logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kasus:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkasus
englinguistics [n]: case
spalinguistics [n]: caso [m]
swelinguistics [n]: kasus
Wiki:Kasus (av lat. casus) kan oversettes med tilfelle. I grammatikken er det en morfosyntaktisk kategori som er markert på nomen, og forteller hvilken funksjon de har i setningen, for eksempel subjekt eller direkte objekt.
Example:
 1. For om mulig å påvise forskjellsbehandling ved sykehusinnleggelse, har foreningen forsøkt å plukke ut så mange medisinske kasus som mulig.
 2. Forleden ble han spurt om han kombinerer psykiatrien og politikken ved å sitte på Løvebakken og analysere sine medrepresentanter som kasus i psykiatrien.
 3. Hans avdeling, som skal behandle en rekke ulike kasus - fra mennesker med psykiske problemer til pasienter med hard influensa har bare to undersøkelsesrom, ett akuttrom, et observasjonsrom, samt et lite vaktrom, der to sykepleiere og tre leger skal arbeide samtidig.
 4. Helsedirektøren avviser til og med behovet for å se på kvaksalverloven efter det som nå er forelagt ham om det foreliggende kasus.
 5. I mitt kasus har det gitt svært lite.
 6. Klientene som kommer til oss, er sjelden rene kasus.
 7. Kommer de derimot på en vanlig sykehusavdeling, ikledd et alvorlig kasus, er deres sinn fylt med angst og beven.
 8. Nei, sprog er nok noe mer enn læren om ordenes rettskrivning, kjønn, tall, kasus, obligatoriske eller tillatte former.
 9. Richardson blir for hemmet, for bundet og er kanskje slik sett også en kasus for doktor Freud ?
 10. Skal noen av regionens fotballklubber være aktuelle som et kasus for riksantikvaren må det være Lyn.
 11. Tidligere var det noe som het uketjeneste, dvs. studentene skulle en uke gjøre tjeneste i avdelingen, ta imot nye pasienter, undersøke dem, skrive sykejournal og følge opp kasus.
 12. Vi skriver snart år 2000 e. K. Og en mann kan rolig praktisere helbredervirksomhet av dette slaget - 95 prosent av hans kasus er OK efter relativt kort tid, sier han selv.
 13. Dr. Sigmund Freud møter Brødrene Grimm for å få behandlet et påtrengende kasus ferdig.
 14. Kvinnen har nemlig vært heldig, som enkelte pasienter på sykehus kan være det - med å få en lege som kan nyttiggjøre seg deres kasus i arbeidet med en doktorgrad.
Results found in Swedish dictionary
swekasus
englinguistics [n]: case
norlinguistics [n]: kasus
spalinguistics [n]: caso [m]
Wiki:Kasus är en grammatisk kategori för nomen, som markerar dessas funktion i satsen. I första hand gäller det substantiv och pronomen samt substantiverade former av övriga nomen, men i många kasusspråk kongruensböjs adjektiv, räkneord och adjektiviskt använda particip alltid med huvudordet. Allra vanligast är denna kasuskongruens hos språk där adjektivattribut i allmänhet placeras efter huvudordet.
Similar words:
swekass
norkalas
swekast
norkast
norkash
norkaste
swekapun
Your last searches:
 1. kasusLast searches

# NAL Term
1 Flag validera
2 Flag resguardado
3 Flag ciencia forense
4 Flag år
5 Flag be somebody's go
6 Flag embryo
7 Flag processing
8 Flag sterilitet
9 Flag copia de seguridad en cinta
10 Flag defect
11 Flag scavenge
12 Flag consumar
13 Flag supernova
14 Flag min gode mann
15 Flag daga
16 Flag kryssord
17 Flag fåfäng kvinna
18 Flag suffocation

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Test, just a test 56 0 2022-07-31 14:54:32
röja 498 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1397 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6350 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1436 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2087 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4965 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5815 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6248 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5264 1 2021-03-09 12:04:54

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1327 - seconds.

mobiltelefon