logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for inspisere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norinspisere
enggeneral [v]: inspire
undersøke [v]: inspect
landmåling [v]: survey, inspect
hus [v]: see over, view, look over
mat [v]: inspect
tanke [v]: suggest
spageneral [v]: inspirar
undersøke [v]: inspeccionar, examinar
landmåling [v]: inspeccionar
hus [v]: visitar
mat [v]: inspeccionar
tanke [v]: sugerir
swegeneral [v]: inspirera
Synonyms:
 1. bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, gjennomgå, granske, gå etter i sømmene, kontrollere, legge under lupen, lese, lære, oppdage, prøve, ransake, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, søke, teste, undersøke, utforske, visitere
 2. befare, etterprøve, etterse, forhøre, forske på, forvisse seg om, føre tilsyn med, gå over, ha kontroll over, ha tilsyn, justere, kikke over skulderen, overvåke, påse, rette, revidere, sjekke
Example:
 1. Det er ingen hemmelighet at svenske offiserer utdannes i USA og at NATOoffiserer kledd i svenske uniformer får inspisere svenske forsvarsanlegg.
 2. I øyeblikket er vi tilsammen 10 mann ombord, med den hovedoppgave å inspisere skadene på skipet for å få et best mulig bilde av skadenes omfang.
 3. A. Skal vi møtes og inspisere disse kontorene, hr. skolesjef ?
 4. Arbeidstilsynet vil inspisere stedet idag.
 5. Begge parter i krigen, som nå har vart i tre og et halvt år, har gått med på å ta imot en delegasjon fra FN som skal inspisere skadene krigen har påført sivilbefolkningen.
 6. Da jeg sommeren 1982 fikk anledning til å inspisere FNskolen i Siblin utenfor Sidon, fortalte den palestinske rektoren meg at Fatah hadde overtatt undervisningen av de palestinske guttene fra kl. 14 hver dag : militær og politisk trening.
 7. De forlangte at arbeidere skal inspisere private forretninger.
 8. De to krigførende land har gått med på å la gruppen inspisere fangeleirene, opplyser en FNtalsmann.
 9. Dernest vil han drøfte muligheter for å gi eksperter adgang til å inspisere motpartens kjernefysiske prøvesprengninger.
 10. Det er nødvendig med en slik rengjøring for å kunne inspisere plattformunderstellene skikkelig.
 11. Det var litt av et syn som møtte Aftenpostens medarbeider da han sammen med branninspektør Frank Solli fikk inspisere de brannherjede lokalene i Sjølysthallen i formiddag. gulvene er overstrødd av glasssplinter, betongkonstruksjoner fra taket og vanndammer.
 12. Dommeren måtte stoppe kampen for å inspisere et kutt over nordmannens venstre øye.
 13. Elever, som enten har malingflekker i håret eller på klærne, løper opp og ned trappene og skal inspisere hverandres nymalte klasserom.
 14. Er det tillatt å inspisere en privat veske i et militært skap, og kan det beslaglegges øl i en privatbil parkert utenfor en militærleir ?
 15. FN har lenge arbeidet for å få tillatelse til å inspisere fangeleirene i de krigende land Iran og Irak, men inntil nå har begge parter sagt nei.
 16. Før kommunestyret i Lillehammer skal ta endelig stilling til om byen søker Ol i 1992, skal representanter for alle de internasjonale særforbundene inspisere de eventuelle OLanleggene.
 17. Først mandag vil brannvesenet inspisere sykehuskorridorene og se om påbudet om å rydde dem er fulgt.
 18. Hele det store kontinentet er erklært demilitarisert område, kjernefysisk aktivitet er ikke tillatt og alle 16 konsultative stater har full adgang til å inspisere hverandres forskningsstasjoner.
 19. Hvem som helst kan krysse dørterskelen og inspisere varer på hyller og montre.
 20. I det første tilfellet vil motparten ha rett til å få inspisere bestemte områder efter avtalte retningslinjer når det stilles krav om dette et visst antall ganger pr. år.
 21. I oktober reiser hele komiteen til Storbritannia for å inspisere militærbaser og se nærmere på britisk forsvarsindustri.
 22. Innkjøper Kirstin Johansen er med for å inspisere varene, for å se om de er fine nok til å havne på de fineste restauranter eller på våre bord.
 23. Kongen selv, Karl XII, kom for å inspisere.
 24. Mannen var med i et arbeidslag på fire som var sendt ut for å inspisere tunnelene inne i fjellheimen.
 25. Newsweeks korrespondent Patricia Sethi fikk siste uke inspisere dalen, der sovjetiske og afghanske styrker startet en offensiv mot geriljaen i april, om bord i et sovjetisk helikopter.
 26. Om få dager reiser han, efter invitasjon, til Beitostølen Hyttesenter for å inspisere herligheten.
 27. President Duarte og El Salvadors forsvarsminister Eugenio Vides kom senere til anlegget for å inspisere skadene efter de blodige kampene.
 28. Representanter for forsikringsselskapet vil de nærmeste dager inspisere brannrutinene for å vurdere om gjenoppbygging blir aktuelt.
 29. Som eksempel nevnes at en inspeksjon ifølge Vestens forslag under MBFRforhandlingene i Wien, ville innebære at NATO skulle kunne inspisere stridskrefter ikke bare i ØstEuropa, men også i åtte militærdistrikter i det vestlige Sovjet.
 30. Som president var han forøvrig aktiv nok, med hyppige reiser fra land til land og fra kontinent til kontinent, for å inspisere sine tropper og bilegge konflikter.
Similar words:
norindisere
norinfisere
norindeksere
norindiskre
norindusere
norinfisert
norinitiere
Your last searches:
 1. inspisereLast searches

# NAL Term
1 Flag kvide
2 Flag caballerizo del rey
3 Flag jubilation
4 Flag tot
5 Flag oföretagsam
6 Flag framsvällande
7 Flag himlafärd
8 Flag sparkesykkel
9 Flag cesspit
10 Flag frodig
11 Flag sophisticated
12 Flag översvämma
13 Flag beneficencia
14 Flag sorberse
15 Flag gorra
16 Flag pluggbar
17 Flag yatagán
18 Flag polypp

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1723 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3543 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1799 - seconds.

mobiltelefon