logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kartotek:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkartotek
enggeneral [?]: cardfile
spageneral [?]: cardfile
swegeneral [?]: cardfile
Synonyms:diskografi, gratulatoria, indeks, innholdsfortegnelse, inventarium, inventarliste, jordebok, kalendarium, kart, katalog, kataster, kokordans, kompilasjon, liste, manntall, matrikkel, nota, oppgave, oppsett, protokoll, register, registrant, rulle, sekvens, tabell
Derived terms:kartotekskap, kartotekskort
Wiki:Et kartotek er et mellomstadium mellom et arkiv og et register. Kartoteket besto opprinnelig av kartongkort, med standardiserte rubrikker som utvidet kapasiteten til registeret, som var en liste over hva som ble tilført arkivet. Registeret ble gjerne ført fortløpende og kronologisk i egen bok.
Example:
 1. Ved hjelp av dette anlegget vil vi langt raskere enn tidligere kunne sammenligne fingeravtrykk på gjerningsstedet med vårt kartotek, som teller 90 000 personer, sier politiavdelingssjef Trygve Tellefsen i fingeravtrykkavdelingen til Aftenposten.
 2. Abdelmaguid sitter allerede inne med et stort kartotek over familier som ønsker å være vertskap for nordmenn.
 3. Brannvesenet må ofte ty til eget kartotek for å finne frem, forteller Halden Arbeiderblad.
 4. Det er heller ikke kjent om elgen fikk med seg noe av bedriftens hemmelige kartotek.
 5. Gjennom bondekvinnelagene er det foretatt registrering av gamle tekstiler, og ved Fylkeskonservatorens kontor har vi bygget opp et kartotek med adskillige tusen registreringer.
 6. Han opplyser at ledelsen i aksjeklubben ikke fulgte Studentforeningens krav om nøye føring av kartotek og regnskap.
 7. Hvis du har vært innlagt på psykiatrisk sykehus, er det stor sannsynlighet for at du står oppført i et sentralt kartotek med navn, personnummer, diagnose og innleggelsesparagraf.
 8. Se her, jeg har faktisk ført et slags kartotek over turene mine, ihvertfall når det gjelder tid og sted.
 9. Tallet er imidlertid ikke sikkert, fordi det ikke finnes noe kartotek over personer med epilepsi i Norge.
 10. Av de 110 flyktningefamiliene står 80 prosent oppført i sosialkontorets kartotek.
 11. Dette betyr at 9000 potensielle ungdomsforbrytere fra politiets kartotek blir sendt på det som kalles rekreasjons og arbeidsleir, videre skal 160 000 ungdommer over 15 år på sommerarbeide.
 12. Blant annet viser messen arbeidsformidlingens nye databaserte kartotek for ledige jobber.
 13. Datatilsynet har gitt klarsignal til at slike kartotek kan bygges opp.
 14. Den mobile virksomheten fører også til at bibliotekarene er helt uten hjelpemidler som kartotek, boklister og oppslagsverk.
 15. Mange arbeidsplasser mangler dessuten et skikkelig kartotek, opplyser ElseBerit Rydningen.
 16. Når det i tillegg ikke finnes et lett tilgjengelig kartotek som kan fortelle hva slags stoff man har å gjøre med, er det lite den laboratorieansatte kan gjøre.
 17. Og som vil hjelpe oss med matbringing, handleturer for syke og hjembundne, besøkstjeneste, arbeide i sentret med arkiv, kartotek eller ved sentralbord, og mange andre oppgaver.
 18. Politiet har ført fullstendig kartotek over dem i fem år.
 19. Rundt 9000 potensielle ungdomsforbrytere fra politiets kartotek vil bli sendt på det som kalles rekreasjons og arbeidsleir.
 20. Til dette har vi laget et kartotek.
Similar words:
swekartbok
norkartong
norkarte
spakarate
norkarakter
swekateter
norkarate
Your last searches:
 1. kartotekLast searches

# NAL Term
1 Flag förhala
2 Flag företagsledning
3 Flag empellón
4 Flag skämmas
5 Flag multitud
6 Flag företa en utrensning
7 Flag yam
8 Flag stahet
9 Flag fördröja
10 Flag de nada
11 Flag bestialsk
12 Flag spelemannslag
13 Flag för alla
14 Flag blåse overende
15 Flag budoar
16 Flag periwig
17 Flag pasient
18 Flag effektuere

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 487 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4119 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 4292 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 3512 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4097 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 6885 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 4079 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4767 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 7468 2 2019-10-16 14:50:03

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1439 - seconds.

mobiltelefon