logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kilde:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkilde
engnatur [n]: spring, springs
vann [n]: source
informasjon [n]: source, mine
begynnelsen [n]: beginning, origin, source, origination, start
spanatur [n]: manantial [m]
vann [n]: fuente [f]
informasjon [n]: fuente [f], mina [f]
begynnelsen [n]: principio [m], origen [m], comienzo [m]
swenatur [n]: källa
Synonyms:
 1. avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpning
 2. avstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet, tilknytning
 3. begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted
 4. bekk, brønn, cisterne, dam, drikkevannskilde, elv, innsjø, oase, sisterne, vannbeholdning, vannhull, vannmagasin, vannpost, vannreservoar, vanntank
Derived terms:inntektskilde, kildekarse, kildevann, primær kraftkilde, sikker kilde, tilforlatelig kilde, kildeelver, pålitelig kilde, skilderhus, skilderi, kildekode, hjelpekilde, kildeskrift, drikkevannskilde, kildehenvisning, fri kildekode, åpen kildekode
Wiki:Kilde har flere betydninger: For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilder - Kilde (vann) - en kilde er et sted hvor vannet naturlig strømmer fra grunnvannet til jordoverflaten - Kildevann - vann av spesiell kvalitet - Kilde (opprinnelse) - Kildesortering - sortering av avfall ved opprinnelsen Semantikk: - Kildekritikk - historievitenskap - Kilde (journalistikk) - nyhetskilde - Kildeverdi Programmering: - Kildekode - norsk for det engelske source code - Open source Matematikk: - Kilde (vektoranalyse), et område i rommet der et vektorfelts divergens er positiv. Det motsatte er sluk. Teknologi: - Energikilde - Lyskilde - Lydkilde - Strømkilde Stedsnavn: - Kilde skole i Moelv.
Example:
 1. Deres mistenksomhet er blitt vakt, mente en autoritativ kilde i Bonn.
 2. En formodentlig mulig kilde til svart humor og selvironiske betraktninger for såvel nevrotikere som nyrotikere.
 3. Gammelkua på Klungset ble 17 år gammel, forteller Nordlandsposten, og kilde for opplysningen er viltnevnden og miljøvernavdelingen hos fylkesmannen.
 4. Kampen igjennom var Husby en evig kilde til uro i Odenses forsvar og det var ingen tilfeldighet at Husby var på pletten og fluktet Jens Koldings avlevering i nettet til 21.
 5. Mennesket er ikke ondt, det onde har ikke sin kilde i menneskets natur.
 6. Det blir vanskeligere og vanskeligere å drive hjelpe og beskyttelsesarbeide blant flyktninger i Afrika, sier en kilde.
 7. Det er en enorm og uutnyttet pedagogisk kilde, sa han.
 8. Det er ikke riktig at det ikke forelå prosedyrer for hvordan dykkerkammeret ombord på Byford Dolphin skulle håndteres, understreker Aftenpostens kilde.
 9. Det er ingen hemmelighet at Taiwanspørsmålet ble reist av Zhao, men fra vår side ble det gjort klart at de uoverensstemmelser vi har i så måte ikke bør overskygge den gjensidige fordel vi har av et godt bilateralt forhold, sier en informert kilde efter tirsdagens møte.
 10. Det er lettere å ha med amerikanerne å gjøre, de viser større smidighet, sier den høyt oppsatte kinesiske kilde.
 11. Det er på det rene at det er mye som mangler når det gjelder opplæring av overflatepersonell på plattformene i Nordsjøen, sier vår kilde.
 12. Det har alltid vært en avdelingsledelse som har vært klar over hvilken kilde denne litteraturen er.
 13. Det rike tilbud av litteratur om ulandene som vi nå kan presentere vil være av stor betydning for vårt arbeide med å utvide og bedre samarbeidet med utviklingslandene, og utgjøre en viktig kilde til mer kunnskap om disse landene, sa hun.
 14. Det som ser ut som en avtale mellom USA og Japan, er i realiteten klar beskjed også til Norge om at hvalfangsten er dødsdømt, sier en informert kilde i Washington.
 15. Det å skrive er en kilde til stor glede.
 16. Dette siste utspillet kan vise seg å være et tilintetgjørende slag mot avtalen, sier en informert kilde i Handelsdepartementet.
 17. Disse vil trolig forsøke å ta seg over grensen til Irak fremfor å bli deportert til andre steder i Iran, sier Kilde i en samtale med Aftenposten.
 18. Fjollete, sier en kilde i Pentagon i en kommentar til påstanden om at det foreligger en hemmelig plan om utplassering av kjernefysiske dypvannsbomber langs kysten av Island.
 19. For vårt vedkommende ønsker vi ikke å utsette oss for risikoen for å bli beskyldt for å forsøke å torpedere møtet mellom Reagan og Gromyko, sier en kilde.
 20. Fra tid til annen kan det kanskje være nyttig å minne seg selv om de demokratiske verdier våre land styres efter, mente en britisk kilde som inatt orienterte pressen om hvordan kveldens samtaler mellom regjeringssjefene forløp.
 21. Hvis britene mener at man nå er nær enighet, må det bety at de har gitt seg på dette punktet, sier en informert kilde på norsk side som en kommentar til artikkelen i The Times.
 22. Hvorvidt den vil tillate øket økonomisk virksomhet i områdene eller om disse fortsatt bare skal være en kilde til billig ufaglært arbeidskraft for israelsk næringsliv.
 23. Irak forsøker å gjenoppta forhandlingene, sier en kurdisk kilde, som antyder at Talabani forsøker å vinne tid før nye fiendtligheter bryter ut.
 24. Lirekassemusikk var en av mine første store musikkopplevelser, forteller vår kilde Hilmer Bjørling, gammel Kristianiagutt, som husker mer enn de fleste.
 25. Mange vaner kan også være kilde til irritasjon.
 26. Materialet som viser over 100 tilfeller av såkalt sniking i køene for sykehusbehandling, vil bli offentliggjort, men uten navn, tittel og kilde, forteller advokat Edmund Asbøll i Norsk Pasientforening.
 27. Med en slik kontakt på toppnivå før valget, vil det være lettere for dem å gjenoppta forhandlingene om reduksjoner i atomvåpenarsenalene efter valget enn å komme krypende tilbake efter en ny Reaganseier, sier en informert kilde.
 28. Men, sier en informert kilde, ingen er sikre på at containerne virkelig inneholder slike fly.
 29. Men, sier en informert kilde, skepsisen var knyttet til spørsmålet om Duarte hadde kontroll over høyrefløyen i de væpnede styrker.
 30. Men brevet er bare en understrekning av at det er nødvendig å planlegge for en slik eventualitet, sier en informerte kilde.
Similar words:
swekille
norkile
norkilen
norkirke
spakilt
engkite
swekid
Your last searches:
 1. kildeLast searches

# NAL Term
1 Flag funka
2 Flag spiteful
3 Flag hacer la señal de la cruz
4 Flag leilighet
5 Flag valer la pena
6 Flag brumme
7 Flag fangskinn
8 Flag fock
9 Flag tilskudd
10 Flag trykking av tittel
11 Flag lekkerhet
12 Flag deranged
13 Flag kyskhetsbelte
14 Flag batten
15 Flag kyskhet
16 Flag kjølighet
17 Flag intercession
18 Flag kvinnelighet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2442 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2961 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3226 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2639 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3240 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5244 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3248 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3817 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6427 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5939 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1875 - seconds.

mobiltelefon