logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for justering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norjustering
enggeneral [n]: calibration
metals [n]: assay
technical [n]: adjustment, adjusting
spageneral [n]: calibración [f], graduación [f]
metals [n]: ensaye [m]
technical [n]: arreglo [m], ajuste [m], adecuación [f]
swegeneral [n]: justering
Synonyms:
 1. avstemning, helhet, hierarki, innordning, innretning, innstilling, konfigurasjon, oppsett, oppstilling, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valg
 2. behandling, ettersyn, fiks, flikking, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, stell, utbedring, vedlikehold
Example:
 1. Det kan neppe regnes med en samlet justering som gjør at Oslo kommune kommer gunstigere ut i sitt finasielle mellomværende med Staten.
 2. Den justering av kumuleringsordningen som fant sted ved siste endring av valgloven, og som begrenset adgangen til å overføre slengere på valglistene, har neppe hatt mye å si for kvinnerepresentasjonen.
 3. Den nye erklæringen fører ikke til noen umiddelbar justering av rentene hos oss, sier viseadm. direktør Jarl Whist i Kreditkassen til Aftenposten.
 4. Der er belgiske franc nå desidert svakest, og det kan være at man nærmer seg en ny justering innen EMS, slik man opplevde i mars ifjor.
 5. Det dreier seg jo bare om en mindre justering, siden den norske kronen bare nedskrives med to prosent.
 6. Det er viktig å merke seg at det i Ap.s forslag bare heter at en mindre justering kan være aktuell som ledd i mulige fortetningsalternativer.
 7. Det vil derfor være behov for en permanent justering av kapasiteten i flåte og industrien.
 8. Gråmarkedet er allerede langt på vei avviklet, og dette er et viktig bidrag til en reduksjon i rentenivået, sa Thomassen, som ellers mente at omleggingen av kredittpolitikken i en mer markedsorientert retning, justering av kredittrammene og den mer indirekte styring peker i retning av fortsatt fall i rentenivået.
 9. Justering av oljeprisen ville skape en uro som ville forplante seg.
 10. Marka skal ikke nedbygges selv om Høyre går inn for en forsiktig justering av Markagrensen.
 11. Med en regelmessig justering av opptakskapasiteten er det ingen grunn til å skremme ungdommer bort fra lærerutdannelse.
 12. Senterpartiet er ikke prinsipielt mot en justering av boligbeskatningen, men vi vil reservere oss mot at folks bolig i et nytt skattesystem gjøres til et av de viktigste skatteobjekter, mener Senterpartiets formann, statsråd Johan J. Jakobsen.
 13. Vi har vært inne på forskjellige tiltak, blant annet en justering av de tillegg som flyverne får.
 14. 19 / 9) at Oslo Høyre vil bygge boliger i Marka gjennom det man kaller en forsiktig justering av Markagrensen.
 15. Adm. direktør Trond R. Reinertsen i Den norske Bankforening sier til Aftenposten at det har vært så mange såkalte tekniske justeringer av kronekursen i den senere tid at man må ha lov til å kalle det en virkelig justering.
 16. Aftenposten har god grunn til å tro at man på venstrefløyen er særdeles skeptisk til alt som kan minne om en forsiktig justering av standpunkter for å finne frem til komiteens minste felles multiplum.
 17. Alle disse budskapene blir til høsten utgitt i bokform i USA, og det er gjennomgangen at brevene som nå fører til en viss justering av historien.
 18. Arbeidene skjer i forbindelse med justering av grensene mellom telefonsentralene.
 19. Arbeiderpartiet gikk onsdag fra sitt forslag i formannskapet om å åpne for en justering som ledd i en samlet plan.
 20. Arbeiderpartiet mener at med en slik justering kommer man frem til en rimelig avveining av hensynet til beboernes miljø og trafikantenes behov for fremkommelighet.
 21. Arbeiderpartiets forsikringer om bedre flyt i trafikken og justering av saneringstiltakene på Nordstrand, rokker ikke ved kravene fra den alternative trafikkaksjonen på Holmlia / Hauketo om snarlig opphevelse av alle trafikkhindringer i bydelen.
 22. Arealene fremkommer ved justering av markagrensen, økt tetthet i indre sone og ved banestasjonene i ytre sone, samt ved en beskjeden utbygging av friarealer i ytre sone.
 23. Arealutvalget påpeker at den nåværende Markagrense er trukket nokså tilfeldig og at det derfor er rom for en viss justering for å skaffe ny byggegrunn.
 24. Barnetrygden vil gå opp og det blir en justering av fradragsmulighetene for stell og pass av barn.
 25. Barnetrygden økes, og det blir en justering i fradragsmulighetene for stell og pass av barn.
 26. Begge forslagene innebar en justering av Markagrensen.
 27. Besøket innvarsler en liten justering av hennes kurs overfor kommunistlandene.
 28. Blant annet foreslås en justering i området mellom Voksenåsen og Maridalen.
 29. Blant iakttagere i New Delhi er det en utbredt oppfatning at dersom USA såvel som Pakistan og Kina spiller sine kort riktig i denne situasjon, kan det innvirke på Indias nye leder og gi større muligheter for en justering av Indias rolle i verdenspolitikken enn noensinne siden uavhengigheten.
 30. Byggesonen i Oslo må utvides ved en justering av Markagrensen, mener en utredningsgruppe i Oslo Høyre.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
engjutting
norjustere
swejusterbar
swejustera
engjust fine
norjusterer
engjustified
Your last searches:
 1. justeringLast searches

# NAL Term
1 Flag brillo
2 Flag grandilocuencia
3 Flag orter
4 Flag valor
5 Flag sticka ned
6 Flag handsame
7 Flag esperanto
8 Flag jugador
9 Flag premium gas
10 Flag kombinere
11 Flag naturalism
12 Flag ecologist
13 Flag kola
14 Flag barmaid
15 Flag superleder
16 Flag likriktare
17 Flag oropel
18 Flag barre

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 288 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 126 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 789 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3554 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4388 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4575 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3778 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4369 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7497 3 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4330 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.2066 - seconds.

mobiltelefon