logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kart:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkart
enggeography [n]: map
spageography [n]: mapa [m], plano [m]
swegeography [n]: karta
Synonyms:
  1. agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplan
  2. diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kartotek, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
Derived terms:kartotekskap, gokart, kartell, kartesj, kartlegging, kartograf, kartografi, kartong, kartotekskort, karttegner, karttegnerske, karttegning, panikkartet, som ikke er kartlagt, veikart, karte, kartere, kartlegge, kartonere, bykart, kartesiansk, kartotek, sidekart, spisekart, Oljekartell
Wiki:Et kart er en generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog[1]. De fleste kart er en todimensjonal representasjon av et tredimensjonalt rom. Faget som omhandler kart heter kartografi.
Example:
  1. Det henger et kart på veggen.
  2. Hvor kan jeg få tak i et kart over Europa?
  3. Her er et stort kart over Tyskland.
Results found in Spanish dictionary
spakart
engsports [n]: Go Kart, go-cart
norsports [n]: gokart [u]
swesports [n]: gokart [u]
Similar words:
norkalt
norkarm
norkar-
swekant
swekast
swekarl
norkast
Your last searches:
  1. kartLast searches

# NAL Term
1 Flag explain
2 Flag knuffing
3 Flag damas
4 Flag gjøre noen ille til mote
5 Flag begriplig
6 Flag kullig
7 Flag dreven
8 Flag avansere
9 Flag intensity
10 Flag väte
11 Flag kaninhane
12 Flag advance
13 Flag brev
14 Flag svare for
15 Flag unbelievably
16 Flag liquen
17 Flag forbipasserende
18 Flag indeksere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 487 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4119 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4292 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3512 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4097 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6885 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4079 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4767 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7468 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1358 - seconds.

mobiltelefon