logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for katastrofalt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkatastrofalt
engfatalt [o]: catastrophically, disastrously
spafatalt [o]: catastróficamente, desastrosamente
swefatalt [o]: katastrofalt
Example:
 1. Barneboktilbudet i våre biblioteker er katastrofalt dårligere enn i våre naboland.
 2. Dessuten synes jeg ikke 30 000 er noe katastrofalt tall, slik noen skal ha det til, sier Atle.
 3. Det er mulig at en tredje verdenskrig kan utløses ved et slikt katastrofalt uhell, men med vilje tror jeg ikke at stormaktene - på noen side - vil sette i gang og ødelegge jorden.
 4. Det kan være katastrofalt for de helt unge som er på vei inn i miljøet, sier Lasse Rolen.
 5. Gjenvalg av Reagan vil innebære at SydAfrikas nåværende politikk vil bli opprettholdt, og det vil være katastrofalt, sa Tutu, som mente at vestlig politikk overfor apartheid gir demokratiet et dårlig rykte.
 6. Lærebøkene svikter katastrofalt når det gjelder informasjon om Forsvarets betydning i moderne tid, mener Krogh.
 7. Adm. dir. Rolf H. Holmen understreker at man er godt fornøyd med utviklingen, men at resultatet ikke er godt nok i betraktning av at 1983 var katastrofalt dårlig.
 8. Angrepet den 9. ble katastrofalt for det finske forsvar, selv om det ble ydet heftig motstand.
 9. Avisen konkluderer med at det idag hersker et katastrofalt dårlig forhold mellom franske politikere og deres velgere.
 10. Bare totre uker tidligere hadde en sterkt antifransk Gadafi truet Frankrike med et nytt katastrofalt nederlag a la Vietnamkrigens Dien Bien Phu.
 11. Bevilgningene til læremiddelproduksjon og spesialundervisning i grunnskolen er redusert katastrofalt når det gjelder hørselshemmede.
 12. Bra for byens tre bondegårder, men katastrofalt for resten av næringslivet i Seefeld og en nervepåkjenning for VMarrangørene.
 13. Da forsto han at hans franske venner ikke kunne se noe katastrofalt i dette.
 14. De begår oftere det helt sensasjonelle - eller det katastrofalt mislykkede.
 15. De siste 10 år har kornhøsten overskredet planene bare to ganger, men desto oftere har den ligget katastrofalt lavt som i 1975 og 1981.
 16. Den sure nedbøren over Europa har nådd et katastrofalt nivå, advarte nasjonalprkledere fra 13 land tirsdag.
 17. Den var tilfeldigvis ute av drift den 28. mars 1979 da en menneskelig svikt førte til at det gikk katastrofalt galt med reaktor 2.
 18. Dersom myndighetene er fullt klar over hvilket dypt alvorlig og katastrofalt tilbakeskritt psykiatrien er på rask vei gjennom, klar over hvilke verdier av humanistisk og sosial natur som er på rask vei ut - og fortsatt med åpne øye lar faget forfalle til det meningsløse, er det lite psykiatere og psykologer kan gjøre.
 19. Det ble sagt at omsetningen sank katastrofalt fordi det stod galopphester på programmet, og folk flest vet vel ikke stort om det som for galoppentusiaster står som den aller fineste form for hestesport.
 20. Det blir i alle fall katastrofalt galt, mente han, hvis kirkens oppgave oppfattes å være uttrykk for det av religion som måtte røre seg i folkedypet, slik han forstod at blant andre Helge Hognestad hevder.
 21. Det eneste som ser ut til å være en naturlov er at hver gang tilstrømningen er katastrofalt liten, forandrer vi på studieopplegget.
 22. Det er det beste resultat i Volvos historie til tross for et katastrofalt underskudd i datterselskapet STC på vel en milliard.
 23. Det er katastrofalt i et land hvor noenlunde normale avlinger bare gir et eksistensminimum.
 24. Det er livsnødvendig at vi reduserer befolkningstilveksten om ikke levevilkårene i den tredje verden skal reduseres katastrofalt påpekte en av verdens fremste miljøverneksperter, Lester Brown, under gårsdagens befolkningsseminar i Drammen.
 25. Det foregår en fraflytting til byene, noe som efterhvert kan bli katastrofalt mange steder.
 26. Det vil være katastrofalt for bygda om skogbrukerne skulle gi opp skogspleien og skogplanting fordi de tviler på at arbeidet vil ha noen hensikt.
 27. Det ville være katastrofalt om den som kom på sykehus, ble behandlet med en dødelig medisin.
 28. En representant for utenlandske oljeinteresser i Nigeria har sagt at det ville blitt katastrofalt for landet om oljeprisen ikke var blitt redusert efter at Norge og Storbritannia kuttet prisene.
 29. Er forhandlingsresultatet så katastrofalt at en åpen konflikt er et bedre alternativ ?
 30. Et katastrofalt vakuum om det skulle bli krig.
Results found in Swedish dictionary
swekatastrofalt
engödesdigert [o]: catastrophically, disastrously
norödesdigert [o]: katastrofalt
spaödesdigert [o]: catastróficamente, desastrosamente
Similar words:
swekatastrofal
swekatastrof
swekatastrofartad
swekatarakt
Your last searches:
 1. katastrofaltLast searches

# NAL Term
1 Flag avdunstning
2 Flag apacibilidad
3 Flag a prueba de fuego
4 Flag patrulje
5 Flag regresjon
6 Flag gjøre uvirksom
7 Flag göra sig bekant med
8 Flag ambivalens
9 Flag världsfrämmande
10 Flag alfa og omega
11 Flag nynnande
12 Flag karde
13 Flag jamba de la puerta
14 Flag aldeana
15 Flag seguro contra incendios
16 Flag aborto
17 Flag cirkus
18 Flag escala graduada

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 128 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 280 0 2022-10-17 23:14:50
röja 926 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2110 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7316 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1882 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5390 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6208 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6700 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1662 - seconds.

mobiltelefon