logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for klargjøre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norklargjøre
enggeneral [v]: clarify, explain, enlighten
forklare [v]: explain, account for
oppklare [v]: clear up, explain, make clear, clarify
opplyse [v]: enlighten, make clear, clarify
spageneral [v]: aclarar, explicar
forklare [v]: explicar, justificar
oppklare [v]: aclarar, esclarecer, explicar
opplyse [v]: aclarar, esclarecer
swegeneral [v]: klargöra
Synonyms:
 1. argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreie
 2. arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, forme, gjøre ferdig, kna, omarbeide, pleie, preparere, pynte, redigere, renskrive, rette (opp), slipe, stelle, utbedre, vaske
 3. avdekke, avklare, avslutte, avsløre, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utrede
 4. bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), lense, losse, pumpe, rydde, snaue, tømme, øse
Example:
 1. Arbeidet med å klargjøre veden for utkjøring foregår på Jordal.
 2. Dere slåss med hverandre om småpenger istedenfor å klargjøre overfor myndighetene hvorfor vi så sårt trenger tilskudd for å få frem denne type litteratur, avsluttet Lerheim.
 3. Det blir nå nødvendig å klargjøre i hvilken utstrekning det er behov for nye regler.
 4. For å klargjøre uttalelsen, vil jeg gjerne understreke at selvsagt ikke alle innsatte ville begått straffbare handlinger dersom de slapp ut idag.
 5. Først må vi grundig definere problemene, klargjøre posisjoner og muligheter.
 6. I mange tilfelle kan det faktisk hjelpe til å klargjøre en situasjon, griper spåmannen Arthur inn, som også her gjerne vil avmystifisere begrepet en smule.
 7. Myndighetene bør straks sette seg ned og klargjøre bankenes og kredittforetagenes rolle i boligfinansiering.
 8. Selv om Venstre er lite, er det partiets ansvar å klargjøre hvor det står i regjeringsspørsmålet og søke støtte blant velgerne for det.
 9. Vi har beklageligvis ikke kapasitet til å forfølge dette innsamlingsarbeide, og oversender matrialet til Helsedirektoratet i håp om at de skal klargjøre sykehusenes forskjelsbehandling, sa Asbøll.
 10. Vi synes mye er i ferd med å klargjøre seg, både når det gjelder spill og spillere.
 11. Vi tok tidlig sikte på å klargjøre båten for høstmarkedet i Gulfen og har arbeidet med oppgradering noen måneder allerede.
 12. Vår undersøkelse ble langt på vei en metodisk undersøkelse for å klargjøre hvilke forskjellige faktorer som her spiller inn, sier byråsjef Ljusberg som ikke kan forstå Dagbladets tolkning av undersøkelsen.
 13. AF er med i arbeidstidsutvalget som Regjeringen nedsatte i april iår, og vil bl.a. i den forbindelse klargjøre medlemmenes holdninger til de forskjellige problemstillinger i den forbindelse.
 14. Aftenposten ber Arbeiderpartiet klargjøre sin skattepolitikk.
 15. Av og til får jeg inntrykk av at visse grupper nærmest ikke er villige til å innrømme oss retten til å svare, klargjøre våre argumenter, korrigere direkte feilaktige opplysninger.
 16. Avisen mener det er prisverdig og greit at Venstre nå er inne i en prosess hvor man skal klargjøre samarbeidsforholdet ved stortingsvalget i 1985.
 17. Barn og unge kan godt ringe og være anonyme overfor den som tar telefonen, mens vi på vår side vil hjelpe til å klargjøre situasjonen som foreligger og orientere om de forskjellige former for hjelp som finnes, forklarer hun.
 18. Barneombud Målfrid Grude Flekkøy har nå bedt kirke og undervisningsministeren klargjøre om det går an å bruke arbeidsmiljølovens bestemmelser for elever som gjør arbeidssituasjonen vanskelig for en eller flere lærere.
 19. Biskopen ble bedt om å klargjøre hva som er sentrum og periferi i Kirkens lære og om Kirkens lære kan forandres i lys av nyere tids forskning og utvikling.
 20. Boken tar sikte på blant annet å hjelpe politikerne til å klargjøre begrepet kristne grunnverdier, og å stimulere de politiske partier til å klargjøre sitt verdigrunnlag.
 21. Båtsfjord kommune har fått 7,4 millioner kroner i statstilskudd fra Kommunaldepartementet til å klargjøre et område i Båtsfjord sentrum for et fiskeriserviceanlegg.
 22. Da får han det konkrete spørsmål som tvinger ham til å klargjøre om han er kandidat eller ikke.
 23. Da sporet ble klart, trakk et disellokomotiv vognene over stedet slik at svillepakkemaskinen kunne klargjøre sporet.
 24. De siste ukene har imidlertid den amerikanske delegaten Louis Fields kommet med en rekke uttalelser med sikte på å klargjøre forslaget.
 25. De to partier ber departementet klargjøre om det er anledning til å ordne voteringen slik som de tre partier har vedtatt.
 26. De vil være sterkt medvirkende til å klargjøre eierforholdet til Quislingarkivet.
 27. Den faglige utfordring ligger i at vi må forbedre våre teoretiske og praktiske forutsetninger og klargjøre hvilke rammebetingelser som må til for å drive fullverdige grupper overfor hva slags type pasienter.
 28. Den norske regjering må nå klargjøre om den virkelig ønsker å bevare en ulvestamme, uttalte den britiske forsker Steven Hill i et intervju med BBC Radio søndag.
 29. Den skyldes at EFlandene ikke har maktet å klargjøre i hvilken retning utviklingen skal gå videre, og derfor vet de ikke hva de vil få igjen hvis de ofrer noe for å komme ut av de aktuelle finansproblemer.
 30. Den tidligere politisjefen har de siste ukene avgitt vitnemål i flere rettssaker for å klargjøre hva som skjedde med dem som forsvant på 1970tallet.
Similar words:
norklargjørende
norklargjøring
sweklargjort
sweklargöra
norklarere
norklage
norklagende
Your last searches:
 1. klargjøre


