logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kalkulere:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkalkulere
engmathematics [v]: calculate, compute, work out
spamathematics [v]: calcular, computar
swemathematics [v]: kalkylera
Synonyms:ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurdere
Derived terms:feilkalkulere, kalkulere med, innkalkulere
Anagrams:rullekake
Example:
 1. Jeg kan dra fordeler av at jeg har vært interessert i å kalkulere vår bruk av råvarer, produksjonsprosessen og prisene.
 2. Skulle vi kalkulere med 100 kroner timen, som vel ikke er urimelig når sosiale utgifter tas med, ville bare arbeidsutgiftene komme opp i 3000 kroner.
 3. Det er derfor meningsløst å snakke om Hollywoodfilmene som sanseløse samlebåndsprodukter, dette er en altfor uberegnelig geskjeft til at noen kan kalkulere seg frem til suksess.
 4. Dette må man studere og kalkulere med under planleggingen av huset.
 5. Eksportrådet anbefaler dessuten bedriftene å kalkulere med at dollaren kan komme til å falle 15 prosent i løpet av neste år, for ikke å spenne forventningene for høyt.
 6. En militær sjef ville vel også helst ha sett at han med en rimelig grad av sannsynlighet kunne kalkulere virkningen av de stridsmidler han får til rådighet.
 7. Er du nybegynner, må du nok kalkulere med noen plask og fall.
 8. For det er nå engang slik i verden at man også må kalkulere med virkningene av det man gjør.
 9. Forbundet går inn for at kjøpmennene selv skal kalkulere sine varer ut fra egne kostnader.
 10. Før en eneste bok er bragt ut på markedet kan forleggerne kalkulere med et salg på 1400 eksemplarer, takket være støtteordningene, forteller avisens medarbeider sine sikkert overraskede tyske lesere.
 11. Hvis elevantallet fortsatte å synke, måtte man - medregnet nødvendig skoleutbygging i de nye bydeler - kalkulere med en overkapasitet på omtrent 20 000 plasser mot slutten av 1980årene.
 12. I arbeidet med å tryggje fridomen for land og folk, lyt vaktarane på muren rustast til tennene, slik at kvar den som måtte ønskje å hærta landet vårt må kalkulere med dei sværaste omkostningar for å oppnå noko slikt.
 13. IMIDLERTID tror vi Arbeiderbladet også burde kalkulere med andre omkostninger i forbindelse med et slikt oppslag.
 14. Informajonskonsulent i Televerket, Morten Berner, sier til Aftenposten at nyordnigen vil gjøre det letter for bedrifter å kalkulere sine utgifter til teletjenester.
 15. Jeg skulle ønske at forlagene kunne begynne å kalkulere litt smidigere.
 16. Jentene bør ligge godt an, men nøkternt sett skal vi heller ikke her kalkulere med medaljer av gjeveste sort.
 17. Man må kort sagt kalkulere seg frem til hvor høyt nivå man må forventes å holde om to eller fire år for å vinne, og så innrette sine ambisjoner efter det.
 18. Mange mennesker kalkulere med skatteutbetalingene på denne tid av året, påpeker han.
 19. McNamaras budskap var at kjernevåpen er militært ubrukelig, at man ikke må snuble inn i bruken av dem, at det er en enorm forskjell på vanlig krig og atomkrig og at ingen har lov til å kalkulere med at en begrenset bruk av kjernevåpen kan kontrolleres.
 20. Med Arbeiderpartiet ved roret kan man med stor sikkerhet kalkulere med en sterkere prisstigning enn forutsatt.
 21. Omsetningen i Europa er enorm for tiden, og vi må kalkulere med en spredningseffekt også til Skandinavia, sier Fyhn.
 22. Tsjekkoslovakia blir trolig altfor sterke, også mot Sverige på hjemmebane må vi kalkulere med tap.
 23. De fleste dagligvarebutikker vil fra 1. juni gå gradvis over til å kalkulere varer fra dagligvaregrossistene selv.
 24. De må jo da bare kalkulere med at dette bidrar til å redusere inntjeningsevnen.
 25. Det er takket være den enorme regnekapasitet til de nye superdatamaskinene at det har vært mulig å kalkulere hva som vil skje med vær og klima efter en kjernefysisk krig.
 26. Det skal ikke lenger være en selvfølge at polititjenestemenn i utøvelse av tjenesten nærmest automatisk må kalkulere med å bli utsatt for vold.
 27. Enhver byggesak representerer usikre forhold, og det må man derfor kalkulere med.
 28. Når man så kan kalkulere med et behagelig lavt prisnivå for mat, vin og forbruksvarer ellers, blir det faktisk ikke så svært meget dyrere enn å leve hjemme.
 29. Partiet er imidlertid ikke fremmed for å kalkulere med eventuelle midler fra Lotto hvis det blir realisert.
 30. På britisk side skaper det problemer at man krever at man skal kalkulere virkninger av sne og is på riggens vekt.
Similar words:
norkalkerere
swekalkylera
norkalibrere
norkalkere
norkalkulering
norkalkyle
norkamuflere
Your last searches:
 1. kalkulere


