logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for klang:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norklang
englyd [n]: timbre
spalyd [n]: timbre [m]
swelyd [n]: klang
Synonyms:
 1. aktelse, anseelse, ansikt (utad), betydning, heder, navn, omdømme, prestisje, rang, renomme, ry, tillit, tyngde, vekt, viktig, viktighet, ære
 2. dans, danselåt, joik, kantilene, komposisjon, lyd, låt, marsj, melodi, melodont, musikk, musikkstykke, rytme, sang, skaperverk, slager, slått, spill, strofe, sull, symfoni, tema, tone, tonekunst, vise
Derived terms:få i samklang, klokkeklang, klangfull, klingklang, knarklanger, samklang, bjelleklang, gjenklang, klanglig, etterklang, klangfullt
Wiki:Musikalsk beskriver klangen tonens kvalitet utover tonehøyde. Man bruker begrepet romklang eller etterklang for å beskrive akustiske egenskaper i et rom; hvor lenge en lyd reflekteres fram og tilbake mellom vegger og overflater før den dør ut.
Example:
 1. Dere har gitt folk tilbake troen på at det går an å spille fotball som folk vil se på - og vinne, sa varaordføreren, som også gledet seg over at man ikke lenger må være fotballhistoriker for å forstå hvorfor FFK har en spesiell klang i alle fotballinteressertes ører.
 2. Far, du går ikke opp dit ! men far gikk opp og ga flygelet en ordentlig omgang og kunne morgenen efter med udelt glede og stolthet lese om et følsomt spill med den fineste sans for klang og dynamikk.
 3. Få har som Dr. Bruno Kreisky gitt ordet politikk en positiv klang, sa rektor Bjarne Waaler, som også ønsket den celebre gjesten velkommen.
 4. Slike orgler får en klang som om det var englemusikk.
 5. Steffan Danielsen med en kjølig, distinkt klang i linje og farve.
 6. Albert Roussels Joueurs de Flute ga henne anledning til å vise såvel virtuos teknikk som en nyansert bruk av dynamikk og klang i uttrykkets tjeneste.
 7. Alle tre stykkene klang godt med særlig brillians i messinggruppen, men man savnet nok noe av den fremmadstormende villskapen i Walkuren Ritt.
 8. Avdelingssjef Bjørn Klang i Gøteborgpolitiet med 50 kilo beslaglagt kokain.
 9. Bare navnet har jo en klang av noe artistisk, for ikke å si åndelig opphøyet - så var det da også meningen at han skulle bli rabbiner, en fremtid som forresten også var tiltenkt selveste Emanuel Lasker.
 10. Bare sjelden oppleves så store uttrykksmessige kontraster under en fremførelse, et spektrum av utrolig instrumentale farver innen en musikalsk helhet med imponerende klang og spenningsflater, sterke emosjonelle svingninger og heftige dynamiske utladninger.
 11. Best både i uttrykk og praktfull velbalansert klang ble Rhinfarten, Siegfrieds berømte hornmotiv som fører helt opp til tostrøken ble ypperlig spilt.
 12. Både Jan Rabes Basta og Luciano Berios Sequenza er verker hvor komponisten med glimt i øyet utforsker og utnytter klang og teknikk i instrumentets grenseland.
 13. De gamle instrumenter har alle en sartere klang enn de moderne, og de bærer bud fra en tid og en kultur med et mer forfinet, lavmælt uttrykkssett enn vår egen tidsalders.
 14. De to siste akkordene i Metal Structure har en ganske annen klang enn stykket forøvrig.
 15. Det ble litt matt og fjern klang av og til.
 16. Det er ikke nok bare å være håndverker, man må også ha en følelse for klang.
 17. Det er klang av tradisjon over navnene.
 18. Det er lett å få en metallisk klang i det, fremholder Flem, som mener at stykket kanskje kan karakteriseres som en toccata med introduksjon.
 19. Det har en odiøs klang i norske ører.
 20. Det har kort og godt fått ein odiøs klang, og eg vil tilrå at det blir teke ut av bruk i den viktige debatten kor grensene skal gå mellom frivillig / privat og offentleg innsats i ulike deler av samfunnslivet.
 21. Det samme grunntema, frihetens og menneskeverdets kår i en verden av tvang og vold, klang gjennom alle stykkene som gjennom forskjellige musikkinstrumenter.
 22. Det utgår en lett, nervøs og skarp klang fra denne utstillingen, minst kanskje fra de mer bastante relieffer.
 23. Det var derfor ikke til å undres over at mange gikk glade og begeistret hjem efter denne avsluttende fest av klang og farver.
 24. Disse er unike og har en meget varm klang.
 25. Don og Lloyd har stelt fint med gravene deres på den vakre kirkegården - der 75 prosent av navnene har norsk klang.
 26. En 3. plass bak den østtyske stjerneduoen Jens Weissflog og Klaus Ostwald gjorde brått Fidjestøl til et hoppernavn med god klang i for alle.
 27. En rekke fine og utsøkte korarrangementer vidner om hans særpregede sans for kontrapunktikk og klang.
 28. En svensk folketone ble spilt på flygelhorn med stor og vakker klang.
 29. Eric Coates The Marrymakers klang riktig friskt.
 30. Et navn med klang av glede.
Results found in Swedish dictionary
sweklang
engljud [n]: timbre
norljud [n]: klang
spaljud [n]: timbre [m]
Synonyms:
 1. aktning, betydenhet, namn, anseende, prestige, rang, förödande, tillit, tyngd, vikt, viktig, viktighet, ära
 2. dans, komposition, ljud, melodi, musik, musikstycke, rytm, sång, schlager, slagen, spel, strof, symfoni, tema, ton, visa
Derived terms:bringa i samklang, klang av klockor, klangfull, klingklang, knarklangare, samklang, återklang, klanglös
Wiki:Klang avser vanligen ljud med estetisk eller tilltalande karaktär. Det är ursprungligen ett ljudhärmande ord som betecknar percussiva ljud med viss tonhöjd och resonans. Inom musiken används termen ofta för att distingera önskande ljud från de oönskade, så kallat buller eller brus.
Similar words:
norklan
norklan-
sweklan
sweklan-
sweklant
norkladd
norklaff
Your last searches:
 1. klangLast searches

# NAL Term
1 Flag kaurisnäcka
2 Flag intensidad
3 Flag cold-rare
4 Flag cortijo
5 Flag spatak
6 Flag plaint
7 Flag lavoar
8 Flag lysrörsbelysning
9 Flag aula
10 Flag sparkling wine
11 Flag entonado
12 Flag highlighted
13 Flag oratorio
14 Flag doping
15 Flag stolpe
16 Flag gulhvit
17 Flag klarlegging
18 Flag fornuft

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5950 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2167 - seconds.

mobiltelefon