logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for intensiv:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norintensiv
enggeneral [a]: intensive
konkurranse [a]: keen, intense, strong
grad [a]: intense
farge [a]: deep
spageneral [a]: intensivo
konkurranse [a]: intenso, fuerte
grad [a]: intenso
farge [a]: subido, oscuro
swegeneral [a]: intensiv
Synonyms:
 1. livfull, pigg, ivrig person
 2. hektisk
 3. kolerisk, ivrig, grim, tøff, frekk, kvass, sterkt, mektig, dynamisk, sterk, ettertrykkelig, robust
 4. fet, tykk, yrende mange, frodig, solid, riktig sterk, stor, massiv, med mye saft, grov, satt, stabil, standhaftig, bastant
 5. aktiv, glødende, yrende person, temperamentsfull, sprellet
Derived terms:arbeidsintensiv, hjerteintensivavdeling, intensivavdeling, intensivt, intensivere, intensiverende, intensivering
Anagrams:vinstein
Example:
 1. Resultatene fra den omfattende avlsforskning med laksefisk viser at vi har muligheter til en årlig avlsmessig fremgang som endog er større enn det vi kan makte gjennom en integrert intensiv husdyravl, sa professor Harald Skjervold bl.a. i sitt foredrag.
 2. Bak Kurbadets sterke satsing på intensiv, forebyggende treningsterapi står adventistbevegelsens grunnfestede filosofi om menneskekroppen som et tempel.
 3. De unge samles for en kort, men grundig og intensiv innføring i prinsippene og bruksområdene for datamaskiner.
 4. Den består først og fremst i intensiv overvåking, tilførsel av væske og bandasjering av skadene.
 5. Den utvikling vi har sett innen intensiv oppdrett av laks og ørret har vært bemerkelsesverdig.
 6. Efter fødselen ble moren underkastet intensiv behandling, men hun døde to dager senere.
 7. En forberedende del, en intensiv del på internat og en praktisk del på Blindern.
 8. En intensiv markedsføringsvirksomhet har ført til økt kontantsalg, mens salget fra skoler og institusjoner er gått tilbake.
 9. Et par ukers intensiv trening og smånervøse konkurrenter thats it.
 10. For første gang appellerer de tre organisasjonene ikke til det norske folk hver for seg, men har slått seg sammen i en tre ukers intensiv innsamlingsaksjon, i vissheten om at her må alle gode krefter samles.
 11. For årselevene arrangerer YFUNorge en 10 dagers sommerskole, bl.a. med utdannede lærere, hvor elevene får intensiv norskundervisning, samt en innføring i forskjellige sider av norsk kultur og dagliglivet i en norsk familie.
 12. Han har siden torsdag vært under intensiv behandling på sykehus, og britisk politi har ennå ikke kunnet avhøre den avkreftede, dopede, tidligere minister.
 13. Han understreker at en intensiv markedsføring av produktene må settes igang allerede mens de befinner seg i støpeskjeen.
 14. Han var hele tiden under intensiv behandling.
 15. Hemmeligheten med det japanske forspranget kan meget vel ligge i det japanske skolesystemet med intensiv klasseundervisning, mye lekser og ikke minst foreldrenes strenge oppsikt med sitt avkoms prestasjoner.
 16. Hvis nå også romavlytting tillates, kan man virkelig begynne å frykte intensiv bruk med fare for utarming av viktige prinsipper.
 17. Håpet knyttes til at det er tatt opp ekstrakull i intensiv sykepleie med særlig vekt på behandling av brannskader.
 18. I Sverige har det vært endring i påtalereglene, som fører til en mer intensiv rettsforfølgelse.
 19. I to uker har dramaelevene fått intensiv instruksjon av profesjonelle skuespillere.
 20. Intensiv avl.
 21. MOU ble inngått i januar 1982 mellom 14 europeiske land, og avtalen forplikter partene til å gjennomføre en intensiv og systematisk kontroll av fremmede skip som anløper havner i medlemsland.
 22. Man valgte imidlertid et samarbeide med helsestasjonen samtidig som man ga intensiv behandling av forholdet mellom moren og barnet.
 23. Men det skorter på spesialsykepleiere, særlig ved intensiv og operasjonsavdeligene.
 24. Når kvinner driver jogging eller intensiv sport, blir der mindre chanser for graviditet på grunn av uregelmessig menstruasjon.
 25. Og dermed kastet Dorothy seg ut i en intensiv daglig kontakt med disse åndene som hun for det meste valgte å benevne med et sanskritord, deva for å unngå assosiativt belastede ord som engel, alf.
 26. Prinsippet bak forslaget er Marshalls lov som sier at skatt på kapital fører til kapitalflukt mens skatt på tomtegrunn fører til en bedre og mer intensiv tomteutnyttelse.
 27. Selv spesialisten John Knight fra London ble tilkalt, men til tross for intensiv behandling, klarte man ikke å redde livet til pandaen.
 28. Som nasjon er Norge i løpet av de seneste år kommet inn i en økonomisk situasjon som idag krever fornyet rasjonalisering, intensiv produktutvikling og øket eksport.
 29. To ganger hvert år gjennomgår SASmedarbeiderne intensiv trening i evakuering av fly.
 30. Tomten vest for Harry Fetts vei blir anbefalt utnyttet til mer intensiv næringsvirksomhet.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engincense
engincensed
engincentive
norinklusiv
spaincendio
spaincentivo
enginattentive
Your last searches:
 1. intensivLast searches

# NAL Term
1 Flag vulcanizar
2 Flag cronológico
3 Flag bryte seg løs
4 Flag arrendar
5 Flag pantile
6 Flag utmale
7 Flag doktor
8 Flag hans
9 Flag mineralvann
10 Flag glemt
11 Flag undelete
12 Flag camembert
13 Flag compose
14 Flag rousing
15 Flag bassgitar
16 Flag kanon
17 Flag rulett
18 Flag vän

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1165 - seconds.

mobiltelefon