logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kirkeledelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

norkirkeledelse
enggeneral [?]: Church leadership
spageneral [?]: Iglesia de liderazgo
swegeneral [?]: Kyrkans ledarskap
Synonyms:biskop, kirkestyre, menighetsråd, menighetsstyre
Example:
 1. Den katolske kirkeledelse har imidlertid - åpenbart med myndighetenes samtykke - allerede utpekt en grav på Warszawas sentrale kirkegård Powazki omkring tre kilometer fra Stanislaw Kostka kirke.
 2. Dette ble motsagt av den katolske kirkeledelse, som i et hyrdebrev forrige helg erklærte at det er de troendes rett å ha krusifikser på steder hvor den unge generasjon blir utdannet.
 3. For den polske kirkeledelse er det av avgjørende betydning at diplomatiske forbindelser ledsages av en lovlig avtale - og helst en direkte lov - som skal garantere kirkens rettigheter.
 4. I en artikkel i Morgenbladet onsdag 3. oktober redegjorde jeg for den ungarske biskop Zoltan Kaldys manipulasjoner for å bli valgt til Det Lutherske Verdensforbunds president - hvilket også lyktes og hans politisk orienterte, sterkt regimevennlige teologi og kirkeledelse, hans diktatoriske styre av den ungarske lutherske kirke, og ganske særlig suspensasjon av presten Zoltan Doka, som i et åpent brev til LVFs generalforsamling i Budapest i sommer hadde redegjort for disse ting og indirekte advart mot å velge Kaldy til president.
 5. Ifølge øyenvitner holder Doka fortsatt gudstjenester og preker for fullsatt kirke, men ingen vet hvor lenge den regjeringsvennlige kirkeledelse vil tåle at han holder frem som han har gjort.
 6. Men vestlige observatører antar at den katolske kirkeledelse, sannsynligvis efter instruks fra kardinal Jozef Glemp, har henstilt til Walesa å sende avbud til seremonien.
 7. Den hemmelige kirkeledelse ville bruke ham som prest for norske flyktninger i Sverige.
 8. Den midlertidige kirkeledelse anmodet ham da om å bli vikarprest i Hamar bispedømme.
 9. Slike prester ble fort uglesett i Den norske kirke dengang - med en kirkeledelse som stilte seg avvisende overfor enhver dialog mellom lutheranere og katolikker.
 10. Trygve Bull gjorde inntrykk der han hudflettet kirkelig restriktivt seksualsyn, og der han lurte på om vi i fremtiden skal få en statskirke som samtidig er selvstyrt, slik at en kirkeledelse skal få i pose og sekk, som han uttrykte det.
Similar words:
norkirkevelde
norkirkeverge
Your last searches:
 1. kirkeledelseLast searches

# NAL Term
1 Flag jumping rope
2 Flag posse
3 Flag profligate
4 Flag strypa tuppen
5 Flag kondisjon
6 Flag ha en skarp intelligens
7 Flag partiell
8 Flag grov röst
9 Flag indagar
10 Flag toothsome
11 Flag gjelde for
12 Flag daglig rutine
13 Flag okke
14 Flag aletear
15 Flag göra fast
16 Flag bevegelsesfrihet
17 Flag töjbar
18 Flag metallurgi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 36 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1255 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 401 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1056 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3858 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4727 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4940 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4079 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4721 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8363 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1599 - seconds.

mobiltelefon