logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for kjerne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norkjerne
engsubstans [n]: core, nitty-gritty [slang]
frukt [n]: kernel, pit, pip, small seed
det innersta [n]: center, core, nucleus, heart
melk [v]: churn
spasubstans [n]: fondo [m], quid [m]
frukt [n]: pepita [f], hueso [m]
det innersta [n]: centro [m], núcleo [m], corazón [m]
melk [v]: hacer manteca
swesubstans [n]: kärna
Synonyms:
 1. anlegg, begynnelse, bengel, frø, groe, kime, pode, renning, skudd, spire, sæd, yngling
 2. arnested, brennpunkt, bykjerne, city, hjerte, hoved-, knutepunkt, midte, midtpunkt, nav, navle, senter, sentral, sentrum, smørøye, vital, øye
Derived terms:kjerne-, kjerneavfall, kjernekraft, kjernefri, kjernefull, kjernefisjon, kjernekraftverk, kjernemelk, kjernepunkt, kjernereaktor, kjernerakett, kjernevåpen, kjernevåpenfri, kjernevåpenkrig, smørkjerne, utkjerner, bykjerne, fruktkjerne, kjernehus, pinjekjerne, magnetkjerneminne, vesenskjerne
Wiki:En kjerne er den viktigste, innerste eller mest robuste del av et objekt.
Example:
 1. Jeg vet at det finnes en sosialliberal kjerne i Folkpartiet, men dens talsmenn synes å ligge lavt for tiden, sier Toresson.
 2. Til tross for at han grundig bryter dette løfte over de følgende fem spalter, greier han allikevel å smyge unna sakens kjerne og eneste virkelige spørsmål.
 3. Bahaiene mener alle religioner har en felles kjerne, men forskjellige sosiale prinsipper.
 4. En indre kjerne som utbygger samarbeidet raskere, mens andre medlemsland kommer efter senere.
 5. Ja ! nobelprisvinneres og andre anerkjente vitenskapsmenns arbeider, viser med all tydelighet at skreller vi vekk alle muligheter for fusk og selvbedrag, iakttagelses og erindringsfeil, så blir en kjerne igjen.
 6. Ja, og det er da heller ikke her sakens kjerne ligger.
 7. Jaques og jeg utgjør den faste kjerne i Rødvins Theatret.
 8. Moralen har både en inn og en utside, eftersom en kjerne er uforanderlig, samtidig som moralnormene til en viss grad er under påvirkning av ytre samfunnsendringer.
 9. Nå er det ikke noe ulogisk i at et mordatterforhold, som jo er filmens kjerne, naturnødvendig må ende med døden, i dette tilfelle av kreft.
 10. Når konsulenten har funnet problemets kjerne og tar i bruk sin konkrete viten - eller innhenter råd hos andre eksperter - kan han bistå med å få igang og å gjennomføre de nødvendige forandringer.
 11. Overalt er den harde kjerne i den forretningsmessige utviklingen en bevisst og sterk tsasing på forskning og avansert teknikk.
 12. Sakens kjerne er at vi tidligere har hatt statsstøtte til sigøynerundervisning uten spesielle regler for undervisningen, og det er blitt et forbruk derefter.
 13. Sakens kjerne er likevel forbrukerens valgfrihet.
 14. Sakens kjerne er om Gregersen gikk for langt da han skjøt mot 19åringen.
 15. Adskillig mer alvorlig var de uansvarlige handlingene til den harde kjerne blant Celtics tilhengere.
 16. Allikevel bifaller politikerne kritikkløst de planer som en liten kjerne i kommunen fremlegger.
 17. Alt dette som i sum utgjør den synlige, ikke overveldende tiltalende kjerne rundt et sinn.
 18. Alt taler for at Mondale med sin støtte fra den harde kjerne i partiapparatet vinner uten vanskelighet i Maine.
 19. Andre instrumeter skal måle temperatur, sammensetning og tetthet i kometens kjerne og hale.
 20. Antall pleiepasienter fordeler seg nemlig nokså jevnt, og her er vi ved sakens kjerne.
 21. Ask og hickory er hovedmaterialene, bjerk brukes som kjerne.
 22. Av brannsikringshensyn er mursten lagt utenpå en kjerne av betong.
 23. Av den grunn vil det være av stor betydning at saken blir fremmet for Høyesterett nettopp med dette som sakens egentlige kjerne.
 24. Bilene de satt i fikk både slag og spark av opphissede streikevakter, som til gjengjeld hyldet Scargill og den harde kjerne i forbundsledelsen.
 25. Bydelen har forholdsvis få ungdomsproblemer, men det finnes en fast kjerne narkotikamisbrukere.
 26. DET er altså synet på den private eiendomsrett som er sakens kjerne.
 27. DETTE er sakens kjerne, slik vi ser det.
 28. Da er vi også ved problemets kjerne.
 29. Da sikter han utvilsomt til den harde kjerne blant protestantene i Olympia, som har organisert seg i en lokal komite av venstreorienterte, kommunestyrerepresentanter og andre, og som sies å ha stor oppslutning blant de tusen innbyggerne i byen.
 30. De danner et mindre rom som en kjerne i trikkehallen.
Similar words:
norkjenne
norkjerne-
norkjede
norkjegle
norkjele
norkjelke
norkjempe
Your last searches:
 1. kjerne


