logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kasserer:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkasserer
engorganization [n]: treasurer
profession - man [n]: cashier
spaorganization [n]: tesorero [m]
profession - man [n]: cajero [m]
sweorganization [n]: kassör
Wiki:En kasserer eller skattmester er ansvarlig for pengebeholdning og regnskapsførsel (økonomi) i en organisasjon. Både «kasserer» og «kassaforvalter» er gamle ord som begge anvendes i lange perioder på lavere nivåer (under riksforvaltningen) innen den svenske forvaltningen. Opprinnelig ble tittelen «skattmester» brukt om en person i en stats eller større institusjons forvaltning.
Example:
 1. Skissen ser riktig innbydende ut, men hvordan skal alle de handlende kunne komme seg til og fra Youngstorget hvis Torvgaten blir gågate ? spør Ingrid Johannessen, som er kasserer hos Irma på hjørnet av Youngsgaten og Torvgaten.
 2. Aktor hevdet imidlertid at Olsen som var leder for Nasjonalungdommen og Nilsen som kasserer, spilte en noe mindre, underordnet rolle i forhold til de to øvrige, men at de måtte dømmes for medvirkning i og med at de satt i toppledelsen av partiet.
 3. Begge var forsiktige i sine budsjetter, men i Strindheim må det være en fornøyelse å være kasserer.
 4. De kasserer svært raskt en hest som ikke riktig fungerer som den skal.
 5. Den norske Creditbank vurderer å kreve at en kasserer i bankens filial i Bergen betaler 54 000 kroner i erstatning efter at dette beløpet ble stjålet fra vedkommendes kasse.
 6. Derfor er beslutningsmyndigheten når det gjelder innvilgning av lån desentralisert ut til den enkelte kasserer som sitter ved skranken.
 7. Det er ikke bare Renholdsverket som kan ha interesse av hva en bedrift kasserer på slutten av en arbeidsdag.
 8. Ennå kaster samfunnet vrak på ubrukte evner og erfaringer, kasserer med et pennestrøk når en aldersgrense er nådd - uten å spørre om det er andre veier å gå, utenom det aktive, betalte produksjonsliv.
 9. For Ole Chr. Moen har vært meget aktiv også på regiplanet - som viseformann, kasserer og inspektør i Oslo Schakselskap, som sentralstyremedlem og visepresident i Norges Sjakkforbund, og som turneringsleder ved en rekke arrangementer.
 10. Foruten Tor Jørgensen er Bjørn Aage Rasmussen idømt en bot på 1500 kroner, mens tidligere kasserer Rolf Stålsett er ilagt en bot på 500 kroner.
 11. Fra høyre tidligere aksjonsleder i Nasjonalt Folkeparti, Bastian Heide, kasserer Nils Andreas Nilsen og formannen, Jan Ødegård.
 12. Freelancefotografen Bjørn Inge Karlsen ble gjenvalgt som nestformann og Reidar Fure, VG, ble gjenvalgt som kasserer, mens Ole Petter Bjertnes, Aftenposten, ble ny sekretær.
 13. Han er blitt kasserer i Askers fotballgruppe.
 14. Han er nå stasjonert i Japan hvor han er kasserer og forretningsfører for NMS.
 15. Han lot konvoluttene gå videre til partiets kasserer.
 16. Hun berømmer kasserer Ove Henning Morthen som har undertegnet brevet og synes det er utrolig at bankens personale går i søppelbøttene for å sjekke om folk har kastet noe av verdi.
 17. I all travelheten ble en kasserer, som også hadde sikret seg kontanter for kommende uke, frastjålet lommeboken som han hadde hatt liggende innenfor skranken.
 18. I flere år var han også fellesuniversitetets kvestor - eller kasserer, og hans kjente sparsommelighet må ha vært efter enhver finansministers hjerte.
 19. I styret er Olav Skjeldal valgt som kasserer.
 20. Kasserer Jan Hagen i DnCs filial i Kirkegaten er interessert i mynter.
 21. Kasserer Tore Lauvsnes ved Osloavdelingen til Jern og Metall, sier at den skriftlige oppsigelsen som de 42 har mottatt, ikke inneholder noen henvisning til bestemmelser i arbeidsmiljøloven, slik en skriftlig oppsigelse skal gjøre.
 22. Kjell Myklebust er formann, Ivar Hauff, sekretær, Ragnar Bø, kasserer og Kari Nerland og Arve Rogvin, styremedlemmer.
 23. Like klart synes det at man vil satse på dette års kasserer Rolf Stålsett som oppmann.
 24. Nannestad Sparebank er praktisk talt ektefødt av Nannesad Præstegjelds Kornmagasin, og den første kasserer - eller bankdirektøren om man vil - var lensmann P.A. Poppe.
 25. Nils Andreas Nilsen var kasserer i NF, men var på grunn av sykdom ikke med på et eneste møte i arbeidsutvalget i den tiden tiltalen omfatter, og hadde således ikke kjennskap til noe som helst, ifølge ham selv.
 26. Også en annen kasserer som hadde mottatt dagens oppgjør fra Mobilstasjonen på Vaterland, fortalte i retten at hun ved en anledning hadde mottatt en pose med pengesedler som luktet mugg.
 27. Påstandene belegges sjelden, flottenfeierne slår ut med armene, som om de har lest det hele og kasserer det under ett, så også nå Odd Eidem, som hevder at det kom ut en spennende norsk bok ifjor, nemlig boken om apen Julius.
 28. Revyen inneholder ellers et par gode poenger og karikaturer på sjolikere - personer som er avhengig av sjokolade - en parodi på bygdeNorges krav på Linda Krystle Evans, et komisk nummer om en blodbank med en heller tvilsom kasserer, et mer alvorlig og samfunnskritisk nummer om en ung biltyv med varianter av kjente drikkeviser.
 29. Som kasserer lurte jeg meg unna det tidkrevende arbeidet.
 30. Som svar på tiltale skyter budene atter fart, og kasserer Truls Tallberg får det travelt med å sanke femtiører i sin glasserte, katteprydede og rommelige tekopp.
Similar words:
norkassere
norkassert
swekassera
swekasserad
norkasserne
norkasseby
norkassett
Your last searches:
 1. kassererLast searches

# NAL Term
1 Flag chores
2 Flag contadora pública
3 Flag bagatellisera
4 Flag läslighet
5 Flag handlingskraft
6 Flag avenir
7 Flag overtro
8 Flag potatis
9 Flag descending
10 Flag rapa
11 Flag injertar
12 Flag fronton
13 Flag resonnement
14 Flag pigmeo
15 Flag chingar
16 Flag concienzudo
17 Flag charging
18 Flag ta om bord

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 29 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1243 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 398 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1055 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3857 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4724 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4937 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4076 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8350 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1262 - seconds.

mobiltelefon