logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for intelligens:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norintelligens
engåndsevne [n]: intelligence
general [n]: smartness, cleverness
sinne [n]: intelligence, brightness, brilliance, wit, wits, smartness
klokskap [n]: astuteness, discernment
spaåndsevne [n]: inteligencia [f]
general [n]: inteligencia [f], ingeniosidad [f], astucia [f]
sinne [n]: inteligencia [f], sagacidad [f], agudeza [f]
klokskap [n]: astucia [f], sagacidad [f], perspicacia [f], agudeza [f]
sweåndsevne [n]: intelligens
Synonyms:
  1. dyktighet, dømmekraft, erfaring, fornuft, forstand, innsikt, klokskap, kløkt, kunnskap, kyndighet, omtanke, resong, skarpsindighet, vett, visdom, viten
  2. hjerne, hjernemasse, hjernestammen, hode, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, planlegger, sjef, små grå, storehjernen, tanke
Derived terms:ha en skarp intelligens, intelligensaristokrat, intelligenskvote, kunstig intelligens
Wiki:Intelligens (fra latin intellego, å forstå, begripe, innse, avgjøre), i sammenheng med intellekt, er en mental evne til å forstå sammenhenger. Til intelligensen regnes vanligvis muligheten til å resonnere, planlegge, løse problem, tenke abstrakt, forstå ideer og språk, kompliserte årsakssammenhenger og muligheten til å lære. Noen regner også hvor raskt man tenker i motsetning til å være langsom i tankegangen, mens andre ikke anser at rask tangegang er et kriterium for intelligens.
Example:En yterst avansert form for kunstig intelligens.|Virtuell Interaktiv Kinetisk Intelligens.|Hvis armenes kunstige intelligens-|Central Manglende Intelligens-|Maskinernes kunstige intelligens kunne ses i alle dele af menneskehedens samfund Inklusiv, efterfølgende bedre kunstige intelligenser.|Den verst tenkelige formen intelligens.|Han har en uvanlig høy intelligens, som han bruker destruktivt.|En mann med intelligens og humor.|En ny form for intelligens.|at vår verden ble betraktet av liv med høyere intelligens.
Results found in Swedish dictionary
sweintelligens
engsjälsförmögenhet [n]: intelligence
general [n]: smartness, cleverness
sinne [n]: intelligence, brightness, brilliance, wit, wits, smartness
skarpsinnighet [n]: astuteness, discernment
norsjälsförmögenhet [n]: intelligens
spasjälsförmögenhet [n]: inteligencia [f]
general [n]: inteligencia [f], ingeniosidad [f], astucia [f]
sinne [n]: inteligencia [f], sagacidad [f], agudeza [f]
skarpsinnighet [n]: astucia [f], sagacidad [f], perspicacia [f], agudeza [f]
Synonyms:livsvisdom, vett, förstånd, vishet, visdom
Derived terms:ha en skarp intelligens, intelligensaristokrat, intelligenskvot, konstgjord intelligens, intelligensbefriad
Wiki:Intelligens (av latin intellego, att förstå, begripa, inse, avgöra), mental förmåga. Till intelligensen räknas vanligen förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning. Inom psykologin skiljer man på intelligens och kreativitet, personlighet och visdom men i vardagsspråk får ordet intelligens ofta en mycket bred betydelse.
Similar words:
engindigen
engindigene
engindigent
norinderlig
norinderlighet
norindolens
noringrediens
Your last searches:
  1. intelligensLast searches

# NAL Term
1 Flag skamrose
2 Flag orde
3 Flag rätta
4 Flag biosfære
5 Flag tacaño
6 Flag bageri
7 Flag opalskimrande
8 Flag ledig
9 Flag rockmusik
10 Flag hervir
11 Flag codiciable
12 Flag dupert
13 Flag synsk kvinne
14 Flag dundra
15 Flag bloodshed
16 Flag at present
17 Flag preñado
18 Flag utan någons vetskap

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1621 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1724 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2317 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3544 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9731 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3273 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6800 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7488 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8179 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1615 - seconds.

mobiltelefon