logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for katedral:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkatedral
engchurch [n]: minster
arkitektur [n]: cathedral
spachurch [n]: catedral [f]
arkitektur [n]: catedral [f]
swechurch [n]: katedral
Synonyms:basilika, bedehus, dom, forsamlingshus, gudshus, helligdom, kapell, kirke, menighet, menighetshus, moske, stavkirke, synagoge, tabernakel, tempel, trossamfunn
Wiki:En katedral er den kirken hvor en biskop har sitt sete, og dermed hovedkirken i et bispedømme. På norsk brukes helst ordet domkirke om slike kirker, men også dom, bispestol, bispesete og katedralkirke er dekkende uttrykk. Ordet katedral kommer fra gresk ??????? via latin cathedra, som betyr «trone» eller «stol».
Example:
 1. Æraen med Sjømannsmisjonens katedral på First Place i Brooklyn som har vært vår kirke i 56 år, er ugjenkallelig forbi.
 2. Altså børs og katedral i den absolutte betydning, og verd å ta en titt på.
 3. Bare en langstrakt dyne oppigjennom koret av en katedral som heter Sandbekkdalen.
 4. DEN lutherske katedral i Amerika, er Central Lutheran blitt kalt.
 5. DET er snart 12 år siden daværende Arbeiderpartisekretær Ronald Bye bannet i Youngstorvets katedral ved å hevde at folks boliger ikke burde være melkeku for Staten.
 6. Det skjedde i en helhet av engasjert kommentar, egne fotos og musikk, idet han påviste den gotiske katedral som en kunstneriskarkitektonisk legemliggjørelse av et verdensbilde, et symbol på det middelalderkristne univers og historiesyn.
 7. Her er en søylehall av så store dimensjoner at den ville romme både Sankt Peterskirken i Roma og Sankt Paulus katedral i London ved siden av hverandre.
 8. I nær et halvt hundre år var han vårt største bokforlags mektige direktør, en landsfader innen det område av norsk kulturliv som for ham både var katedral og børs.
 9. Klatrestativer og bilringer er noe alle har, men bare Sentralsykehuset har en blanding av båt med ordentlig ror og utkikstårn, indianerfort, underjordisk hule og spennende katedral med rutsjebane på hver side.
 10. Men altså, mer børs enn katedral i direksjonsrommene i disse tider.
 11. Men når kameraet langsomt trekker seg tilbake, ser vi at dette landskapet befinner seg i en katedral hvor taket er falt ned.
 12. Mens Vålerengen kirke tradisjonelt har vært en katedral, er den nå ominnredet til en såkalt arbeidskirke.
 13. Og maken til gudstjeneste har den gamle katedral neppe opplevet.
 14. Patriarken Harald Grieg, med utviklet teft for både børs og katedral, lot aller nådigst forfattere og undersåtter slippe inn på sitt parkeringsplasskontor.
 15. Pluss en katedral, som har stått nesten ferdig i nokså mange år nå.
 16. Slaatto var ønsket som konsertmester ved operaen i byen Ulm - og det eneste unge Slaatto visste om byen på forhånd, var at den har en stor gotisk katedral med et tårn på 161 meter, samt at Ulm har cirka 100 000 innbyggere.
 17. Sneen ligger som et likklede over branntomten under den stolte katedral.
 18. Vi må alle leve med begrepet børs og katedral.
 19. Børs og katedral var slagordet til den eminente forlagsmann Harald Grieg.
 20. Den eksistensielle søken og det formsikre sproget er som skapt til å leses i en katedral, heter det bl.a. i kulturgruppens vurdering.
 21. Et dikt er en struktur av ord som støtter og står mot hverandre slik en katedral er en struktur av steiner som støtter hverandre.
 22. Det uunngåelige spørsmål om bokladen er børs eller katedral ?
 23. Naturen har gjennom alle år vært min katedral.
 24. Børs og katedral, sa Harald Grieg om forleggervirksomhet.
 25. Det er en katedral.
 26. Det var tidligere iår at Pekings myndigheter besluttet å gjenåpne Bei Tangkatedralen, som betyr Den nordlige katedral.
 27. En eldre kvinne i dyp bønn ved gjenåpningen av Pekings største katolske katedral på selve julaften.
 28. En katedral.
 29. Et forlag skal som kjent være en blanding av børs og katedral, og de mener at børsen er kommet for sterkt inn i avisomtalen.
 30. For to uker siden trykket Aftenposten en SASannonse der Marketing support manager John C. Dawes er avbildet foran en katedral med pipa i munnen og lighteren tent.
Results found in Swedish dictionary
swekatedral
engchurch [n]: minster
arkitektur [n]: cathedral
norchurch [n]: katedral
spachurch [n]: catedral [f]
arkitektur [n]: catedral [f]
Synonyms:
 1. huvudkyrka
 2. bönehus, guds hus, pagod
Wiki:En katedral (av grekiskans cathedra, ""lärostol"") eller domkyrka (av latinets Domus Dei, ""Guds hus"") är den kyrka i ett stift där biskopen residerar. En domkyrka är ett självständigt och självägande rättsubjekt och har inte sorterat under någon församling; efter reformationen har domkyrkoförsamlingen firat sina gudstjänster där. Domkyrkan har haft ett eget förvaltningsorgan (domkyrkostyrelse, domkyrkonämnd, domkyrkoråd) fristående från församlingens kyrkoråd och haft en särskild befattningshavare, domkyrkosysslomannen, som haft ansvaret för dess ekonomi, skötsel och vård.
Similar words:
norkamera
norkamerat
swekamera
norkarneval
swekasern
swekartograf
norkaste av
Your last searches:
 1. katedralLast searches

# NAL Term
1 Flag Hanukka
2 Flag helt och hållet
3 Flag avkläda
4 Flag bartender
5 Flag hecho un lío
6 Flag sine
7 Flag smeka
8 Flag periodo
9 Flag gallinero
10 Flag arreglo
11 Flag Ceuta
12 Flag askkopp
13 Flag term
14 Flag consist of
15 Flag chacota
16 Flag mopp
17 Flag blygsel
18 Flag göra sig skyldig till bedrägeri

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 374 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2331 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 623 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1278 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4128 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5013 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5272 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4375 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4995 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8845 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1343 - seconds.

mobiltelefon