logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kapital:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkapital
engbankbevegelse [n]: funds, bankroll
penger [n]: capital
spabankbevegelse [n]: fondos [mp]
penger [n]: capital [m]
swebankbevegelse [n]: kapital
Synonyms:
  1. aktiva, eiendom, formue, forråd, gods, gods og gull, grøde, gull og grønne skoger, mammon, middel, penger, rikdom, skatter
  2. beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, likvider, midler, mynt, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi
Derived terms:egenkapital, kapitalflukt, kapitalforsikring, kapitalisere, kapitalisme, kapitalist, kapitalistisk, overkapitalisere, risikovillig kapital, underkapitalisere, underkapitalisering, aksjekapital, kapitalisering, kapitalverdi
Wiki:Denne artikkelen omhandler tidsskriftet. For det økonomiske begrepet, se «Kapital (økonomi)». Kapital er et norsk blad med redaksjon i Oslo som skriver nyheter om næringsliv, børs, finans og økonomisk politikk.
Example:Dere må frigjøre kapital.|og du ikke kan skaffe mer kapital.|Vi takker Geoffrey og Katharine for deres hjelp med å skaffe kapital.|Da trengs utenlandsk kapital.|Corleones kapital går direkte inn i International lmmobiliare, -|Corleones kapital går direkte inn i Internasjonal Immobiliare, -|Bevaring av kapital?|Hjelp meg å stjele kapital|Denne kontrakten representerer investert kapital.
Results found in Swedish dictionary
swekapital
engbankrörelse [n]: funds, bankroll
pengar [n]: capital
norbankrörelse [n]: kapital
spabankrörelse [n]: fondos [mp]
pengar [n]: capital [m]
Synonyms:
  1. rikedom
  2. mynt, deg, stålar, klöver, slantar, kosing, pluring
Derived terms:eget kapital, kapitalflykt, kapitalförsäkring, kapitalisera, kapitalism, kapitalist, kapitalistisk, överkapitalisera, riskvilligt kapital, underkapitalisera, underkapitalisering
Wiki:Kapital, från latinets capitalis, ""som gäller huvudet"", ""framstående"", från caput, ""huvud"", på samma språk, är ett begrepp inom nationalekonomin. Från början var det en benämning på en fond som gav ränta som avkastning. Idag kan termen även avse produktionsmedel och tillgångar, och därigenom allt som kan ge en avkastning.
Similar words:
norkapitel
swekapitel
norKapitol
norkapittel
swekaputt
norkanal
swekapitalist
Your last searches:
  1. kapitalLast searches

# NAL Term
1 Flag efterverkningar
2 Flag whereby
3 Flag smell of
4 Flag cercar
5 Flag lysten
6 Flag avfasing
7 Flag ankomma
8 Flag systers sondotter
9 Flag paulun
10 Flag charts
11 Flag växa ur
12 Flag hvor som helst
13 Flag paranoic
14 Flag ninfa del bosque
15 Flag frikost
16 Flag ta for gitt
17 Flag maisenna
18 Flag möra

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1501 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1765 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2031 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1729 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2341 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3792 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2380 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2738 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5279 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5088 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1472 - seconds.

mobiltelefon