logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kald krig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkald krig
engpolitics [n]: cold war
spapolitics [n]: guerra fría [f]
swepolitics [n]: kallt krig
Example:
 1. Det var en følge av kald krig, Tsjekkoslovakia, Titos uavhengige linje i Jugoslavia, NATO m.m.
 2. Men i en situasjon hvor Sovjet fører varm, ikke bare kald krig, bidrar skytteltrafikken mellom Oslo og Sovjets statskontrollerte fredskomite, fagbevegelse og andre organer bare til å legitimere Sovjets overgrep og å dempe protestene.
 3. Nå - kald krig, trangboddhet, fire mennesker låst fast i en situasjon og krigens erfaringer.
 4. Rakettdebatten har vist oss at Sovjetblokkens økonomiske og stabilitetspolitiske interesser åpenbart ikke gjør det mulig for den efter eget forgodtbefinnende å skifte frem og tilbake mellom fredelig sameksistens og kald krig.
 5. Reppesgaard later som om all dokumentasjon av det systematiske misbruket bare er et vestlig påfunn for å drive kald krig.
 6. Samtidig krever AUF at alle sanksjoner overfor Polen må oppheves, og man tar avstand fra at situasjonen i Polen blir brukt til å befeste en kald krig tendens.
 7. Skulle de likevel gjøre det, er det fare for at de har begynt en ny kald krig.
 8. Spionene er i full aktivitet, og det føres en mer eller mindre kald krig mellom de forskjellige lagene før OLfotballen innledes natt til mandag norsk tid.
 9. En allerede tilspisset situasjon mellom USA og Sovjet vil bli forverret, og vi kan få en ny kald krig, fremholder Frydenlund, som understreker at det viktigste nå er å få gjort romvåpen til gjenstand for forhandlinger.
 10. Efterat de borgerlige partier, SV og Venstre i månedsvis har forberedt et kraftig parlamentarisk oppgjør om denne saken, valgte Arbeiderpartiet igår kveld å gå til kald krig.
 11. Ingen tvil om at det pågår en kald krig mellom Norge og Sverige.
 12. Klimaet mellom stormaktene de siste 40 år har variert mellom kald krig og avspenning, og vi har valgt å lage en væroversikt i tilbakeblikk efter inngående, om enn skjønnsmessige målinger.
 13. Noen av mine meninger kunne nok ha vært til nytte for dem som har redigert filmen ned i Norge, sa Rostotskij på en pressekonferanse som bar noe preg av kald krig på det høfligste.
 14. Samlingen i Helsingfors syntes å bety slutten på en tilsynelatende vedvarende kald krig.
Similar words:
swekallt krig
norkalkaktig
norkaldblodig
norkaldera
norkalking
norkalori
swekalkering
Your last searches:
 1. kald krigLast searches

# NAL Term
1 Flag holde utkikk etter
2 Flag presumir
3 Flag terrängcykel
4 Flag markere
5 Flag smäda
6 Flag lättja
7 Flag skolemester
8 Flag uff da
9 Flag offensiv
10 Flag banka
11 Flag chauvinismo
12 Flag inringa
13 Flag utvide
14 Flag gunst
15 Flag råde
16 Flag lausrive
17 Flag dilla
18 Flag derive

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1484 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1605 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2190 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3407 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9609 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3201 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3952 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6679 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7398 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8066 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1769 - seconds.

mobiltelefon