logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kalke:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkalke
engmaling [v]: whitewash
agriculture [v]: lime
spamaling [v]: blanquear
agriculture [v]: abonar, encalar
swemaling [v]: kalka
Derived terms:forkalke, kalkerere, kalkerering, kalkere, skalke, dekalkering, forkalkes, forkalket, skalkeskjul
Anagrams:kakle, klake, lakke
Example:
 1. Det er klart at det er grenser for hvor lenge man f.eks. kan kalke sure fiskevann, sier Wickstrand, som mener nå å kunne registrere en langt mer offensiv holdning til miljøvern generelt innen EDU enn tidligere.
 2. Det er idag teknisk og praktisk mulig å kalke innsjøer, bekker og elver, fra små tjern til hele lakseelver.
 3. Hittil har vi drevet forsøk for rundt en million kroner i året med å kalke vassdragene som rammes.
 4. Husk bare å kalke voksestedet.
 5. Men dersom det blir aktuelt å kalke flere fiskevann til neste år, er vi helt avhengig av økonomisk støtte fra direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, sier Johansen i OFA.
 6. Norges Jeger og Fiskerforbund krever en sterk opptrapping av arbeidet med å kalke sure vann for å holde liv i den eksisterende fiskebestand og for å bygge opp igjen bestanden i de fisketomme vassdragene.
 7. AUF skal adoptere og kalke innsjøer som er rammet av sur nedbør.
 8. Der er det trolig temmelig surt, slik at man kanskje må kalke, mener Jakobson.
 9. Det er i år avsatt fire millioner kroner til praktiske tiltak for å kalke vassdrag som er fisketomme eller hvor fiskestammer er i ferd med å bli utryddet som følge av sur nedbør.
 10. Det er ikke mulig å kalke hele Norge.
 11. Er det mulig å få bevilget 20 millioner kroner slik at man kan kalke ett prosjekt i hver av de berørte kommuner her i landet, samt noen mindre laks og ørretvassdrag som det er spesielt viktig å ta vare på ?
 12. For å vise at det også her i landet lar seg gjøre å kalke større vann og vassdrag, har Norges Jeger og Fiskerforbund i samarbeid med Norcem igår fått over fra Sverige en spesialbåt for spredning av kalk til en demonstrasjon i skogsvannet Vrangla i Drammensmarka.
 13. I vårt naboland Sverige, hvor det regner mindre enn hos oss, satser man iår 100 millioner kroner for å kalke vann og beskytte mot virkningene av sur nedbør.
 14. Miljøverndepartementet vil arbeide for en gradvis opptrapping av statsmidlene til å kalke elver og vann hvor fisken er drept av sur nedbør, sa ekspedisjonssjef Jan Thompson på en konferanse i jeger og fiskerforbundets regi, som nylig ble holdt i Oslo.
 15. Noen ønsker å kalke enkelte vann her og der, mens andre vil konsentrere midlene om noen få og store vannsystemer.
 16. Når vi ser hvor uhyre stor innsats som må settes inn bare for å kalke de viktigste vannene i Oslomarka, må slik kalking ikke settes i gang før vi vet med sikkerhet at dette har positiv betydning for naturmiljøet i sin helhet.
 17. Om to år vil man måtte kalke på nytt og holde det vedlike med 20 tonn kalksteinsmel pr. år.
 18. Ungdomsorganisasjonens kampanje for å stoppe fiskedøden innledes ved at AUF tar ansvaret for å kalke et vann i Akershus.
Similar words:
norkake
swekalka
engkale
norkalk
norkakke
norkalve
norkalle
Your last searches:
 1. kalke


Kalke was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) kalke
Gerundio: kalkende
Past participle: kalket
Indikative
1. Present
 • jeg
  kalker
 • du
  kalker
 • han
  kalker
 • vi
  kalker
 • dere
  kalker
 • de
  kalker
8. Perfect
 • jeg
  har kalket
 • du
  har kalket
 • han
  har kalket
 • vi
  har kalket
 • dere
  har kalket
 • de
  har kalket
2. Imperfect
 • jeg
  kalket
 • du
  kalket
 • han
  kalket
 • vi
  kalket
 • dere
  kalket
 • de
  kalket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde kalket
 • du
  hadde kalket
 • han
  hadde kalket
 • vi
  hadde kalket
 • dere
  hadde kalket
 • de
  hadde kalket
4a. Future
 • jeg
  vil/skal kalke
 • du
  vil/skal kalke
 • han
  vil/skal kalke
 • vi
  vil/skal kalke
 • dere
  vil/skal kalke
 • de
  vil/skal kalke
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha kalket
 • du
  vil/skal ha kalket
 • han
  vil/skal ha kalket
 • vi
  vil/skal ha kalket
 • dere
  vil/skal ha kalket
 • de
  vil/skal ha kalket
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle kalke
 • du
  ville/skulle kalke
 • han
  ville/skulle kalke
 • vi
  ville/skulle kalke
 • dere
  ville/skulle kalke
 • de
  ville/skulle kalke
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha kalket
 • du
  ville/skulle ha kalket
 • han
  ville/skulle ha kalket
 • vi
  ville/skulle ha kalket
 • dere
  ville/skulle ha kalket
 • de
  ville/skulle ha kalket
Imperative
Affirmative
 • du
  kalk!
 • vi
  La oss kalke!
 • dere
  kalk!
Negative
 • du
  ikke kalk! (kalk ikke)!
 • dere
  ikke kalk! (kalk ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag brat
2 Flag egenartet
3 Flag hemisfære
4 Flag jultomte
5 Flag consentido
6 Flag uppkastning
7 Flag rasism
8 Flag ha kvelninger
9 Flag pumpkin
10 Flag stelle
11 Flag knäböjning
12 Flag devolver
13 Flag peritonit
14 Flag golliwog
15 Flag preñar
16 Flag vivisektion
17 Flag diatribe
18 Flag spy

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 785 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3763 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 908 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1579 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4428 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5319 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5640 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4727 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5292 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9410 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1091 - seconds.

mobiltelefon