logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kaste blår i øynene:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkaste blår i øynene
enggeneral [?]: throw dust in the eyes
spageneral [?]: arrojar polvo a los ojos
swegeneral [?]: kasta damm i ögonen
Synonyms:bedra, bløffe, bondefange, dupere, dåre, forføre, fuske, få på kroken, føre bak lyset, jukse, loppe, lure, narre, overliste, sette horn på (ektemannen), skuffe, snyte, spille et puss, svike, svikte, svindle, ta ved nesen, trikse, være utro mot
Example:
 1. Det er å kaste blår i øynene på vanlige lønnstakere å hevde at progresjonen virker rettferdig.
 2. Det er å kaste blår i øynene på medlemmene å kreve tre mann pr. stilling i Nordsjøen ved dette oppgjøret.
 3. Derfor er det å kaste blår i øynene på vanlige lønnstakere å hevde at progresjonen virker rettferdig.
 4. Det blir å kaste blår i øynene på publikum.
 5. Det blir å kaste blår i øynene på publikum.
 6. Jeg ønsker ikke å kaste blår i øynene på norske bedrifter, uttaler Selmer til Aftenposten.
 7. Tutu sa at apartheid i SydAfrika blir verre og verre, og at reformene den siste tiden er egnet til å kaste blår i øynene på den internasjonale opinion.
 8. Vi fryder oss over den behendige dramatiske ironi i scener hvor han klarer å kaste blår i øynene på Sir Peter, som er naiv nok til å påstå at nettopp Joseph ville være en utmerket ektemann for Maria, og som så med gru erkjenner sannheten idet skjermbrettet faller.
 9. Det er ingen grunn til at man skal begynne å kaste blår i øynene på folk med snakk om en atomvåpenfri jord.
 10. Det er bare å kaste blår i øynene på folk.
 11. Dette er å kaste blår i øynene på den kvinnelige del av befolkningen, fordi hans uttalelser er basert på gjennomsnittskvinnen og delvis på antagelser.
 12. Dette er å kaste blår i øynene på folk.
 13. Dette kaller jeg å kaste blår i øynene på eldre mennesker.
 14. En vil imidlertid bestemt avvise Høies påstand om at Renholdsverkets argumenter vedrørende de mulige besparelser omleggingene vil gi i renovasjonsavgiften hos mange abonnenter, er å kaste blår i øynene på folk.
Your last searches:
 1. kaste blår i øyneneLast searches

# NAL Term
1 Flag gi skyss
2 Flag levity
3 Flag avhandla
4 Flag skogsavvirkning
5 Flag ära
6 Flag nærmere
7 Flag sax
8 Flag tillbörlig
9 Flag no doubt
10 Flag nugge
11 Flag scram
12 Flag stål
13 Flag resulting
14 Flag husokkupant
15 Flag kebab
16 Flag rotundly
17 Flag rotundity
18 Flag rottenly

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2472 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3007 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3264 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2672 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3270 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5289 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3280 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3853 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6463 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5968 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1558 - seconds.

mobiltelefon