logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for justitieminister:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swejustitieminister
englaw - general - man [n]: Attorney General
lag - allmän - kvinna [n]: Attorney General
norlaw - general - man [n]: justisminister
spalaw - general - man [n]: Ministro de justicia [m]
lag - allmän - kvinna [n]: Ministro de justicia [m]
Derived terms:biträdande justitieminister
Wiki:Justitieminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för rättsväsendet och lagstiftningsfrågor. I Sverige, Norge och Danmark ansvarar justitieministern även för polisväsendet och kriminalvården, något som i andra länder ofta ligger på en annan minister, ofta med titeln inrikesminister. Justitieministern leder ett justitieministerium eller motsvarande och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare.
Similar words:
norjustisminister
swejustitiekansler
Your last searches:
  1. justitieministerLast searches

# NAL Term
1 Flag utmerke
2 Flag veto
3 Flag huvudpunkt
4 Flag silversmith
5 Flag status symbol
6 Flag tandtråd
7 Flag tax return
8 Flag family allowance
9 Flag cabezal
10 Flag cantar en voz alta
11 Flag stockkonservativ man
12 Flag ogift par
13 Flag beneficio
14 Flag reportedly
15 Flag check-in
16 Flag operate
17 Flag mild
18 Flag se

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1693 - seconds.

mobiltelefon