag nearing
12 Flag rakle
13 Flag communicate
14 Flag amazement
15 Flag tvilende
16 Flag britisk
17 Flag svordom
18 Flag svin

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 230 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 113 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 776 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4377 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4561 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3764 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4350 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7459 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4315 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.0949 - seconds.

mobiltelefon