logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for joik:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norjoik
enggeneral [?]: yoik
spageneral [?]: yoik
swegeneral [?]: jojk
Synonyms:dans, danselåt, kantilene, klang, komposisjon, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst, vise
Example:
  1. De trekker ganske enkelt paralleller mellom joik og gand.
  2. Mange blir redde når de hører samenes evne til å skildre mennesker gjennom en joik.
  3. Olav Dikkanen skapte latter og fornøyelse da han parodierte norskdommen i sin Varanger joik.
  4. Sang, joik og bildende kunst er blant de viktigste innslag.
  5. Under forestillingen idag på friluftsscenen på Folkemuseet vil både joik og samiske sanger og salmer bli fremført.
Similar words:
norjoike
engjoin
swejokk
swejon
spajoya
engjot
swejojo
Your last searches:
  1. joikLast searches

# NAL Term
1 Flag skrumeisel
2 Flag korona
3 Flag fotfel
4 Flag hyra
5 Flag femfoldig
6 Flag ljome
7 Flag notable
8 Flag negativ storhet
9 Flag mella
10 Flag Algeria
11 Flag potencia en vatios
12 Flag smitta
13 Flag ha sete
14 Flag släpnät
15 Flag omrømmingstid
16 Flag tilbede
17 Flag potro de un año
18 Flag felón

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 314 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3190 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3959 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4141 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3381 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3963 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6479 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3957 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4634 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7297 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1963 - seconds.

mobiltelefon