logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for isolert:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norisolert
engperson [a]: cloistered, secluded, isolated
spaperson [a]: enclaustrado, recluido, aislado
sweperson [a]: isolerad
Synonyms:
 1. adskilt, alene, asosial, avsondret, ene, enslig, ensom, forlatt, på egen hånd, separat, singel, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskap
 2. avfolket, avsides, ensomt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, tomt, ubebodd, øde
 3. avgrenset, avstengt, barrikadert, blokkert, forbudt, innesluttet, lukket, låst, sperret, stengt, utilgjengelig
Example:
 1. Blir det tryggere kår for fred og frihet i Norden om vi i dette hjørnet av verden isolert vedtar at vi er atomvåpenfri ?
 2. Et isolert angrep på Sverige utløser ingen verdenskrig.
 3. Arne Treholt er blitt isolert på nytt som et resultat av brevsmuglingen fra Drammen kretsfengsel.
 4. At bankene for tiden gjør gode penger, kan ikke isolert sett kritiseres.
 5. Av de vel fire år min klient har sittet i fengsler før han ble overført til Eg sykehus, har han sittet vel tre fjerdedeler av tiden isolert, sa Strøm.
 6. Av flere grunner, blant annet den at Traktat NÅ ! arbeider for en isolert nordisk atomvåpenfri sone som ikke er i overenstemmelse med NATOs ønsker.
 7. Barna blir ikke noe mer isolert fra de norske elevene enn det de var med den andre ordningen.
 8. Blir det ikke isolert å arbeide her på gården hver dag uten et faglig miljø i nærheten ?
 9. De tiltak og planer vi har for Ungdomsåret må ikke sees isolert fra den gjennomgående politiske diskusjon om ungdommens situasjon.
 10. Den kjennskap og kontakt de får med de forskjellige hjem, bør komme videre, men desverre er hjemmehjelpen altfor isolert innen hjemmesykepleien. de gjør jobben sin og går hjem, og her bør det komme en endring slik at konferansetimer er inkludert i arbeidstiden.
 11. Det dreier seg her om ordinære flyreiser og selskapsreiser, og dette er en isolert, forretningsmessig virksomhet i vår organisasjon.
 12. Det er klart at dersom vi hadde vurdert grad av utnyttelse mot personalets arbeidstid, ville vi fått et annet tall, vedgår Wisløff, som understreker at tallene ikke må brukes isolert.
 13. Det verste er vel at hun blir så isolert.
 14. En isolert episode må ikke undergrave statsorganenes gode navn, blant dem sikkerhetstjenesten og militsen, ble det sagt.
 15. En optimistisk geolog farvela strukturen før vi satte i gang, men resultatet er slik at forekomstene neppe er drivverdige isolert sett.
 16. For døve og talehemmede som ofte blir isolert, åpner teksttelefonen en fin kommunikasjonsmulighet med omverdenen, sier overinspektør Kåre Johansen i Televerket til Aftenposten.
 17. Husmorvikaren frister en isolert tilværelse.
 18. I USA har vi hatt en tendens til å tenke fysioterapi og individuell trening, punktum ; til å fokusere på den fysiske treningen isolert.
 19. I en vanlig skole hvor det praktiseres integrering, blir ofte den funksjonshemmede isolert.
 20. I tillegg til kroner og øre må man veie en isolert profftilværelse opp mot de bestående leve og boforhold, sier Per Egil.
 21. Jeg føler meg isolert i storbyen.
 22. Jeg kan godt forstå at det spekuleres ganske mye, men man må se vårt kjøp av aksjer i Bergenske mer isolert, sier Odfjell til Aftenposten.
 23. Jeg tror det ville ha vært en fordel for efterforskningen om min klient hadde vært holdt isolert i startfasen, uten at jeg med det mener at det hadde vært nødvendig med varetekfengsling.
 24. Jeg tror ikke at Polens problemer kan løses hvis vi står isolert.
 25. Kan man motvirke at mennesker som er utskrevet efter lange opphold i psykiatriske institusjoner blir isolert og passivisert ?
 26. Landets døvblinde har sittet isolert altfor lenge.
 27. Man må ikke fristes til å se på Nordisk Trafikksikkerhetsår som et isolert, avsluttet kapitel i arbeidet med å redusere ulykkestallene.
 28. Mange pensjonister lever en ensom og isolert tilværelse.
 29. Men isolert sett er dette resultatet ikke så verst.
Similar words:
sweisolera
engislet
norislett
norisolere
norisoterm
sweisolerad
sweisoterm
Your last searches:
 1. isolertLast searches

# NAL Term
1 Flag frilufts-
2 Flag urverk
3 Flag hålla
4 Flag kaotisk tilstand
5 Flag hamper
6 Flag fotolitografi
7 Flag swan
8 Flag tal
9 Flag processing
10 Flag väderbiten
11 Flag här
12 Flag citizen
13 Flag rajado
14 Flag refrigerador
15 Flag rush to
16 Flag belegg
17 Flag nedslag
18 Flag farkost

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2041 - seconds.

mobiltelefon