Kalkulere was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) kalkulere
Gerundio: kalkulerende
Past participle: kalkulert
Indikative
1. Present
 • jeg
  kalkulerer
 • du
  kalkulerer
 • han
  kalkulerer
 • vi
  kalkulerer
 • dere
  kalkulerer
 • de
  kalkulerer
8. Perfect
 • jeg
  har kalkulert
 • du
  har kalkulert
 • han
  har kalkulert
 • vi
  har kalkulert
 • dere
  har kalkulert
 • de
  har kalkulert
2. Imperfect
 • jeg
  kalkulerte
 • du
  kalkulerte
 • han
  kalkulerte
 • vi
  kalkulerte
 • dere
  kalkulerte
 • de
  kalkulerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde kalkulert
 • du
  hadde kalkulert
 • han
  hadde kalkulert
 • vi
  hadde kalkulert
 • dere
  hadde kalkulert
 • de
  hadde kalkulert
4a. Future
 • jeg
  vil/skal kalkulere
 • du
  vil/skal kalkulere
 • han
  vil/skal kalkulere
 • vi
  vil/skal kalkulere
 • dere
  vil/skal kalkulere
 • de
  vil/skal kalkulere
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha kalkulert
 • du
  vil/skal ha kalkulert
 • han
  vil/skal ha kalkulert
 • vi
  vil/skal ha kalkulert
 • dere
  vil/skal ha kalkulert
 • de
  vil/skal ha kalkulert
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle kalkulere
 • du
  ville/skulle kalkulere
 • han
  ville/skulle kalkulere
 • vi
  ville/skulle kalkulere
 • dere
  ville/skulle kalkulere
 • de
  ville/skulle kalkulere
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha kalkulert
 • du
  ville/skulle ha kalkulert
 • han
  ville/skulle ha kalkulert
 • vi
  ville/skulle ha kalkulert
 • dere
  ville/skulle ha kalkulert
 • de
  ville/skulle ha kalkulert
Imperative
Affirmative
 • du
  kalkuler!
 • vi
  La oss kalkulere!
 • dere
  kalkuler!
Negative
 • du
  ikke kalkuler! (kalkuler ikke)!
 • dere
  ikke kalkuler! (kalkuler ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag underordnet
2 Flag frilans-
3 Flag de confianza
4 Flag fristilt
5 Flag permisjonsforbud
6 Flag foreta seg
7 Flag stille i kø
8 Flag vanställa
9 Flag escorar
10 Flag formell kledning
11 Flag se
12 Flag line of business
13 Flag skräp
14 Flag gi stemmerett til
15 Flag stikke under stolen
16 Flag snuppe
17 Flag packer
18 Flag landsomfattende

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 854 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 976 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1625 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2944 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8922 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2617 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3206 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6130 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6944 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7526 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2048 - seconds.

mobiltelefon