logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for isolering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norisolering
enggeneral [n]: isolation
technical [n]: insulation, insulation
spageneral [n]: aislamiento [m]
technical [n]: aislamiento [m], aislamiento [m]
swegeneral [n]: isolering
Derived terms:isolerings-, lydisolering
Example:
 1. Bygningsmessige tiltak, isolering, efterisolering, tetting og andre utbedringer.
 2. Det hjelper lite bare å isolere frontvinduer, når man ikke isolerer mot sidestøyen også, sier Mutt Aiello, som reagerer på at grensen for isolering mot jernbanestøy er satt høyere enn grensen for isolering mot veitrafikkstøy.
 3. Men det skulle ikke koste all verden å få rettet på det, mener Gunnar Nyquist, som foreslår litt isolering, et enkelt oppvarmingssystem og litt innredning.
 4. Vi fjerner en del påbud om dimensjonering, isolering, tykkelser etc.
 5. At isolering hører til sjeldenheten, men at vi derimot kan skilte med en rekke banebrytende prosjekter som vekker internasjonal interesse.
 6. Brevet gjelder den straffedømte Per Busk som har fått soningsutsettelse på grunn av psykiske skader efter langvarig isolering.
 7. Brosjyrene viser fremgangsmåtene for isolering av gulv, vegger og tak, alt efter materialer og vilkår forøvrig.
 8. Både Teknisk Isolering og Securus har hittil hatt gode økonomiske resultater.
 9. De ansatte i isolasjonsfirmaet Teknisk Isolering på Statfjordfeltet har vedtatt å nedlegge arbeidet i 12 timer, fra midnatt til midnatt fredag.
 10. De påpeker at Teknisk Isolering har arbeide under samme forhold som andre kontraktfirmaer.
 11. Derfor kan det være på sin plass å gjøre kjent av Gaustad ikke har brukt rem de siste hundre år og isolering hører til sjeldenhetene, sier professor Nils Retterstøl.
 12. Det arbeider internasjonalt og har verdensry for isolering av LNGskip.
 13. Det betyr isolering.
 14. Det blir som med energiøkonomisering, for eksempel bedre isolering av et hus.
 15. Det hadde hverken grunnmur eller isolering.
 16. Det nye forbundet som har omkring 400 medlemmer, har hovedtyngden av medlemmene på Mongstad, og forøvrig har de bl.a. dykkere og folk fra Stillasservice og teknisk isolering som medlemmer, opplyser formannen i interrimsstyret Kåre Bastesen til Aftenposten.
 17. Det produseres mye varme fra lamper og maskiner, og ved bevisst å legge vekt på enøk kan isolering av vegger, innsetting av trelags vinduer og spesielt ventilasjonsutstyr bidra til at varmen opprettholdes, fremholder Fjoran, som mener at radiatorer dermed blir unødvendige.
 18. Eierne av Teknisk Isolering, familien FalckPedersen, får 490 000 aksjer i Securus til en børsverdi av drøye 90 millioner kroner.
 19. En atomvåpenfri nordisk sone ville innebære en faktisk isolering av disse land fra de viktigste NATOstater som for tiden garanterer deres sikkerhet.
 20. En av dem fremholdt at langvarig isolering i fengsel hadde medført skader som minnet om mentale forstyrrelser vi kjenner fra konsentrasjonsleirer under siste verdenskrig.
 21. Eventuelle vinkeljern kan settes opp på den opprinnelige veggen under vinduet før isolering og panel settes opp.
 22. Flere lag glass gir bedre isolering.
 23. Fondet yder bidrag og lån til dem som ønsker å investere i bedre isolering av egen bolig, av gamle, trekkfulle bygårder og fabrikklokaler og statlige og kommunale bygninger.
 24. For tre år siden ble han stukket ned med bajonett under en omfattende protestdemonstrasjon mot minimale matrasjoner og isolering.
 25. Fordelen ved utvendig isolering er at man unngår problemene med kuldebroer ved at isolasjonsmaterialene legges på kontinuerlig over hele veggflaten.
 26. Formelt skjer omorganiseringen ved at Securus Industrier og Securus Chemicals fusjonerer, og at det børsnoterte selskap får navnet Securus Industrier hvorefter Teknisk Isolering fusjoneres inn.
 27. Frost unngår man ved skikkelig isolering ved enkle forholdsregler som aldri lar det være kuldegrader inne i huset.
 28. Fusjonen mellom Securus og Teknisk Isolering skulle regnskapsmessig gi tilbakevirkende kraft fra 1. juli i år.
 29. Gjennom en dialog med disse nasjoner kunne man oppnå en større grad av samstemthet på transportleddet, bidra til en isolering av SydAfrika samt at det ville forhindre en urimelig konkurranseforvridning for norsk tankfart.
Results found in Swedish dictionary
sweisolering
enggeneral [n]: isolation
technical [n]: insulation, insulation
norgeneral [n]: isolering
spageneral [n]: aislamiento [m]
technical [n]: aislamiento [m], aislamiento [m]
Derived terms:isolerings-, ljudisolering, placering i isoleringscell
Wiki:Isolering är något avskiljande, uppdelande, och kan syfta på olika saker: Elektrisk isolering, se Isolator Fuktisolering, i bla brobyggnadssammanhang Ljudisolering Social isolering Värmeisolering.
Similar words:
norisolerings-
sweisolerings-
norislending
norisolere
norisolert
sweisolera
sweisolerad
Your last searches:
 1. isoleringLast searches

# NAL Term
1 Flag propensidad
2 Flag turgumma
3 Flag sosse
4 Flag ubestemt
5 Flag named
6 Flag fizzy
7 Flag tejo
8 Flag digital
9 Flag handflata
10 Flag stamp
11 Flag gjennomlufte
12 Flag appeasing
13 Flag vara-
14 Flag fremskyte
15 Flag ketch
16 Flag fangste
17 Flag avsalte
18 Flag cover-up

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
How to create a topic at easytrans.org ?? 10 0 2023-02-08 08:51:19
Gjørme e mud 287 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 444 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2302 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7666 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2044 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2631 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5556 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6376 2 2021-01-11 11:20:56

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2270 - seconds.

mobiltelefon