logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for karakteristisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkarakteristisk
engdrag [a]: distinctive, characteristic, typical, individual, specific
spadrag [a]: distintivo, característico, típico, específico
swedrag [a]: karaktäristisk
Example:
 1. Sitatet er fra Norbert Elias bok De døendes ensomhet, som har utkommet på Pax Forlag A.S. Svaret på spørsmålet om hva det vil si å dø, forandres i takt med samfunnsutviklingen, og er alltid karakteristisk for et bestemt utviklingstrinn, hevder han.
 2. Birgitte Grimstads utspill er karakteristisk for den situasjon de aller fleste freelancemusikere befinner seg i, mange er i ferd med å gi opp og ta annet arbeide.
 3. Da tente Gerhardsen, og det var jo meningen, minnes Møller Warmedal i karakteristisk munterhet.
 4. 1400 kvadratmeter grunnflate ble totalskadet, men siden Oppsal skole alltid har vært ansett som et prestisjeanlegg, flittig besøkt av skoledelegasjoner fra utlandet, og med en karakteristisk tunløsning rundt et parkmessing anlegg, vil gjenoppbyggingen skje ifølge de opprinnelige plantegninger.
 5. Arbeiderpartiets hovedtalsmann Astrid Murberg Martinsen mente det var karakteristisk for situasjonen at statsråd Gjertsen først informerte massemedia før Stortinget om hva Regjeringen aktet å gjøre.
 6. Brel hatet det beståendes institusjoner : kirken, det militære, næringslivet, men karakteristisk nok kom han vanligvis godt ut av det med prester, offiserer og direktører.
 7. Da han ble viseformann i gruppen i 1949, var det karakteristisk nok Lindebrække som først hadde vært på tale, men fordi flere fryktet Lindebrækkes moderne profil, ble det Lyng istedenfor.
 8. Den er karakteristisk for den form forholdet mellom de to granneland blir markert i.
 9. Den er nå uten krone på hodet - og har fått en karakteristisk stjerne over seg.
 10. Den sønsdre del av kollen som er karakteristisk og mest iøynefallende sett fra byen - vil få beholde en skogrygg på 200250 meters bredde, nærmeste som en slags hesteman.
 11. Denne holdning, vil mange mene, er karakteristisk for Frydenlund.
 12. Denne rotete situasjon er karakteristisk for det siste årets serie av sensasjonelle begivenheter i det sydlige Afrika.
 13. Det er alment godtatt at det er nødvendig å verne vakker og karakteristisk norsk natur for efterslekten.
 14. Det er et karakteristisk trekk ved AnneLise Bergenheim at hun ikke uttrykker seg vinglete.
 15. Det er forresten tre år siden han sto på en teaterscene karakteristisk nok i New York.
 16. Det er imidlertid karakteristisk at selv kapitel 9, Sovjet på Nordflanken, med flere nyheter om de sovjetiske styrkene på Nordflanken enn det som er blitt servert på ett brett på mangfoldige år, blir oversett i debatten.
 17. Det er ironisk, men karakteristisk for situasjonen at det var et forsonlig trekk, en folkeavstemning om visse grunnlovsendringer, som utløste de voldsomme demonstrasjonene.
 18. Det er karakteristisk at redaktør Jens Vetland i Sørlandets største avis, Fædrelandsvennen, for en tid siden sa på et seminar at for hans blad er Jylland å betrakte som et uvidet nærområde, iallfall om sommeren.
 19. Det er karakteristisk at regjeringene i disse landene insisterer på å dominere alle økonomiske avgjørelser gjennom lovfestede kontrolltiltak og statseide virksomheter.
 20. Det er karakteristisk for VestEuropa, NordAmerika, Asia etc. at de fleste moderne stor eller hovedflyplasser ligger 203040 km fra hovedstedene eller storbyene.
 21. Det er karakteristisk for denne utviklingen at flere politisk aktive farvede og indere nå omtaler seg selv som sorte, for å markere den brede felles front mot raseskillepolitikken.
 22. Det er karakteristisk for det vi gjerne kaller faste kulturminner at de befinner seg ute i et dagligliv der mange interesser gjør seg gjeldende.
 23. Det er noe dypt karakteristisk ved Hambros effektive avvisning av generasjonsskiftet i 1952.
 24. Det er også karakteristisk at det dannes køer hver gang det gjøres tekniske fremskritt.
 25. Det er riktig politikk, særlig den kombinasjon av stor og småkino som er karakteristisk for Oslo, for å møte bred og smal publikumsappell.
 26. Det har vært karakteristisk for den glistrupske bevegelse at storparten av dens proselytter i borgerskapet er mennesker som aldri har interessert seg for, enn si vært aktive deltagere i det politiske liv.
 27. Det pekes på at usikkerhet om hva vi vil med livet vårt og hvilke verdier det er verdt å strebe efter, er et karakteristisk trekk ved dagens samfunn.
 28. Det rammet ham, karakteristisk nok, mens han satt og fulgte med i et parti i Manhattan Chess Club i New York, den 7. mars 1942.
 29. Det som imidlertid er karakteristisk for Vesten, er en lunkenhet og sviktende interesse for disse forhold.
Results found in Swedish dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

swekarakteristisk
enggeneral [?]: characteristic
norgeneral [?]: karakteristisk
spageneral [?]: karakteristisk
Synonyms:
 1. märklig, besynnerlig, speciell
 2. märke, karaktärsdrag, karakteristika, särdrag, drag, egenhet
 3. särdrag, signifikant
 4. betydande, betydelsefull, kännetecknande
 5. typisk, udda, säregen
 6. särpräglad, signifikativ, representativ, emblematisk, vanlig
 7. distinkt, markant, tydlig
Similar words:
norkarakteristikk
norkarakteristiskt
swekarakteristik
swekaraktäristisk
swekarakteristika
norkaraktersterk
swekaraktäristiskt
Your last searches:
 1. karakteristiskLast searches

# NAL Term
1 Flag korporatisera
2 Flag usurpere
3 Flag naske
4 Flag yoga
5 Flag tett
6 Flag snottiness
7 Flag sin plomo
8 Flag skjærtorsdag
9 Flag pamper
10 Flag sorl
11 Flag lure fra
12 Flag moisturizer
13 Flag sikte noe
14 Flag prospektering
15 Flag harpe
16 Flag skapa variation i
17 Flag posterity
18 Flag alevín

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1996 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2391 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2686 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2204 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2814 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4558 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2841 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3324 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5933 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5530 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1384 - seconds.

mobiltelefon