logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for katastrofal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkatastrofal
enggeneral [?]: catastrophic
spageneral [?]: catastróficos
swegeneral [?]: katastrofala
Example:
 1. For et lokalsamfunn kan produksjonsstans efter en bedriftsbrann bli katastrofal, sier han.
 2. Når det gjelder overgrepene mot menneskerettighetene, er situasjonen like katastrofal som den alltid har vært, sier nestformannen i American Watch, Aryeh Weier.
 3. Sett fra et foreldresynspunkt er skoleboksituasjonen i grunnskolen katastrofal, hevder Øystein Bækkelund.
 4. Svikten i bolibyggingen er dramatisk, nærmest katastrofal !
 5. Vi går en katastrofal vinter imøte, hvis vi ikke straks får matvarehjelp, advarte Muhammed Eshaq, en nær medarbeider av den afghanske motstandslederen Ahmed Shah Massoud, på en pressekonferanse i regi av Afghanistankomiteen i Oslo tirsdag.
 6. . katastrofal mangel på sykehjemsplasser.
 7. Aaser mener Arbeiderpartiets holdning til aksjemarkedet er katastrofal, og venter at kursutviklingen på Oslo Børs i tiden frem mot stortingsvalget i 1985 vil avspeile de månedlige, politiske galluper.
 8. Banker og bedrifter gikk konkurs i en utstrekning vi idag vanskelig kan tenke oss, og arbeidsledigheten var katastrofal.
 9. Bare en katastrofal tilbakegang eller en sensasjonell fremgang for et av regjeringspartiene vil kunne få følger for regjeringens sammensetning og politikk.
 10. Bl.a. Nederland har gjort dette og sitter i dag igjen med en katastrofal arbeidsledighet, femseks ganger så stor som i Norge.
 11. Boligbyggingen er idag katastrofal lav, det er store uløste oppgaver innenfor helse og sosialvesen og i utdannelsessektoren.
 12. Da er flyverne ute av trening efter vinterdvalen, og det blir gjort tabber som får katastrofal utgang.
 13. De fleste av dem vi møter i hennes bøker har problemer med å kombinere sex og kjærlighet, de splittes på en som oftest katastrofal måte.
 14. De første årene efter innflytting i de nye områdene på Fossum og Vestli var preget av mangelfullt utbygget serviceapparat og en katastrofal mangel på elevplasser i grunnskolen.
 15. Den vesttyske forbundskansler Helmut Kohl kalte fiaskoen skuffende, men ikke katastrofal.
 16. Det er ubegripelig at de som laget likestillingsloven og ga Eva Kolstad frie hender til å praktisere den, ikke skjønte at slik forherligelse av virksomhet i næringslivet på bekostning av virksomhet i hjemmene måtte føre til en katastrofal nedgang i fødselstallet.
 17. Det var en katastrofal svikt i hummerfisket i Oslofjorden i 1983.
 18. Disponent Jarle Forbord i Arctic Express A / S sier til Aftenposten at avbestillingene er begynt å strømme inn og at situasjonen kan bli katastrofal for det nystartede selskapet.
 19. Efter professor Suns mening må forskjellen - ca. 10 millioner flere dødsfall i 1960 enn det som kan regnes for normalt - i hovedsak tilskrives det han kaller en katastrofal økonomisk politikk.
 20. En katastrofal forverring av økonomien og en politisk opposisjon med et kraftig forsterket velgermandat i ryggen har også klart sammenheng med det uoppklarte mordet.
 21. En katastrofal nedgang.
 22. Fjorårets sesong var katastrofal hva vær og besøk angår, men inntil nå har man registrert 30 prosent forbedring.
 23. Folk i reiselivs og turistbransjen kaller utviklingen katastrofal, og viser til et reisebyrå hvor trafikken til Filippinene fra USA er redusert med 90 prosent siden de fatale skuddene falt på Manilas hovedflyplass i august ifjor.
 24. For det andre skal det legge grunnlaget for at regjeringen igjen får kontroll over landets økonomi, som i de senere år har vist en nærmest katastrofal forverring.
 25. Forfallet er kommet så langt at kommunen står overfor en katastrofal situasjon når det gjelder utgifter til å bygge opp igjen det som er ødelagt og forfalt av forsømt vedlikehold.
 26. Går vi over til historien, må undervisningen så vidt jeg kan skjønne, være nærmest katastrofal.
 27. Hun var katastrofal.
 28. Hva hungersnøden angår, har hovedårsaken vært en gjennomgående katastrofal landbrukspolitikk fra tallrike regimers side.
 29. I rapporten heter det f. eks. at rask og katastrofal utarming av landbruket, kombinert med skjeve landreformer, har ført til at millioner av småbrukere i MellomAmerika og Karibien prøver å få flyktingestatus i USA, såkalte Miljøflyktninger som ennå ikke er akseptert efter internasjonal lov.
 30. Ifjor fortonet den økonomiske situasjon seg som katastrofal.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
swekatastrofalt
swekatastrof
swekatastrofartad
swekalasbra
swekarmstol
swekastrera
swekastrull
Your last searches:
 1. katastrofalLast searches

# NAL Term
1 Flag pust
2 Flag totalitarian
3 Flag klangfullt
4 Flag crude oil
5 Flag pluviometer
6 Flag sueca
7 Flag mercado negro
8 Flag søramerikansk kvinne
9 Flag innflytelse
10 Flag noway
11 Flag umiddelbar
12 Flag testamentarisk
13 Flag goiter
14 Flag stalk of grass
15 Flag insalvable
16 Flag milliard
17 Flag quarter note
18 Flag kanslispråk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 9 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 67 0 2022-07-31 14:54:32
röja 510 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1417 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6386 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1447 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2100 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4978 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5824 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6258 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1224 - seconds.

mobiltelefon