logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for intet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norintet
enggeneral [n]: nothingness, nonexistence, naught, nought
spageneral [n]: nada [f]
swegeneral [n]: intet
Synonyms:atmosfære, det blå, eter, gass, himmel, luft, miljø, oksygen (muntlig mening), stemning, tomrom, trekk, vær, ånd
Derived terms:forintetgjøre, forintetsgjørelse, intetsigende, kvintett, omintetgjøre, omintetgjørende, tilintetgjøre, tilintetgjørelse, intetanende, intetjønnsord, intetkjønn
Anagrams:nitte
Example:
  1. Jeg vet at jeg intet vet.
  2. Jeg er et menneske; intet menneskelig er meg fremmed.
  3. Jeg vil bare være din venn, intet mer.
  4. Den som intet våger, intet vinner.
  5. Livet er for langt til å intet gjøre, men også for kort til å gjøre noe.
  6. Livet er for langt til å intet gjøre, men for kort til å få noe gjort.
  7. Når du forventer å få noe for intet, lurer du kun deg selv.
  8. Jeg føler meg kastet ut i det store intet.
  9. Mye penger kastes ut i det store intet.
Results found in Swedish dictionary
sweintet
enggeneral [n]: nothingness, nonexistence, naught, nought
norgeneral [n]: intet
spageneral [n]: nada [f]
Synonyms:nada, ingenting, noll, inte ett dyft, inte ett skvatt
Derived terms:av noll och intet värde, gå om intet, intetsägande, kvintett, omintetgöra, omintetgörande, tillintetgöra, tillintetgörelse, tillintetgjord
Example:Tomma intet betyder evighet!|Jag skuttar inte upp i luften för intet.|Försvann i tomma intet.|På västfronten, intet nytt.|HåIen av intet.|Berget dök upp ur intet.|Gjorde du allt detta för intet?|Folken äro allesammans såsom ett intet inför honom.|Fastjag vandrar i dödsskuggans dal, fruktarjag intet ont
Similar words:
sweinget
enginapt
engincest
engindent
engindex
norincest
norinder
Your last searches:
  1. intetLast searches

# NAL Term
1 Flag joviality
2 Flag pansre
3 Flag viveza
4 Flag traffic
5 Flag mantenerse al corriente
6 Flag centralenhet
7 Flag arrancar de
8 Flag leske
9 Flag teknikk
10 Flag million
11 Flag veksthus
12 Flag sugge
13 Flag kollasjonere
14 Flag rätt
15 Flag bartender
16 Flag dödlig
17 Flag mortaja
18 Flag underlie

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 395 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 547 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1190 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2443 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7914 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2168 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2756 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5686 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6504 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7010 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1093 - seconds.

mobiltelefon