logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kart:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkart
enggeography [n]: map
spageography [n]: mapa [m], plano [m]
swegeography [n]: karta
Synonyms:
  1. agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplan
  2. diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
Derived terms:kartotekskap, gokart, kartell, kartesj, kartlegging, kartograf, kartografi, kartong, kartotekskort, karttegner, karttegnerske, karttegning, panikkartet, som ikke er kartlagt, veikart, karte, kartere, kartlegge, kartonere, bykart, kartesiansk, kartotek, sidekart, spisekart, Oljekartell
Wiki:Et kart er en generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog[1]. De fleste kart er en todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt rom. Faget som omhandler kart heter kartografi.
Example:
  1. Det henger et kart på veggen.
  2. Hvor kan jeg få tak i et kart over Europa?
  3. Her er et stort kart over Tyskland.
Results found in Spanish dictionary
spakart
engsports [n]: Go Kart, go-cart
norsports [n]: gokart [u]
swesports [n]: gokart [u]
Similar words:
engkarat
norkalt
norkant
norkar
norkar-
norkarat
norkaret
Your last searches:
  1. kartLast searches

# NAL Term
1 Flag hjelp
2 Flag americano
3 Flag celebrante
4 Flag convocar
5 Flag abolir
6 Flag civilizado
7 Flag Libra
8 Flag spekulasjon
9 Flag perpetrar
10 Flag determinado
11 Flag sagaz
12 Flag epidídimo
13 Flag defensivo
14 Flag nevar
15 Flag torrente
16 Flag rastrear
17 Flag preservar
18 Flag hegne

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1535 - seconds.

mobiltelefon