logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for keisersnitt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkeisersnitt
engmedicine [n]: Caesarean section, Cesarean section, Caesarean, Cesarean, Caesarian, Cesarian
spamedicine [n]: cesárea [f]
swemedicine [n]: kejsarsnitt
Wiki:Keisersnitt (Latin: sectio caesareae) er et kirurgisk inngrep for å få ut et barn fra morens livmor når det oppstår komplikasjoner ved fødselen. I romertiden innførte en av keiserne en lov som påla borgerne ved en gravid kvinnes død å skjære opp livmoren slik at barnet kunne overleve. I våre dager kan keisersnitt være planlagt dersom det forventes problemer ved fødselen.
Example:
 1. Fostre som aborteres ved keisersnitt eller på vanlig måte ved norske sykehus, er ingen salgsvare, sier barnelege Per Finne ved prematur avdeling ved Rikshospitalet.
 2. Keisersnitt er en forholdsvis normal fødselsmetode når det gjelder prøverørsbarn, opplyser Fylling.
 3. Anne Lene Gravdal forteller forøvrig at hun er i fin form efter fødselen, som foregikk ved keisersnitt.
 4. Barna ble tatt med keisersnitt.
 5. Barnet ble forløst ved hjelp av keisersnitt en uke før termin.
 6. Barnet ble tatt med keisersnitt.
 7. Barnet måtte tas med keisersnitt fordi moren var for ung til en normal fødsel.
 8. Barnet skulle vært tatt ved keisersnitt på et tidligere tidspunkt enn det som ble gjort, heter det i den sakkyndige vurdering som er lagt til grunn for forliket.
 9. Da blodtrykket begynte å bli ustabilt, forløste man en gutt på halvannet kilo ved hjelp av keisersnitt.
 10. De fire guttene og den ene piken ble tatt med keisersnitt, og fødselen foregikk uten komplikasjoner.Legene bestemte seg for å fremskynde fødselen med ni uker, fordi en av femlingene ikke hadde vokst på to uker.
 11. Femlingene kom flere uker for tidlig og ble tatt med keisersnitt.
 12. Femlingene kom til verden med keisersnitt, og veide i gjennomsnitt litt under 1000 gram.
 13. For fire uker siden ble lille Frank Erik Ragnsæter forløst med keisersnitt ved Regionsykehuset i Trondheim.
 14. Fødselen gikk med keisersnitt uten komplikasjoner, og legeteamet som har fulgt graviditeten hele tiden, kan puste lettet ut.
 15. Gutten, som veide 2420 gram og var 44 cm lang, ble født ved keisersnitt.
 16. Han ble født på Regionssykehuset i Trondheim natt til søndag, og kom til verden ved keisersnitt, bare fire dager efter piken til Ingrid Tetlie - landets aller første prøverørsbarn.
 17. Keisersnitt. kr.
 18. Kvinnens hovedlege, Andrew Spiers, hevdet at barna kom til verden over halvannen måned før tiden ved keisersnitt.
 19. Legene klarte ved hjelp av medikamenter å utsette fødselen til igår, da tok man imidlertid ikke chansen på å drøye lenger, og forløste Irene Mac Queen Ovesen ved keisersnitt og lokalbedøvelse.
 20. Man kan trygt si at parolen er at hvis et barn fødes levende, enten på vanlig måte eller ved keisersnitt, skal det settes inn maksimale ressurser.
 21. Noen viser kommer liksom av seg sjæl, andre sitter så langt inne at du må ta dem med tang eller keisersnitt.
 22. Professor Kåre Molne på Regionsykehuset, som har ledet legeteamet som har arbeidet med denne fødselen for øyet, er svært fornøyd med morens tilstand, tatt i betraktning at hun igår ble utsatt for keisersnitt.
 23. Prøverørspioneren Patrick Steptoe kritiserer legene ved Hammersmithhospitalet sterkt, og hevder at de ikke hadde tilstrekkelig erfaring da de ga seg i kast med behandlingen som resulterte i firlinger, forløst med keisersnitt åtte uker for tidlig.
 24. Sykehusene mangler alt - fra de absolutt nødvendige malariatablettene til bandasjer til kvinner som måttet ta keisersnitt.
 25. Tidspunktet for fødselen som nå skjedde ved keisersnitt er nøye planlagt.
 26. Tilsammen veide de 9030 gram ved forløsningen, som skjedde ved keisersnitt ved 14.30tiden.
 27. Det er ingen prinsippiell grunn til at kvinner som er kunstig befruktet, skal få sine barn med keisersnitt, sier han.
 28. Da han hadde en 50 / 50 chanse til å utvikle en meget sjelden medfødt svikt i immunforsvaret, som gjør en fullstendig hjelpeløs overfor enhver infeksjon, ble han forløst med keisersnitt for å hindre at han ble infisert i fødselskanalen, og anbragt direkte i sitt sterile kammer.
 29. Den 32 år gamle moren, Lesley Brown, ble forløst ved keisersnitt, og i formiddag ble det sagt at både moren og barnet har det bra.
 30. Der måtte det keisersnitt til !
Similar words:
swekejsarsnitt
norkeiserinne
norkeiserlig
norkeiserrike
norkeiser
swekejserlig
Your last searches:
 1. keisersnittLast searches

# NAL Term
1 Flag mingla
2 Flag minoritet
3 Flag republican
4 Flag simmare
5 Flag court
6 Flag rasher
7 Flag shell
8 Flag bydning
9 Flag antología
10 Flag tante
11 Flag gastar
12 Flag meritorio
13 Flag codicilo
14 Flag send payment
15 Flag verbiage
16 Flag hacer la pelotilla a
17 Flag hand net
18 Flag ti

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1465 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2162 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9591 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3191 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8021 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2361 - seconds.

mobiltelefon