logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kabinett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkabinett
engpolitics [n]: cabinet
spapolitics [n]: gabinete [m]
swepolitics [n]: kabinett
Wiki:Et kabinett er en forsamling av fremstående medlemmer av en regjering. I noen land, f.eks. Norge, brukes betegnelser som statsråd eller lignende. I noen land, særlig land med parlamentarisme, er det kabinettet som samlet bestemmer regjeringens politiske mål og retning, spesielt med tanke på lovgivning vedtatt av parlamentet.
Example:
 1. Endelig er det strid om hvilken myndighet som skal gis til et indre kabinett som efter planen skal opprettes, og som skal behandle alle viktige saker i regjeringen.
 2. Endringen fra kabinett til forheng ble vurdert som så liten at det ikke var nødvendig med fornyet godkjennelse av helsemyndighetene.
 3. Goldwaters utspill kom dagen efter at Reagan ga sitt kabinett beskjed om å skjære ned utgiftene på andre poster med totalt 34 milliarder dollar for kommende budsjett.
 4. Helsedirektøren på sin side støtter seg på et notat utarbeidet av Sentralrådet for narkotikaproblemer, som igjen bygger på opplysninger om Patriarken gitt av den franske sosialministers kabinett, avdelingen for kamp mot narkotika.
 5. I innerste kabinett stiller den japanske grafikeren Kazumi Hiasa ut en liten avdeling metalltrykk på vegger med en usunn rødfarve som ikke skal hjelpe bildene.
 6. I private samtaler har hun ikke lagt skjul på at hun eventuelt kunne tenke seg å fortsette i Reagans kabinett.
 7. Man har studert det vanlige, kontinentaleuropeiske mønster med et eget indre kabinett, men sluttresultatet er altså blitt en organisasjonsform som er tillempet norske behov og krav.
 8. Mest kjent er Allan Hendrickse, som har vært president i sin kirke, og som nå er blitt minister uten portefølje i landets nye kabinett, der han representerer det farvede arbeiderparti.
 9. Torsdag skal hennes kabinett drøfte en eventuell utsettelse av britenes budsjettbidrag.
 10. Ved å beholde en rekke av tungvekterne fra Trudeauadministrasjonen i sitt nye kabinett, signaliserte pragmatikeren Turner at han i første omgang har latt hensynet til partiets enhet veie tyngre enn fristelsen til å ta et dramatisk brudd med fortiden.
 11. Av andre særskilte bidrag er Børre Larsens skulptur Nattens dag, som fyller et lite og mørkt kabinett.
 12. Dagen iforveien orienterte Regjeringens indre kabinett et engere utvalg av pressefolk.
 13. Den er oversendt til den amerikanske regjering, som senere har stilt den til rådighet for Israel, hvor den onsdag forelå på et møte i regjeringens indre kabinett.
 14. Den israelske regjerings indre kabinett kommer idag sammen for å drøfte resultatene av gårsdagens angrep mot hovedkvarteret til Den palestinske frigjøringsorganisasjon i Tunisia, som skal ha kostet minst 60 menneskeliv.
 15. Denne kritikk kom imidlertid ikke til uttrykk under et møte i det 10 mann sterke indre kabinett onsdag, da utenriksminister Shamir gjorde det klart at han ikke hadde noen innvendinger mot statsministerens fremgangsmåte.
 16. Det britiske kabinett skal trolig drøfte planene igjen idag, og det virker som om energiminister Peter Walker allerede har vunnet et nappetak om British Gas Corporations fremtid med den mektige finansminister Nigel Lawson.
 17. Det er derfor ikke usannsynlig at svaret kan komme til uken, muligens efter kabinettmøtet torsdag, hvis saken blir forelagt et samlet kabinett.
 18. Det israelske indre kabinett som består av ti statsråder, skal i løpet av denne uken drøfte det fremtidige samarbeid med den sydlibanesiske hær.
 19. Det røde kabinett, Havesalen, Spisestuen, Fruens kabinett og endelig Kongeværelset med en burgundersilket himmelseng.
 20. En studie til Christian Krohgs annet store sosiale protestverk der fattigkoner og unger kjemper for tilværelsen under matutdeling ved Kirkeristen, lyser med koloristiske kvaliteter i et kabinett.
 21. Israelere flest ser imidlertid en klar sammenheng, og dette kom også til uttrykk under et møte i regjeringens indre kabinett søndag kveld der denne saken ble drøftet.
 22. Israels indre kabinett, som omfatter 10 av de 25 regjeringsmedlemmene, kom onsdag sammen for å drøfte mulige alternativer til en gjenopptagelse av forhandlingene - det vil i praksis si ensidige, israelske tiltak.
 23. Lignende forslag ble reist på et møte i regjeringens indre kabinett onsdag da en av Likuds forgrunnfigurer, handels og industriminister Ariel Sharon, fremholdt at øket jødisk bosetting skulle anvendes som et svar på terror.
 24. Listen er overlevert fra den jordanske regjering til USA, som i sin tur har sendt den videre til Israel, hvor den ble fremlagt på et møte i regjeringens indre kabinett igår.
 25. Men uten reklame - intet TV2, fremholder statsminister Poul Schlüters kabinett.
 26. På et møte onsdag i Israels indre kabinett, som består av fem statsråder fra arbeiderpartiet og fem fra Likud, var de sistnevnte ikke villige til å gå med på Mubaraks kompromiss.
 27. Regjeringens beslutning ble truffet i en telefonisk avstemning efterat det såkalte indre kabinett, som består av 10 statsråder, tidligere på dagen hadde drøftet saken uten å være kommet til noe resultat.
 28. Regjeringsmedlemmer fra Obotes kabinett er lovet amnesti og er bedt om inntil videre å fortsette i sine stillinger.
 29. SPDledelsen og Rau er på utkikk efter kandidater til et slikt kabinett.
 30. Saken skal mandag drøftes i det indre kabinett, som ifølge israelsk radio i første rekke skal drøfte hvilke fullmakter Weizman eventuelt skal få.
Results found in Swedish dictionary
swekabinett
engpolitics [n]: cabinet
norpolitics [n]: kabinett
spapolitics [n]: gabinete [m]
Wiki:Kabinett har flera betydelser: regering, alternativt en inre krets i en regering. Se ministär. litet rum. Se kabinett (arkitektur). skåp. Se kabinettskåp. en kvalitetsklass för tyska och österrikiska viner. Se Prädikatswein.
Similar words:
norkabaret
norkabin
norkadett
norkariert
norkarikert
norkassett
swekabin
Your last searches:
 1. kabinettLast searches

# NAL Term
1 Flag mongo
2 Flag lagunajo
3 Flag lövverk
4 Flag en del
5 Flag fasettere
6 Flag faction
7 Flag knitwear
8 Flag ampulle
9 Flag enkelhet
10 Flag plundra
11 Flag känselspröt
12 Flag cardiograph
13 Flag barrera de cruce
14 Flag blanko-
15 Flag bindehinnekatarr
16 Flag det dubbla
17 Flag dubblera
18 Flag inveterado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1470 - seconds.

mobiltelefon