Klargjøre was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) klargjøre
Gerundio: klargjørende
Past participle: klargjort
Indikative
1. Present
 • jeg
  klargjør
 • du
  klargjør
 • han
  klargjør
 • vi
  klargjør
 • dere
  klargjør
 • de
  klargjør
8. Perfect
 • jeg
  har klargjort
 • du
  har klargjort
 • han
  har klargjort
 • vi
  har klargjort
 • dere
  har klargjort
 • de
  har klargjort
2. Imperfect
 • jeg
  klargjorde
 • du
  klargjorde
 • han
  klargjorde
 • vi
  klargjorde
 • dere
  klargjorde
 • de
  klargjorde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde klargjort
 • du
  hadde klargjort
 • han
  hadde klargjort
 • vi
  hadde klargjort
 • dere
  hadde klargjort
 • de
  hadde klargjort
4a. Future
 • jeg
  vil/skal klargjøre
 • du
  vil/skal klargjøre
 • han
  vil/skal klargjøre
 • vi
  vil/skal klargjøre
 • dere
  vil/skal klargjøre
 • de
  vil/skal klargjøre
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha klargjort
 • du
  vil/skal ha klargjort
 • han
  vil/skal ha klargjort
 • vi
  vil/skal ha klargjort
 • dere
  vil/skal ha klargjort
 • de
  vil/skal ha klargjort
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle klargjøre
 • du
  ville/skulle klargjøre
 • han
  ville/skulle klargjøre
 • vi
  ville/skulle klargjøre
 • dere
  ville/skulle klargjøre
 • de
  ville/skulle klargjøre
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha klargjort
 • du
  ville/skulle ha klargjort
 • han
  ville/skulle ha klargjort
 • vi
  ville/skulle ha klargjort
 • dere
  ville/skulle ha klargjort
 • de
  ville/skulle ha klargjort
Imperative
Affirmative
 • du
  klargjør!
 • vi
  La oss klargjøre!
 • dere
  klargjør!
Negative
 • du
  ikke klargjør! (klargjør ikke)!
 • dere
  ikke klargjør! (klargjør ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag inverso
2 Flag payasada
3 Flag skänka
4 Flag påtvinga
5 Flag vara ofrånkomlig
6 Flag dummy
7 Flag dervisch
8 Flag dom
9 Flag sjuk
10 Flag veloppfostret
11 Flag fartsdemper
12 Flag lock in
13 Flag gloat
14 Flag grove lovbrudd
15 Flag vederlegging
16 Flag tyfon
17 Flag betjäna
18 Flag smerte

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2611 - seconds.

mobiltelefon