logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for katolisisme:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkatolisisme
engreligion [n]: Catholicism
spareligion [n]: catolicismo [m]
swereligion [n]: katolicism
Wiki:Katolisisme er betegnelsen på den læren som forkynnes av Den katolske kirke, herunder Den romersk-katolske kirke, Den gresk-katolske kirke og andre kirker som anerkjenner paven som sitt overhode. Også noen kirker med en lignende lære, som har brutt med eller aldri har vært i kommunionen, omtaler seg selv som katolske kirker. Katolisisme kan også referere til tanken om en allmenn kirke uten hensyn til hvilket kirkesamfunn.
Example:
  1. Man befinner seg med andre ord midt oppe i overgangen fra katolisisme til lutherdom.
  2. Blumsztajn beskriver møtet i begynnelsen av 1970årene mellom de opposisjonelle venstreaktivister og den opplyste katolisisme, hvordan de intellektuelle under arbeiderprotestene mot prisøkningene i 1976 omsider innså hvilken politisk påvirkningskraft arbeiderne hadde, og at de intellektuelle måtte gå sammen med dem - og hvordan de polske aktivister opplevet valget av Karol Wojtyla til pave Johannes Paul II.
  3. Enhver som har besøkt Amsterdam og andre av de større byer vil være klar over at få andre land har et så synlig innslag av rotløse unge med en ofte provoserende frigjort livsstil, fjernt fra verdiene i tradisjonell katolisisme.
  4. Men dragningen mot den franske katolisisme han hadde møtt ble stadig sterkere, og i 1947 dro han ned til Paris og ble opptatt i den katolske kirke.
  5. Men man kan jo undres på om ikke en åndelig romslighet utfolder seg som konsekvens av konvertittenes katolisisme især.
  6. Stolpe hevder at dette første møtet med fransk katolisisme var preget mer av intellektuell tiltrekning enn av personlig religiøst engasjement.
Similar words:
swekatolicism
norkalvinisme
norkalsium
norkanalisere
norkanonisere
norkapitalisme
swekalvinism
Your last searches:
  1. katolisismeLast searches

# NAL Term
1 Flag poppel
2 Flag herpes
3 Flag liberate from
4 Flag testköra
5 Flag påstå
6 Flag nominering
7 Flag mile
8 Flag skrota
9 Flag jultomte
10 Flag roll off
11 Flag sette fart på
12 Flag encasquetar
13 Flag kasein
14 Flag maskinsticka
15 Flag abarca
16 Flag rollick
17 Flag cormorant
18 Flag genetics

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 557 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1259 - seconds.

mobiltelefon