Kjerne was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) kjerne
Gerundio: kjernende
Past participle: kjernet
Indikative
1. Present
 • jeg
  kjerner
 • du
  kjerner
 • han
  kjerner
 • vi
  kjerner
 • dere
  kjerner
 • de
  kjerner
8. Perfect
 • jeg
  har kjernet
 • du
  har kjernet
 • han
  har kjernet
 • vi
  har kjernet
 • dere
  har kjernet
 • de
  har kjernet
2. Imperfect
 • jeg
  kjernet
 • du
  kjernet
 • han
  kjernet
 • vi
  kjernet
 • dere
  kjernet
 • de
  kjernet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde kjernet
 • du
  hadde kjernet
 • han
  hadde kjernet
 • vi
  hadde kjernet
 • dere
  hadde kjernet
 • de
  hadde kjernet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal kjerne
 • du
  vil/skal kjerne
 • han
  vil/skal kjerne
 • vi
  vil/skal kjerne
 • dere
  vil/skal kjerne
 • de
  vil/skal kjerne
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha kjernet
 • du
  vil/skal ha kjernet
 • han
  vil/skal ha kjernet
 • vi
  vil/skal ha kjernet
 • dere
  vil/skal ha kjernet
 • de
  vil/skal ha kjernet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle kjerne
 • du
  ville/skulle kjerne
 • han
  ville/skulle kjerne
 • vi
  ville/skulle kjerne
 • dere
  ville/skulle kjerne
 • de
  ville/skulle kjerne
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha kjernet
 • du
  ville/skulle ha kjernet
 • han
  ville/skulle ha kjernet
 • vi
  ville/skulle ha kjernet
 • dere
  ville/skulle ha kjernet
 • de
  ville/skulle ha kjernet
Imperative
Affirmative
 • du
  kjern!
 • vi
  La oss kjerne!
 • dere
  kjern!
Negative
 • du
  ikke kjern! (kjern ikke)!
 • dere
  ikke kjern! (kjern ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag sjakkspill
2 Flag heckler
3 Flag hover
4 Flag hover
5 Flag virvla
6 Flag i brann
7 Flag pasividad
8 Flag oljekälla
9 Flag oljekälla
10 Flag motionless
11 Flag impotency
12 Flag fysisk egenskap
13 Flag prosecute
14 Flag gemytlighet
15 Flag pincers
16 Flag modernisme
17 Flag tekstilhandel
18 Flag gestarse

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1410 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1542 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2087 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3351 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9508 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3155 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3847 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6603 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7339 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7977 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1993 - seconds.

mobiltelefon