logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ja:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norja
enggeneral [o]: yes
interjection [o]: aye, yea [arch.]
spageneral [o]:
interjection [o]:
swegeneral [o]: ja
Synonyms:fasit, javel, jo, konklusjon, konsekvens, løsning, motinnlegg, motstykke, nei, parallell, replikk, respons, resultat, svar, tilbakemelding, tja, utfall
Wiki:Ja er et ord i det norske språk som ofte klassifiseres som en interjeksjon eller et adverb. «Ja» indikerer enighet og er det motsatte av «nei». «Ja» er beslektet med «jo», «tja» og synonymt med «ok», «greit».
Example:
 1. Alle som tror på Høyres samarbeidsvilje og ønsker en fortsatt ikkesosialistisk regjering venter at partiet sier ja til et opplegg for den størst mulige utnyttelse av de tre regjeringspartienes samlede velgermasse.
 2. Det gjelder alle hjemme også, la han til, Ja, samme hvor dere er.
 3. Det har vært gjentatt i det uendelige hvor vanvittig det er at skatteytere med betydelige formuer, imponerende eiendommer og luksuriøs livsstandard, skal betale mindre enn vanlige lønnsmottagere til fellesforbruket, ja, i de verste tilfeller ingenting.
 4. Det virket som om de hatet alt i naturen - skogenes liv, deres fugler og dyr, gresset i lysningene, vannet, jordsmonnet ja, selve luften de pustet i.
 5. Dette virker på meg uhyre udemokratisk, ja, det virker nærmest folkedemokratisk, for å bruke dette superord som anvendes i land hvor det uopplyste pampeveldet virkelig er satt i sitt trege og umenneskelige system.
 6. En serie pengespill eksisterer allerede, og det er ikke lett å forstå hvordan innføringen av Lotto skulle gjøre vår syndefulle verden synderlig verre. - Ja, det eksisterer allerede en serie pengespill, men er det et avgjørende argument for å innføre enda ett ?
 7. Hele 75 prosent svarte ja, mot 21 pst. nei og fire pst. vet ikke.
 8. Hvis vi ser bort fra alle andre aspekter av striden - ja !
 9. I min oversettelse har jeg beflittet meg på å gi et rent og klart tysk, og det har ofte hendt at jeg har brukt fjorten dager, ja, tre og fire uker på å lete og spørre efter ett eneste ord, av og til uten å finne det likevel.
 10. Idag er det meg ett fett, ja.
 11. Ja, svarde den anden, og jeg er en fattig Mand, alt mit Guldstøv er gaaet tabt.
 12. Ja, synes mange å mene.
 13. Ja.
 14. Ja, sa en, om menneskerasen sier ihvertfall jeg : fy fasen !
 15. Ja, sa han.
 16. Ja, de penga, er til bekymring for fattig og rik...
 17. Ja, denne venstrelina.
 18. Ja, det bør den også være.
 19. Ja, det er det, er Dørums kommentar.
 20. Ja, det er det nok ikke så lett for mange unge å gi noe skikkelig svar på mens de stadig hører om arbeidsledighet og problemer med å få noe å gjøre i det hele tatt.
 21. Ja, det er i høyeste grad aktuelt å forsvare sin identitet, fordi det er det beste forsvar mot rasist iske ideer !
 22. Ja, det lå vestover havet, også for kvinnesakskvinnen Aasta Hansteen.
 23. Ja, det var faktisk for se disse vi spanderte 6000 kroner i busspenger - men hvor mange var det som hadde et godt praktisk opplegg ?
 24. Ja, det var fælt.
 25. Ja, det var nye toner, men det er ingen skam å snu.
 26. Ja, dypt i mitt hjerte tror jeg at vi skal vinne frem - en dag !
 27. Ja, for ellers hadde ingen reagert !
 28. Ja, gamle samboere ser ut til å bli som nye...
 29. Ja, har du lyst til å møte henne ?
Results found in Swedish dictionary
sweja
enggeneral [o]: yes
interjection [o]: aye, yea [arch.]
norgeneral [o]: ja
spageneral [o]:
interjection [o]:
Synonyms:
 1. godkänna, tillåta, okej, godta, godtaga
 2. tveklöst, självklart, så klart, utan tvivel, naturligtvis, självfallet
 3. jaa
Similar words:
engjab
engjaw
engjay
engjam
swejag
swejaa
norjag
Your last searches:
 1. jaLast searches

# NAL Term
1 Flag stemple
2 Flag cowslip
3 Flag yxa
4 Flag sekundere
5 Flag salsa
6 Flag cracker
7 Flag biokjemist
8 Flag kjese
9 Flag tillförsäkra
10 Flag disturbance
11 Flag finpuss
12 Flag eggformet
13 Flag afternoon
14 Flag cheating
15 Flag engage
16 Flag lekplats
17 Flag uriktig
18 Flag puke

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1321 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1561 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1819 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1547 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2166 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3544 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2211 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2536 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5008 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4913 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1802 - seconds.

mobiltelefon