logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for introduksjon:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norintroduksjon
enggeneral [n]: introduction
book [n]: introduction
subjekt [n]: introduction
folk [n]: introduction
spageneral [n]: introducción [f]
book [n]: introducción [f]
subjekt [n]: introducción [f]
folk [n]: presentación [f]
swegeneral [n]: introduktion
Synonyms:avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpning
Example:''Introduksjon til romanen''.|Vi må ha ny introduksjon, kan ikke gjenta hele tida.|Litt av en introduksjon.|Dette må være, endelig, vår formelle introduksjon.|"Vil det være en introduksjon til boken?|Hubers "Introduksjon til filoso fi".|Først, introduksjon.|Vi trenger introduksjon.|Med introduksjon av Chuck Yeager og aIt muIig.
Similar words:
norinduksjon
norindikasjon
norinfeksjon
norinformasjon
norinfusjon
norinjeksjon
norinnovasjon
Your last searches:
  1. introduksjonLast searches

# NAL Term
1 Flag vizcondesa
2 Flag beleiring
3 Flag azulina
4 Flag hiva
5 Flag kaste kron og mynt
6 Flag geskjeftig
7 Flag gipsbandasje
8 Flag whereas
9 Flag dam
10 Flag argumentatively
11 Flag luder
12 Flag estropajo
13 Flag microscopic
14 Flag asomarse
15 Flag turnus
16 Flag estar en dificultades financieras
17 Flag raide
18 Flag heading

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1024 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1176 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1426 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1242 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1852 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3078 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1907 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2182 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4570 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4640 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1207 - seconds.

mobiltelefon