logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kassett:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkassett
engbåndspiller [n]: cassette, tape
bøker [n]: slipcase
arkitektur [n]: coffer
spabåndspiller [n]: cassette [m]
bøker [n]: estuche [m]
arkitektur [n]: artesón [m]
swebåndspiller [n]: kassett
Synonyms:blu-ray, båndstasjon, CD, diskett, DVD, harddisk, HD-DVD, hullbånd, hullkort, internminne, kassettbånd, kompaktplate, lagringsenhet, lagringsmedia, magnetkjerneminne, minne, minnebrikke, minnepinne, multimedium, radiorør, stasjon (muntlig mening), trommelminne, USB-disk, williamsminne, zip-disk
Derived terms:kassettdeksel, kassettspiller, kassettbånd
Wiki:Musikkassett eller bare kassett er et lagringsmedium spesielt beregnet på innspilling og gjengivelse av lyd. Kassettene ble introdusert i 1963. I 1965 begynte masseprodusering av kassetter og ferdiginnspilte kassetter som inneholdt musikk.
Example:
 1. Spøkelsesjakt, Europa, Matteparken og Brøkens mester ligger klare på kassett og venter på å bli spilt over i ZX Spectrum.
 2. Ja, i det tilfelle man tenker seg en kassett fraktet fra Oslo til Bergen, for eksempel.
 3. Og så går vi ! roper fysioterapeuten, får en ny kassett på musikkboksen bak i salen og skritter i spissen for troppen.
 4. Ved behov kan lydopptak av spesielle radioprogrammer spilles over på kassett og sendes statsministerens kontor eller det enkelte departement for skriving eller avlytting, heter det i orienteringen til departementene.
 5. 36åringen sa han måtte et ærend på byen, og under dette ærendet stjal han 100 000 fra en kassett i bilen.
 6. Bak hver kassett ligger bare syvåtte minutters arbeide, men kassetten er satt sammen av deler fra mange land.
 7. Budskapet er innspilt på kassett og skal la seg høre fra høyttalere som henges opp i trærne.
 8. Da Panov kom til Oslo for snart to måneder siden, hadde han musikken klar på kassett, scenograf Günther Schneider Siemssens skisser til drakter og dekorasjoner pluss drømmer og ideer om hvordan dansen skulle utføres.
 9. De fleste barn vet vel ikke engang at musikk blir frembragt av levende mennesker og instrumenter - den kommer jo fra kassett !
 10. De har vunnet talentkonkurranser og er med på en kassett med to egne låter Try og Looking For A Place To Go.
 11. Det består av en uinnspilt kassett med 10 minutters spilletid på hver side, med konvolutt og ekstra adresseetikett.
 12. Det finnes ferdiglagede programsett på kassett som ved hjelp av en kassettspiller kodes inn i instrumentet.
 13. Det samme gjelder dersom man bruker en annen kassett med bånd for lengre spilletid enn de 20 minutter Postverket mener burde være tilstrekkelig.
 14. Det var presset han følte ved den omtale saken fikk, at kolleger og bankansatte ble mistenkt, samt hensynet til familien, som fikk vakten til å plante 98 000 av de stjålne 100 000 kronene i en ledig kassett i Telemarksbanken i Porsgrunn.
 15. Efter nyttår skal vi over til England med en kassett vi har laget om elektrisitetslæren for engelske skoler.
 16. En 27 år gammel mann som kjøpte en kassett med instruksjoner for såkalt chakrameditasjon, havnet i psykose da han hadde lyttet på båndet syv ganger.
 17. En kassett hvor stasjonene er innlest,kommer snart til å bli plassert i noen av de mest brukte rutene.
 18. Han har utgitt en kassett på GriegJazz - eget merke - hvor han spiller med trio.
 19. Her blir musikk pr. høyttaler fra kassett og levende på gitar i tillegg.
 20. Hvis vi derimot skulle like en film, sikrer vi oss den på en kassett og viser den for andre i filmavdelingen, sier Pål BangHansen.
 21. I alt 103 gammeldansorkestere fra hele landet har sendt inn kassett med musikk til juryen som består av fem kjente utøvere innen gammledansen.
 22. I dag får befolkningen på Svalbard NRKs programmer på kassett, flere dager efter at de er sendt.
 23. I lytter og seerundersøkelsen 1983 oppga således 70 prosent av dem som hadde sett video den siste uken, at de sist hadde sett en kjøpt eller leid kassett med ferdiginnspilt program.
 24. I løpet av en uke spilte de inn ti låter på en kassett, alt fra moderne seriøs musikk til jazz, underholdning, beat og folkemusikk.
 25. Innen fem år er det grunn til å anta at markedet vil være likt fordelt mellom Compact Disc, LP og kassett, sier Tor Sagbakken.
 26. Jeg har en kassett av Carola, men spiller mest gammeldans.
 27. Jeg har en kassett av Willi Railo som jeg tar frem i tunge stunder.
 28. Korpset har 60 medlemmer i alderen 7 til 27 år, og musikantene har vært utenlands, medvirket i TVprogrammer og nylig spilt inn en kassett som snart kommer på markedet.
 29. Lydbrev er en uinnspilt kassett som publikum kan tale inn sitt budskap på, og sende til venner og kjente både land og strand og verden rundt.
Results found in Swedish dictionary
swekassett
engbandspelare [n]: cassette, tape
böcker [n]: slipcase
arkitektur [n]: coffer
norbandspelare [n]: kassett
spabandspelare [n]: cassette [m]
böcker [n]: estuche [m]
arkitektur [n]: artesón [m]
Synonyms:snöre, förbindelse, remsa, stropp, länk, volym, rem, liga
Derived terms:kassettdäck, kassettspelare, videokassett
Similar words:
norkassert
norkadett
norkaksete
norkasjott
norkasse
norkasseby
norkassere
Your last searches:
 1. kassettLast searches

# NAL Term
1 Flag melke-
2 Flag anklet
3 Flag hysteriker
4 Flag be aware of
5 Flag phase out
6 Flag ha-stemt
7 Flag allmakt
8 Flag hård
9 Flag basrelief
10 Flag skabb
11 Flag inkräkta
12 Flag imprevisible
13 Flag intoxicant
14 Flag foto
15 Flag falle i stykker
16 Flag transmutation
17 Flag sjudoble
18 Flag wild

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 663 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1739 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6754 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1622 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2226 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5154 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5960 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6411 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5414 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5934 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1461 - seconds.

mobiltelefon