logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for karakterisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkarakterisering
engperson [n]: characterization
spaperson [n]: caracterización [f]
sweperson [n]: karakterisering
Example:
 1. Det er bare det å bemerke at i tilfellet Don Giovanni er det på ny og på ny Mozarts musikk som vekker oppsikt, som griper i kraft av sitt mesterskap, sin uttrykkskraft og sin uttrykksrikdom som lar de forskjellige personer tre frem med klar karakterisering ikke bare når det gjelder deres ytre fremtreden, men fremfor alt deres dypereliggende sjelelige konstitusjon så å si.
 2. En viss ensidighet gjorde seg vel gjeldende, og det forekommer meg at en svakhet ligger i musikkens mangel på mere utpregede kontraster, i dens mangel på skarpere induviduell karakterisering av hver enkelt person, både vokalt og instrumentalt.
 3. I Canzonettaen merket man seg det fint avslepne melodispill med et maksimum av uttrykk og dynamisk nyanserikdom, og i finalesatsen en utrolig letthet i de hurtige partier og en meget markant karakterisering av det folkelig pregede sidetema.
 4. I Knut Hendriksens regi, i hans vilje til karakterisering av de forskjellige roller, har han ikke innlatt seg på eksperimenter, men med ganske små unntagelser fulgt det mønster som verket selv i detalj og i den sluttede form legger opp til.
 5. Kombinasjonen av formal fasthet og individuell, fintmerkende karakterisering dyrket Anne Raknes frem også i sine skulpturer.
 6. Lasse Sandberg gjennomførte oppgaven med klar karakterisering av de enkelte satser, det rikt ornamentale i Adagio, linjespillet i Fugen fikk en tilfredsstillende klarhet, Siciliano hadde stemning, og det avsluttende Presto hadde en fin, jevn flyt.
 7. Mere fransk ble det efter pausen med så kjente ting som Albert Roussels Pan, Debussys Syrinx Le petit negre og Le petit berger, samt Tre satser av den altfor tidlig døde Jehan Alain, alt sammen kortfattede spirituelle fabulerende komposisjoner spilt både følsomt og med utviklet sans for musikalsk karakterisering.
 8. Per Hovdenak har tatt på seg den objektive karakterisering og kunstneriske plassering av Tor Hoff, en vanskelig oppgave han løser meget bra.
 9. Professor II dr. ing. Einar Bardal beskikkes som professor II i materialer og bearbeiding med fagområde karakterisering av materialers bruksegenskaper ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole, for en ny femårsperiode fra 1. september 1984 til 31. august 1989.
 10. Sighilt Pahl som Bathilde og Siv Ander som Myrta fyller de andre viktige rollene med riktig autoritet og karakterisering.
 11. Best slik, for i filmen er Jones glinsende karatedronning og ansatt som livvakt for Christopher Walken, Bondskurk med tilløp til karakterisering.
 12. Canettis metode er en inngående, prøvende karakterisering av de mennesker han kommer i berøring med.
 13. Det gjaldt i første rekke Stein Arild Thorsen med en varm og karakterfull fremstilling av Wozzeck og danske Eva Johansson med en interessant karakterisering av den spaltede Marie.
 14. Mannen som før var å finne på kontoret til klokken 22.00 nærmest hver eneste kveld og som frydet seg når journalistene bragte videre hans underfundige karakterisering av seg selv som en doven mann, innrømmer nå åpenlyst at lat har han aldri vært - unntatt i ferietiden.
 15. Navn fra norsk samtidshistorie er ved Aarseths sikre karakterisering og blikk for det essensielle også gitt billedmessig overlevering.
 16. Poenget er at vi, også som forbrukere, må skille strengt mellom påvisning av mikromengder giftstoffer i en matvare på den ene siden og karakterisering av matvaren som usunn / helseskadelig på den annen.
 17. Pregnans, ja en viss nøkternhet i klangen med minimal pedalbruk, en evne til å farvelegge den enkelte linje - få den til å leve, klar karakterisering av hver sats, av hvert avsnitt i en fuge f.eks., er fremtredende trekk i hans gjennomreflekterte holdning.
Results found in Swedish dictionary
swekarakterisering
engperson [n]: characterization
norperson [n]: karakterisering
spaperson [n]: caracterización [f]
Similar words:
swekarakterisera
norkarakterisere
swekarakteristisk
norkarakteristikk
norkarakteristisk
swekarakteristika
swekarakteristik
Your last searches:
 1. karakteriseringLast searches

# NAL Term
1 Flag brazada de espaldas
2 Flag fascinante
3 Flag steinbukken
4 Flag bildbar
5 Flag presbiteriana
6 Flag aceptablemente
7 Flag herrar
8 Flag boulevard
9 Flag chokladkaka
10 Flag esforzarse por
11 Flag svagsint
12 Flag deal seriously with
13 Flag søkelys
14 Flag bevisstløs
15 Flag renko
16 Flag eftersatt
17 Flag rainstorm
18 Flag jernholdig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 810 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3872 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 933 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1599 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4454 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5338 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5664 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4752 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5312 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9461 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1344 - seconds.

mobiltelefon