logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kaotisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkaotisk
engforvirret [a]: chaotic, disordered, jumbled
spaforvirret [a]: caótico, desordenado, confuso
sweforvirret [a]: kaotisk
Synonyms:atspredt, befippet, bestyrtet, betuttet, borte vekk, brydd, desorientert, forfjamset, forlegen, forstyrret, fortumlet, forvirret, fra konseptene, håndfallen, i ørska, konfus, omtåket, perpleks, rotete, rådløs, rørete, surrete, tankeløs, vimsete, ør
Example:
 1. Da var situasjonen kaotisk for begge parter.
 2. Er moderne seriøs musikk mer kaotisk enn de gamle mesteres ?
 3. Her er det helt kaotisk.
 4. Situasjonen er kaotisk for pasienter i kommuner som ikke har godtatt den nye legeavtalen, sier president Bengt Lasse Lund i Lægeforeningen.
 5. Situasjonen er kaotisk for pasienter i kommuner som ikke har godtatt den nye legeavtalen.
 6. 32 av de ialt 37 konsesjonshaverne var til stede på et heller kaotisk møte igår kveld, hvor målet var å bli enige om kanalfordeling.
 7. Både i Waldemar Thranes gate og i Schweigaards gate kan imidlertid forholdene i rushtiden arte seg temmelig kaotisk - eftersom bilistene hverken overholder stans eller parkeringsforbudet, sier han.
 8. Dagen idag ble en kaotisk dag for de fleste privatpraktiserende leger i Oslo.
 9. Dagens situasjon med tilfeldige flertallskonstellasjoner i bystyret betegnes som kaotisk og uegnet til å styre en så stor og komplisert forvaltningsenhet som Oslo kommune.
 10. Den er likevel ikke kaotisk.
 11. Dersom man velger å legge taxiholdeplassen på dette sted vil trafikksituasjonen bli mildest talt kaotisk.
 12. Det ble unødvendig dyrt og enormt kaotisk.
 13. Det blir trangt og hektisk, kanskje også kaotisk i den svenske hovedstad.
 14. Det er derfor en viss risiko at innføringen av det nye inntektssystemet kan bli kaotisk frem til kommunene blir istand til å påta seg det nye ansvaret for de nye oppgavene.
 15. Det er derfor ikke full enighet om vi er på vei inn i en mindre kaotisk videofremtid på utstyrssiden.
 16. Det er gledelig fordi vi nå opplever en noe kaotisk situasjon med for liten plass til de reisende, forteller distriktssjef Martin Killi til Aftenposten.
 17. Det finnes følgelig ikke grunnlag for å hevde at behandlingen av saken har vært kaotisk.
 18. Det gjelder tvert imot et kaotisk anleggsområde, årelange raseringer av en rekke av de mest sentrale og representative sentrumsgater.
 19. Det går frem av den at den forvirrende debatt om bankenes gebyrer og tjenester avslører noe i retning av et kaotisk problemkompleks for mange, også privatpersoner.
 20. Det innebærer selvsagt ingen forbudslinje, men kan heller ikke være et kaotisk mangfold efter prøveog feilemetoden.
 21. Det kommer nok til å bli en ganske stresset og kaotisk stemning rundt i butikkenen.
 22. Det meste var kaotisk, men iår skal det bli bedre, har vi fått vite.
 23. Det var en av de tiltalte som i sin forklaring hevdet at befalssituasjonen var kaotisk på det tidspunkt ulykken skjedde.
 24. Det var ganske kaotisk stemning på doktor Rekves kontor imorges.
 25. Det virket litt kaotisk, men nøyaktig klokken åtte, som annonsert, startet brostensdansen i Hjortedammen.
 26. Dette er et helt urealistisk syn, hevder gruppen om en krigssituasjon som vil være helt uforutsigelig og trolig ukontrollerbar og kaotisk.
 27. Efter en delvis mislykket og kaotisk prøvesanering med to sabotasjer av reguleringen i det vitale krysset Nedre Prinsdalsvei / Ljabruveien, la kommunalråd Arne Kvalheim frem et forslag som sterkt modifiserer saneringen.
 28. Ellers risikerer man å få en kaotisk diskusjon i valgkampen om en så viktig sak, sier Arbeiderpartiets formann og parlamentariske leder Gro Harlem Brundtland til Aftenposten.
 29. En kaotisk blanding av parkeringsplasser, brakkeby og et Grønmo i miniatyr !
 30. En kvinnelig politikonstabel som var blant de første som gikk inn i Markveien 61 i september 1982, forklarte som vidne at punkerungdommene kom rasende ned trappen med kjettinger og et naglebelte, og alt var blitt fullstendig kaotisk. hun fikk selv et slag over neseroten og ramlet bakover, men hun kunne ikke si om det var en punker som slo eller om en kollega ufrivillig hadde rammet henne over nesen under tumultene.
Results found in Swedish dictionary
swekaotisk
engförvirrad [a]: chaotic, disordered, jumbled
norförvirrad [a]: kaotisk
spaförvirrad [a]: caótico, desordenado, confuso
Synonyms:omtumlad, förvirrad, yr
Derived terms:kaotiskt
Similar words:
swekaotiskt
swekanonisk
swekanotist
norkarmisk
norkanonisk
norkannisk
swekarsk
Your last searches:
 1. kaotiskLast searches

# NAL Term
1 Flag kommendera
2 Flag organise
3 Flag roznar
4 Flag misoppfatning
5 Flag tale nedsettende om
6 Flag leyes
7 Flag ill-timed
8 Flag speak
9 Flag nosey
10 Flag avsegla
11 Flag aspiración
12 Flag änkeman
13 Flag plunk
14 Flag isolated
15 Flag scum
16 Flag ergre seg
17 Flag shield
18 Flag puzzled

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 575 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 258 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 899 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3686 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4539 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4735 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3913 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4513 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7921 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4469 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1455 - seconds.

mobiltelefon