logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for isolasjonisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norisolasjonisme
engpolitics [n]: isolationism
spapolitics [n]: aislacionismo [m]
swepolitics [n]: isolationism
Wiki:Isolasjonisme er en diplomatisk politikk som går ut på at en nasjon forsøker å unngå allianser med andre land. De fleste land er ikke i en politisk posisjon som tilsier at de kan utøve en strengt isolasjonistisk politikk over langt tid, selv om de fleste land har historiske perioder hvor isolasjonisme er populært.
Example:
  1. Betydningen av Japans isolasjonisme har blitt betydelig overdrevet, noe som vel mest er et resultat av europeisk selvopptatthet.
  2. Det er her et umiskjennelig innslag av tradisjonell isolasjonisme.
  3. Han påpeker at tendensene til proteksjonisme og isolasjonisme i kjølvannet på den økonomiske krise utgjør en trusel mot det multinasjonale samarbeide, mot FNsystemet i hele sin bredde.
  4. Partiets holdning til norsk EFmedlemskap var ikke basert på isolasjonisme.
  5. Reagan lovpriste den demokratiske senators konsekvente motstand mot enhver form for isolasjonisme.
  6. Det står om retningen for det norske velferdssamfunnets videre utvikling i en tid preget av isolasjonisme og sterke egeninteresser internasjonalt, og en sterk konsentrasjon om de snevre egeninteresser, på bekostning av felles verdier, også nasjonalt.
  7. Ford tar en tenkepause og sier at pasifisme lett kan føre til isolasjonisme.
Similar words:
engisolationism
sweisolationism
norisolasjon
Your last searches:
  1. isolasjonismeLast searches

# NAL Term
1 Flag biljon
2 Flag sjøkreps
3 Flag centimeter
4 Flag ætling
5 Flag tallerken
6 Flag ptomain
7 Flag reducing
8 Flag stamped
9 Flag cleaner's
10 Flag fondeadero
11 Flag capitulación
12 Flag schematize
13 Flag datera
14 Flag bakslughet
15 Flag överväldiga
16 Flag rodar por
17 Flag sladd
18 Flag ha for hensikt

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 393 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 545 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1187 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2440 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2166 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2754 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6501 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7007 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1912 - seconds.

mobiltelefon