logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for katastrof:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
swekatastrof
engkataklysm [n]: disaster, cataclysm [formal], catastrophe, calamity, fatality
norkataklysm [n]: katastrofe
spakataklysm [n]: desastre [m], cataclismo [m], catástrofe [f], calamidad [f]
Synonyms:brist, mink, nederlag, skada, svinn, förlust, underskott
Derived terms:brandkatastrof, katastrofalt, katastrofartad, katastrofal
Wiki:Katastrof betecknar en olycka som berör en stor mängd människor eller ödelägger stora materiella värden. Exempel på katastrofer är Fartygsolyckor, vulkanutbrott, skyfall, översvämningar, tågolyckor, tsunami och oljeutsläpp. Inom hälso- och sjukvården avser en katastrof en händelse som är så allvarlig eller medför så många skadade att sjukvårdens resurser inte räcker till för att upprätthålla ett optimalt omhändertagande av de drabbade.
Similar words:
swekatastrofal
swekatastrofalt
swekattstaty
swekatalog
swekarmstol
swekatamaran
swekalasbra
Your last searches:
  1. katastrofLast searches

# NAL Term
1 Flag penn
2 Flag exemplary
3 Flag florere
4 Flag absolutely not
5 Flag konkubine
6 Flag rake
7 Flag getingbo
8 Flag rambler
9 Flag hemline
10 Flag skipper
11 Flag skipper
12 Flag mamma
13 Flag claret
14 Flag claret
15 Flag sobrevivir a
16 Flag sobrevivir a
17 Flag gavel
18 Flag strigel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 986 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1131 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1380 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1207 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1817 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3021 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1871 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2138 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4524 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4607 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1576 - seconds.

mobiltelefon