logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for kirurg:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkirurg
engmedicine - man [n]: surgeon
medisin - kvinne [n]: surgeon
spamedicine - man [n]: cirujano [m]
medisin - kvinne [n]: cirujana [f]
swemedicine - man [n]: kirurg
Synonyms:akupunktør, allmennlege, allmennpraktiserende, diagnostiker, doktor, gynekolog, helbreder, homeopat, håndspålegger, kiropraktor, lege, massør, massøse, medikus, medisiner, medisinflaskemann, optiker, sykepleier, sykesøster, tannlege, øyenlege
Derived terms:kirurgi, kirurgi med åpent hjerte, kirurgisk, kirurgisk inngrep, plastisk kirurgi, tannkirurg, kryokirurgi
Wiki:Kirurgi betegner en metode innenfor medisinen der man boter eller lindrer sykdommer gjennom å manuelt åpne menneskekroppen og reparere eller ta bort det syke. Under operasjonen har pasienten noen type av anestesi, som for eksempel narkose, alternativt eller komplettert med regional anestesi som for eksempel ryggbedøvelse eller lokalbedøvelse.
Example:
 1. Forsvarets Sanitet har nå et modifisert feltsykehus med bemanning som er klar for FNinnsats hvor som helst i verden, sier major og kirurg Rolf Aune til Aftenposten.
 2. Derefter samles et akuttteam bestående av nevro og ortopedisk kirurg foruten avdelingslege for å bestemme behandlingsrutinene under akuttperioden.
 3. Det er helt klart, understreker Rugtveit, at det er forskjell på de resultater en vanlig utdannet kirurg kan vise til og de resultater en spesialutdannet lege i håndkirurgi kan oppnå.
 4. Det er ingen av oss som er utdannet i markedsføring, som kan lære en kirurg å operere, selv om vi kan ha bivånet en operasjon eller arbeidet i sykehussektoren i løpet av en karriere.
 5. Det kreves mange års erfaring som plastikkirurg for å bli en dyktig kosmetisk kirurg.
 6. Det siste var et viktig ledd i en plan som var laget av en kirurg ved sykehuset i Warszawabydelen Wola, professor Jozef Grzybowski.
 7. Dombroff er kosmetisk kirurg i stjerneklassen og sørger for å ta sin andel av et raskt voksende forskjønnelsesmarked.
 8. Dr Gulde og fungerende anestesilege Ole Kaas ved postkirurgisk avdeling, samt en kirurg Jensen ved intensivavdelingen, kom straks i politiets søkelys.
 9. En god kirurg må ha et medfødt håndlag, i tillegg til en rekke andre egenskaper.
 10. For en kirurg er det imidlertid ikke mok å være opptatt bare av sitt håndverk.
 11. Han er opprinnelig fra Voss, er kirurg og overlege i Mo i Rana.
 12. Han understreker at en norsk kirurg ikke vil få erfaring i katastrofemedisin gjennom sitt daglige virke på et norsk hospital.
 13. Like lite som hvem som helst kan spasere inn i redaksjonen for en riksavis og fortelle hvordan alt skal gjøres der, eller inn på Rikshospitalet og leke kirurg, like lite kan noen lage profesjonelt fjernsyn i Norge uten en ganske solid bakgrunn for dette særegne faget.
 14. Michel Odent, de siste tyve år kirurg og overlege ved fødeavdelingen på sykehuset i Pithiviers, er en internasjonal kjent foregangsmann på fødselshjelpens område.
 15. Plastisk kirurg Ole Ugland på Røde Kors Klinikk understreker at slike operasjoner her i landet bare blir utført for å redusere fysiske plager og ikke for å rette på utseende til mongoloide.
 16. Presidenten i Den norske lægeforening BengtLasse Lund, 38årig ortopedisk kirurg i Oslo, har også et yrke som normalt krever evne til å mobilisere for fullt til alle døgnets tider og finner det både morsomt og utfordrende.
 17. Richard Gereklonen Ken Wahl er en lett kynisk kirurg som drar i krigstjeneste for å skaffe seg medisinsk erfaring.
 18. 60åringen har operert over store deler av Sør og Østlandet, og ble først vanlig kirurg.
 19. Barbro Glauman, som er plastisk kirurg, sier at unge piker får hengebryster hvis de ikke bruker behå.
 20. De blir da undersøkt av en kirurg, og det blir tatt nye bilder med et spesielt røntgenapparat som forstørrer opp bildet.
 21. De voldsomste foregår ombord i et trangt skip og ble innspilt med så store krav til det autentiske at en kirurg alltid var til stede.
 22. Den norske gruppen helsearbeidere består av en medisinsk koordinator, en sykepleier, en operasjonssykepleier, en fysiokjemiker, en anestesilege og en kirurg.
 23. Der rommes en utsøkt samling håndverktøy, sirlig ordnet i stativer, en kirurg ville ikke kunne ønske det bedre.
 24. Det er en ortopedisk kirurg, en sykepleier og en ingeniør som reiser, forteller nestleder i Medisinernes Eritreaaksjon, Anne Langaas.
 25. Det er som kirurg ved sykehuset jeg har ledet operasjonen, men den må likevel sees på som forskning.
 26. Det har lykkes å få uformell kontakt med en plastisk kirurg i SydLibanon, som vil se til henne videre når hun kommer tilbake.
 27. Egentlig var det kirurg han ville bli.
 28. En kirurg, som vil gi opp sin medisinske praksis og dra til Etiopia for å hjelpe til, har kontaktet oss.
 29. Et norsk Røde Korsteam med kirurg og to sykepleiere reiste lørdag til Thailand for å assistere sårede flyktninger efter krigshandlingene på grensen mot Kampuchea.
 30. For 61 år er 61 år - selv om man har kjøpt opp hele det parisiske restopplag av falske øyenvipper og kanskje har en kosmetisk kirurg med en god, skarp kniv i sin bekjentskapskrets.
Results found in Swedish dictionary
swekirurg
engmedicine - man [n]: surgeon
medicin - kvinna [n]: surgeon
normedicine - man [n]: kirurg
spamedicine - man [n]: cirujano [m]
medicin - kvinna [n]: cirujana [f]
Synonyms:doktor, gynekolog, helbrägdagörare, kiropraktor, läka, massör, massös, medicinare, optiker, sjukskötare
Derived terms:kirurgi, kirurgi med öppet hjärta, kirurgisk, kirurgiskt ingrepp, plastikkirurgi, tandkirurg
Similar words:
norkirurgi
swekirurgi
swekirra
engking
engkirk
engkirsch
norkikert
Your last searches:
 1. kirurgLast searches

# NAL Term
1 Flag köpraseri
2 Flag viajar
3 Flag noppa
4 Flag conclusion
5 Flag försäljarsnack
6 Flag metropol
7 Flag ved privat avtale
8 Flag veldt
9 Flag ved privat avtale
10 Flag höra på
11 Flag redusere til
12 Flag subcomité
13 Flag step on
14 Flag viltreservat
15 Flag per telefon
16 Flag tactician
17 Flag coolie
18 Flag slurpe

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 272 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 427 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1058 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2280 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7612 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2027 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2616 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5542 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6359 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6861 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1695 - seconds.

mobiltelefon