logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ivareta:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norivareta
enggeneral [v]: attend to, look after, take care of
spageneral [v]: atender
swegeneral [v]: ombesörja
Synonyms:begunstige, berge, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille seg i bresjen for, hegne (om), hjelpe, holde sin hånd over, konvoiere, lune, passe på, protesjere, sikre, skjerme, strygge, ta under sine vinger, tre i skranken for, verge, verne, vokte, våke over
Example:
 1. Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp, slik underdir.
 2. Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne, sier han.
 3. Det var vår positive hensikt å spare administrasjonen i Norges Bank og samtidig ivareta våre kunders interesser, da Norges Bank praktiserer noe liberale regler ved bruk av valuta i utlandet i yrkets medfør, skriver Eurocard Norge i et brev til Norges Banks valutaavdeling.
 4. Og obs ! det er Kulturdepartementet det departement som skal ivareta kulturens interesser - som skriver dette !
 5. Pressestøtten er blitt en paraplyordning for allehånde interesser som mest har som formål å ivareta partipolitiske hensyn, skriver Dagbladet.
 6. Å ivareta aktives utdannelsesbehov og yrkestilpasning må inngå i det ansvar idrettsorganisasjonene tar for denne utøvergruppe.
 7. Arbeiderpartiets program motsetter seg reklamefinansering nå, men samtidig er det nødvendig å skaffe tilveie store summer til norske fjensynsprogram som kan ivareta vår kultur og vårt sprog, sier Steen.
 8. Brannvesenet har sine lover å ivareta, og dette må tas fullt alvorlig.
 9. De folkevalgte organer, administrasjonen og ansatte bærer et felles ansvar for å sikre at Oslo kan ivareta sine forpliktelser overfor byens innbyggere, sier Svelland som opplyser at den videre utvikling av byen vil bli fastlagt i kommuneplanen på grunnlag av de rammer statlige myndigheter gir Oslo kommune.
 10. Den viktigste oppgave for Norge er å hevde suvereniteten og ivareta det ansvar vi har påtatt oss.
 11. Dessuten ønsker vi å samle alle privatpraktiserende fysioterapeuter i en forening som vil arbeide for å ivareta deres rettigheter i et samfunn som ser ut til å bli stadig mer komplisert å arbeide og leve i, sier Guttormsen.
 12. Det er imidlertid like viktig å ivareta barnas opprinnelige tradisjoner fra Vietnam, derfor oppfordres foreldrene ofte til å fortelle historier fra hjemlandet.
 13. Det er ønskelig å øke lærertettheten både for å ivareta skolens oppgaver og som et middel mot ledighet blant lærerne.
 14. Det nytter å hjelpe, og spesielt nytter det å sette i gang prosjekter som flyktningene selv kan ivareta efter at de er blitt hjulpet med maskiner og undervisning, sier han.
 15. Det som skjedde i Athen, sier Ersbøll, - var at toppmøtet gjorde opprør mot å virke som stadig appellinstans for fagministrene, i stedet for å ivareta sin egentlige oppgave som politisk impuls og retningsgiver.
 16. Det var fellesskapets sikkerhet vi ville ivareta.
 17. Dette særpreget var vi nødt til å ivareta, og vi valgte å gjøre det gjennom å spille nettopp på dets motsetning, å skape en spenning mellom det gamle og det nye, sier Stoveland.
 18. Hos oss er situasjonen at hjelpemiddelsentraler mildt sagt er mangelvare, det er bare sentralen i Telemark som kan ivareta behovene.
 19. I dagens situasjon er det særdeles viktig å styrke arbeidsmarkedsetaten slik at den blir bedre istand til å ivareta formidlingsoppgavene, sier Rettedal.
 20. Imidlertid ønsker vi først og fremst å benytte oss av virkemidler vi selv råder over for å ivareta sikkerheten.
 21. Jeg har tillit til at den politiske ledelse ikke vil iverksette forskrifter som er for dårlige til å ivareta sikkerhet for liv og helse, sier Randal.
 22. Jeg må ivareta mitt ansvar overfor mine medlemmer.
 23. Men fortsatt vil og må vi være trofaste mot vårt hovedansvar innen grunnforskningen, den som ligger i bunnen for all annen forskning og som vi mer enn andre må ivareta, sa Waaler.
 24. Min oppgave er å arbeide for hele selskapets beste, hvilket jeg også gjør, ikke for å ivareta Fred. Olsens eller andre gruppers særinteresser, sier Eidem.
 25. Selv om det forsåvidt er en nasjonal oppgave å ivareta vår felles kulturarv, hjelper det godt med lokale initiativ.
 26. Sosialistisk Venstreparti fører en kompromissløs politikk når det gjelder å ivareta vanlige folks interesser.
 27. Tradisjonelt har disse vært representert ved menn, men dyktige kvinner rundt om i landet er i stand til å ivareta alle disse interessene.
 28. Vi er utdannet til å ivareta også svangerskapskontrollen, sier Inger Eide Haugen.
 29. Vi har fått inn de nødvendige premieinntekter i 1984, og våre fonds er sterke nok til at vi kan ivareta alle våre forpliktelser.
 30. Vi må settes i stand til å ivareta vårt spesiale, sier rektorene, som roper ut om dette i budsjettene hvert år, på bakgrunn av dokumentert egenbehov og tilskyndet av forhold og utvikling i arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv, nasjonalt og internasjonalt.
Similar words:
norivareta
norivre
engivory
noriver
norivrig
sweiver
sweivrig
Your last searches:
 1. ivareta


Ivareta was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) ivareta
Gerundio: ivaretaende
Past participle: ivaretatt
Indikative
1. Present
 • jeg
  ivaretar
 • du
  ivaretar
 • han
  ivaretar
 • vi
  ivaretar
 • dere
  ivaretar
 • de
  ivaretar
8. Perfect
 • jeg
  har ivaretatt
 • du
  har ivaretatt
 • han
  har ivaretatt
 • vi
  har ivaretatt
 • dere
  har ivaretatt
 • de
  har ivaretatt
2. Imperfect
 • jeg
  ivaretok
 • du
  ivaretok
 • han
  ivaretok
 • vi
  ivaretok
 • dere
  ivaretok
 • de
  ivaretok
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde ivaretatt
 • du
  hadde ivaretatt
 • han
  hadde ivaretatt
 • vi
  hadde ivaretatt
 • dere
  hadde ivaretatt
 • de
  hadde ivaretatt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal ivareta
 • du
  vil/skal ivareta
 • han
  vil/skal ivareta
 • vi
  vil/skal ivareta
 • dere
  vil/skal ivareta
 • de
  vil/skal ivareta
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha ivaretatt
 • du
  vil/skal ha ivaretatt
 • han
  vil/skal ha ivaretatt
 • vi
  vil/skal ha ivaretatt
 • dere
  vil/skal ha ivaretatt
 • de
  vil/skal ha ivaretatt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle ivareta
 • du
  ville/skulle ivareta
 • han
  ville/skulle ivareta
 • vi
  ville/skulle ivareta
 • dere
  ville/skulle ivareta
 • de
  ville/skulle ivareta
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha ivaretatt
 • du
  ville/skulle ha ivaretatt
 • han
  ville/skulle ha ivaretatt
 • vi
  ville/skulle ha ivaretatt
 • dere
  ville/skulle ha ivaretatt
 • de
  ville/skulle ha ivaretatt
Imperative
Affirmative
 • du
  ivareta!
 • vi
  La oss ivareta!
 • dere
  ivareta!
Negative
 • du
  ikke ivareta! (ivareta ikke)!
 • dere
  ikke ivareta! (ivareta ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag ett stenkast från
2 Flag heilsteike
3 Flag pediatri
4 Flag kaviar
5 Flag tangerin
6 Flag begynnelsen
7 Flag bizma
8 Flag natal
9 Flag officiellt
10 Flag irradiante
11 Flag bluffer
12 Flag rekreations-
13 Flag sirena
14 Flag havoc
15 Flag dementera
16 Flag perro con pedigrí
17 Flag sanse seg
18 Flag trykke

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1618 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1722 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2315 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3542 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9729 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3271 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 4108 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6798 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7487 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2335 - seconds.

mobiltelefon